Radonmålinger giver tryghed i Vordingborg Kommune

Radon er et radioaktivt stof, der kan give lungekræft. Men stoffet kan hverken lugtes eller smages, og derfor siger lovgivningen, at det er de private og offentlige ejere, der er ansvarlige for at sikre, at bygningernes radonniveau ikke overstiger grænseværdierne. Det har Vordingborg Kommune taget konsekvensen af og igangsat en omfattende undersøgelse af kommunens bygninger i samarbejde med ArbejdsmiljøCentret.

”I Vordingborg Kommune er vi meget optaget af at sikre de bedste vilkår for vores borgere, og derfor gav det rigtig god mening at gennemgå de af kommunens bygninger, der ligger på jord, som er i risikozonen for at indeholde meget radon,” lyder det fra Ejendomscentret i Vordingborg Kommune.

”Vi havde især fokus på kommunens institutioner og skoler, og vi har prioriteret de områder, hvor koncentrationen af radon i jorden er størst, samt på bygninger hvor risikoen for at radon kan trænge ind er størst f.eks. bygninger med kældre, eller hvor bygningen er bygget ind i en bakke. Vi er selvfølgelig glade for at leve op til anbefalingerne på området, men det giver også en enorm ro at have vished for, hvilke bygninger der er tip-top, og hvilke der har udfordringer, vi skal have kigget på.”

Radon skal måles i fyringssæsonen

For få år siden blev lovkravet om, hvor høj koncentrationen af radon må være, sænket til 100 becquerel på baggrund af en anbefaling fra WHO. Er koncentrationen højere, er det et krav at sænke niveauet til det tilladte.

”Det kan vi oftest klare med f.eks. bedre ventilation, men er koncentrationen helt oppe over 300 becquerel, skal der stærkere kræfter til – f.eks. et decideret radonsug eller en radonmembran,” fortæller chefkonsulent Søren Jakobsen, der er teknisk miljøleder i ArbejdsmiljøCentret, og som har foretaget målingerne i Vordingborg Kommune.

”For at få et reelt billede af radonniveauet målte vi hver enkelt af de udvalgte institutioner og skoler i Vordingborg Kommune over en periode på 60 dage, og det kan kun lade sig gøre i fyringssæsonen. I sommerhalvåret vil bygningens radon nemlig sive ud gennem vinduer og døre, når vi holder dem åbne for at regulere temperaturen, og man vil derfor få et markant lavere resultat end det egentlige niveau.”

Radonkort

Der er stor forskel på, hvor udsat en bygning er for at optage og ophobe radon. En af faktorerne er bygningens stand – er der utætheder i konstruktionen mod jorden, kan radon nemmere sive ind fra jorden. En anden faktor er, hvor i landet bygningen er placeret, fortæller Søren Jakobsen.

”På den jyske hede, hvor jorden primært består af sand, er der nærmest ingen radon i jorden, mens en stor del af sjællandsområdet – bl.a. Vordingborg Kommune – har en relativ høj koncentration af det radioaktive stof. Hvis der er meget radon i jorden, er der også større risiko for, at det siver ind i bygningen, og at brugerne trækker det ned i lungerne. Er man bekymret for radon, kan man tjekke på det nationale radonkort, om bygningen ligger et udsat sted. Er den samtidig af ældre dato, kan det være en god idé at få målt det præcise niveau.”

”Vordingborg Kommune har været meget proaktiv i forhold til radonarbejdet, og det er meget kløgtigt at være. For først når man kender omfanget og har skabt et overblik, har man en reel chance for at sikre, at bygningerne overholder kravene, og fortsætte det videre forebyggende arbejde.”


GENERELT OM PROJEKTET

Periode
januar – marts 2018 og igen i februar – april 2019

Omfang
15 institutioner og 14 skoler, i alt 62 bygninger og 342 målinger

Fokus
Bygninger placeret på jord med en naturlig høj radonkoncentration

Pris
Per daginstitutionsbygning: ca. 4.500 kr. ekskl. moms
Per skolebygning: ca. 4.250 kr. ekskl. moms

Inkluderer:

  • Planlægning
  • Opsætning og nedtagning
  • Afrapportering herunder rådgivning i forhold til afhjælpende tiltag
  • Kørsel

Søren Jakobsen

Teknisk miljøleder • MEM • Øst

2927 2350 · sj@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om, hvordan du kan få vished om radon i dit lokalområde? Kontakt os, og hør mere.

5 gode råd: Bevar det gode indeklima i vinteren

De fleste kan blive enige om, at julen er en dejlig tid på året. Vi rykker hinanden nærmere, og tænder lys for at skabe hygge og jage mørket væk. Men julemåneden og den kolde vinter kan have konsekvenser for det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Få fem gode råd til, hvordan du bevarer det gode indeklima i de mørke, kolde måneder.

IC-meter

Med et IC-meter kan du lave præcise målinger af forholdene i dit indeklima. IC-metret måler kontinuerligt temperatur, luftfugtighed, CO2-niveau, støjniveau og lys der, hvor du ønsker at monitorere dit indeklima. Du kan købe dit IC-meter hos ArbejdsmiljøCentret - læs mere her.

Radon

Radon er en radioaktiv gas, som dannes naturligt i undergrunden og kan sive ind i vores bygninger. Radon kan hverken ses, smages eller lugtes, og man oplever ingen bivirkninger af at opholde sig i høj radonkoncentration. Men radon øger risikoen for at udvikle lungekræft, og derfor er det vigtigt at undersøge bygninger, der ligger i områder med naturligt højt indhold af radon i undergrunden.

Share This