Relationsledelse i Odsherred kommune

Behovet for god ledelse vokser i takt med forandringshastigheden, og som andre danske kommuner har Odsherred de seneste år oplevet effektiviseringer og organisatoriske tilpasninger. Den slags har det med at sætte trivslen under pres og stille store krav til lederens evne til at navigere sikkert igennem.

Hertil kommer den kompleksitet, som kendetegner en kommunal organisation, hvor lederen forventes at mestre flere ledelsesdiscipliner på en og samme tid. Det kræver ikke alene stærke styringsværktøjer, men også organisatorisk smidighed, politisk tæft og evnen til at motivere, samarbejde og teamudvikle på flere niveauer – samtidig med at den daglige drift skal køre!

Den personlige ledelsesstil styrkes

I Odsherred imødekommes den udfordring med et udviklingsforløb for ledere, som har fokus på relationer og trivsel. Udviklingsforløbet skal styrke den samlede ledelsesindsats, så indsatsen er i tråd med kommunens trivselsstrategi, men den skal i høj grad også styrke den personlige lederstil og gøre det nemmere at gå i spidsen for trivsel.

Relationskompetence i centrum

Helt centralt i udviklingsforløbet er begrebet relationskompetence, som er evnen til at skabe stærke relationer. Ledelse, hvad enten der er tale om personaleledelse, driftsledelse eller forandringsledelse, er tæt knyttet til lederens evne til at skabe tætte professionelle relationer til sine medarbejdere. Det er selve forudsætningen for at kunne løse organisationens kerneopgave.
Igennem forløbet er det helt afgørende, at den enkelte forpligter sig til at arbejde fokuseret med egen trivsel og udvikling i en udviklingsplan. Forudsætningen for at kunne lede andre er, at man kan lede sig selv og ved, hvor man er på vej hen i sit lederskab.
Formålet med forløbet kan opsummeres sådan:
  • Lederen styrkes i at balancere i de forskellige ledelsesmæssige positioner og afklare eget ledelsesrum
  • De ledelsesmæssige kompetencer professionaliseres og løftes i erkendelse af, at kravene til ledelse stiger
  • Lederen tilbydes et stærkt udgangspunkt for at drøfte rammer/forventninger til god ledelse sammen med personalet
  • Lederen præsenteres for nye teoretiske vinkler, perspektiver og værktøjer til at styrke egen ledelsespraksis
  • Lederen får et styrket billede af individuelle og kollektive ledelsesudfordringer og succesmønstre
  • Det fælles grundlag for at arbejde med ledelse og relationskompetence styrkes
  • Der skabes en fælles organisatorisk viden om, at god ledelse er med til at udvikle et godt arbejdsmiljø

Noget er vilkår – andet kan der handles på

Udviklingsforløbet kommer til at afspejle de vilkår, udfordringer og problemstillinger, som lederne møder i hverdagen. Samtidig vil der blive lagt vægt på at kunne adskille det, som må betragtes som vilkår for arbejdet og det, der kan påvirkes og ændres. Bevidsthed om dét kan i sig selv virke trivselsfremmende og hjælpe med at kanalisere opmærksomhed, energi og ressourcer over i forhold, der kan handles proaktivt på.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om relationsledelse.

Kan kunst gøre dig til en bedre leder?

Et styks cand.merc.(psyk.) tilsat en god portion erhvervsøkonomi og en kreativ tilgang til lederudvikling. Sådan lyder opskriften på Christopher Lehnschaus vej til ArbejdsmiljøCentret, hvor han fra 1. august har været med til at drifte rådgivningen inden for organisationsudvikling og udvikle vores egen ledelsesrådgivning. For Christopher er der ingen tvivl om, at der er meget at vinde ved at inddrage metoder fra kunstens verden i den måde, man er leder på.. . .

LEDELSESUDVIKLING

Betydningen af god ledelse kan næppe understreges nok. Heldigvis er der i dag bred accept af, at rollen som leder kræver faglige færdigheder, der skal forstås, læres og udvikles – uanset hvilken type virksomhed, du er leder i. Ledelse drejer sig i bund og grund om to forhold: det synlige faktuelle og det usynlige relationelle. Det synlige ledelsesarbejde handler om at fastsætte virksomhedens mål og strategi, produktprogrammer, priser, budgetter, arbejdsprocesser, organisering osv. Det faktuelle arbejde er den synlige del af isbjerget.

LEDERUDVIKLING

Det gode lederskab kræver solid selverkendelse og evnen til kritisk at tage stilling til egne kompetencer. Hvis du ønsker at skabe gode resultater og et godt arbejdsmiljø for dine ansatte, skal du løbende forholde dig til egne værdier, mål og adfærd. Ethvert ledelsesudviklingsforløb – hvad enten det er på individ- eller gruppeniveau – sigter mod at forankre den enkelte i sin lederrolle. Som leder er det vigtigt at finde sin personlige ledelsesstil og ud fra den at lære at balancere i de mange ledelsesmæssige positioner.

Share This