Revitalisering af Dyrups arbejdsmiljøorganisation

Hvad gør man, når arbejdsmiljøorganisationen er blevet træt? Når medlemmerne savner ny viden og ikke længere gider anses som virksomhedens politimænd? I Dyrup blev svaret at bruge APV’en og dens resultater til en revitalisering af AMO, hvor arbejdsmiljøet er et fælles projekt for Supply Chain-delen af virksomheden.

Det var ikke længe siden, der havde været valg til AMO. Et valg, der var præget af, at medlemmerne ikke havde mod på genvalg, da de både efterlyste anerkendelse blandt kollegerne og viden til at udføre deres arbejde. Derfor kontaktede EHS Manager Ulla Siggaard AMC for at vende hele bøtten på hovedet og få opkvalificeret virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

”Vi skulle alligevel gennemføre APV i foråret, og det var en oplagt mulighed til at styrke arbejdsmiljøorganisationen,” fortæller Ulla, der i samarbejde med ArbejdsmiljøCentret lagde en plan for, hvordan Dyrup kunne bruge den dialogbaserede APV til at få hele virksomheden engageret i arbejdsmiljøarbejdet.

Valg af dialogbaseret APV

Den traditionelle spørgeskema-APV kan i nogle tilfælde gøre det svært for medarbejderne at føle ejerskab over de problemer og handlinger, de har gjort opmærksom på. Hos Dyrup havde det tidligere skabt en opfattelse blandt medarbejderne af, at der ikke blev gjort noget for at løse problemerne, fortæller Ulla.

”Den dialogbaserede APV blev en øjenåbner for, hvor meget indflydelse medarbejderne selv havde, og nu har vi fået skabt en kultur, hvor man kigger indad først og overvejer, om der er noget, man selv kan gøre for at løse problemet. Når vi snakker om problemet i stedet for at sidde og irritere os over det, oplever mange, at problemet alligevel ikke er så stort eller er meget ligetil at løse.”

Opkvalificering som proces

Gennem hele 2017 skal projektet opkvalificere AMO’s færdigheder i at løse og forebygge arbejdsmiljøproblematikker. Over syv dage blev 25 APV-dialoggrupper bedt om at tage stilling til 15 mulige belastninger på arbejdspladsen, og hver afdeling skulle lave handlingsplaner for de seks, de syntes var vigtigst at arbejde videre med. På tværs af dialoggrupperne blev de seks mest gennemgående temaer udvalgt til at danne baggrund for syv seminarer og en temadag, hvor forskellige specialister fra ArbejdsmiljøCentret supplerede hinanden på deres forskellige ekspertiseområder.

”Temaerne får større tyngde, når udefrakommende specialister stiller med en klar strategi og ekspertviden. Seminarerne var åbne for alle medarbejdere i virksomheden, og AMO samledes både før og efter for at diskutere temaets værktøjer og følge op på de forskellige handleplaner, som de arbejdede videre med mellem seminarerne,” fortæller Ulla. ”Selvom vi kun er halvvejs i projektet, kan vi allerede mærke en kæmpe forskel, og det er en kæmpe styrke, at alle i virksomheden har været med. Vi startede og slutter med en baselinemåling på AMO’s viden, men der er ingen tvivl om, at der er blevet pustet nyt liv i arbejdsmiljøorganisationen, og at det vil kunne ses til den årlige arbejdsmiljødrøftelse i december.”


GENERELT OM PROJEKTET

Periode
2017

Omfang
Cirka 100 mennesker

Seminarernes temaer

  1. Handleplaner i praksis (generel introduktion)
  2. Prioritering af sikkerhed
  3. Planlægning, samarbejde og information
  4. Omgangstone og konflikter
  5. Stressforebyggelse
  6. Indeklima
  7. Forebyg nedslidning

Pernille Thau

Afdelingsleder • Øst

3172 7812 · pt@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om, hvordan du puster nyt liv i arbejdsmiljøorganisationen? Kontakt os for at høre mere.

Temaerne får større tyngde, når udefrakommende specialister stiller med en klar strategi og ekspertviden … Selvom vi kun er halvvejs i projektet, kan vi allerede mærke en kæmpe forskel, og det er en kæmpe styrke, at alle i virksomheden har været med. Vi startede og slutter med en baselinemåling på AMO’s viden, men der er ingen tvivl om, at der er blevet pustet nyt liv i arbejdsmiljøorganisationen, og at det vil kunne ses til den årlige arbejdsmiljødrøftelse i december.

Ulla Siggaard
EHS Manager, Dyrup

Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder

PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Et godt psykisk arbejdsmiljø er den olie, der får virksomhedens medarbejdere til at fungere som ét samlet hold, der arbejder sammen om at give kunden den bedste service. Når vi i Human House rådgiver om psykisk arbejdsmiljø, bevæger vi os på tre forskellige niveauer: individet, gruppen og ledelsen. Alt efter den konkrete udfordring har vi fokus på et eller flere af niveauerne og inddrager de relevante værktøjer.

APV og strategiske kortlægninger

Med mere end 35 års erfaring inden for ledelse, sundhed og arbejdsmiljø er Human House en værdifuld medspiller, når du skal identificere udviklingspotentialet i din virksomhed. I tæt samarbejde med virksomhedens nøglepersoner skræddersyr vi en kortlægning, som passer præcis til jeres behov og ønsker. Vi skaber overblik over de områder, der giver værdi at arbejde videre med, og præsenterer APV-resultaterne på overskuelig vis. På den måde kan løsningerne implementeres nemt og hurtigt.

ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) bør være en levende mekanisme, der i tæt samarbejde med ledelsen har et aktivt fokus på alle aspekter af arbejdsmiljøet – og ikke kun på de forhold, lovgivningen pålægger virksomhederne at have styr på. 

Share This