Samarbejde, konflikter og ledelse: Det kan vi lære af Sirius-patruljens tilgang til kerneopgaven

På mange måder adskiller Slædepatruljen Sirius sig fra de fleste andre arbejdspladser, men det er ikke desto mindre præcis det, det er: en arbejdsplads med en kerneopgave, der skal løses. Hverdagen består ofte af 30-40 km på ski og hundeslæde, ensformig kost og temperaturer mellem -20 og -40 grader. Fordi fejltrin har fatale følger, er patruljemændene afhængige af at skabe samarbejde og ledelse, der fungerer til perfektion – og de erfaringer kan mere konventionelle arbejdspladser lære meget af.

Fordi forholdene er så ekstreme, intensiveres alt under arbejdet. Samarbejde og glæde har optimale betingelser for at blomstre – men det samme har konflikter, hvis de ikke bliver taget i opløbet, fortæller tidligere patruljemand Jesper Corneliussen:

”I Slædepatruljen Sirius kan konflikter få meget store konsekvenser, hvis de får lov at udvikle sig, og de kan let få betydning for, hvor godt man løser kerneopgaven. Man kan ikke bare gå og håbe, at de går over af sig selv,” fortæller han. ”På mere konventionelle arbejdspladser kan konflikter til gengæld få lov at ulme meget længe, fordi man der får et afbræk fra irritationsmomenterne, når man tager hjem fra arbejdet, og mange derfor sætter deres lid til, at de går over af sig selv. Men det er ikke den bedste tilgang, for det gør de sjældent.”

Tillidserklæring

I stedet skal man sørge for at have en god afstemning i teamet om, hvordan man siger tingene, og gøre det klart, at det rent faktisk er ok at sige til, når der er noget, man har behov for at tale om:

”Det er vigtigt at skabe et fælles sprog, og alle skal være bevidste om, at man ikke stiller de kritiske spørgsmål for at irritere, men fordi man har tillid til, at den anden kan bruge dem til at løse opgaven bedre. Det skal selvfølgelig siges på en ordentlig måde, for ellers risikerer man, at den anden går i forsvarsposition og lukker ned – og så gavner det ingenting,” fortæller Jesper Corneliussen, der i dag arbejder med hjemvendte veteraner som psykolog i Militærpsykologisk Afdeling.

Og det er ikke kun blandt medarbejderne, at det er vigtigt at lytte til feedback. Det samme gør sig gældende mellem medarbejder og leder:

”Det er en tillidserklæring, hvis lederen tør at lytte åbent, og det kan give helt nye perspektiver på opgaveløsningen. Så længe man siger det på en ordentlig måde, er det kun sundt med holdninger og kritiske røster. I Slædepatruljen Sirius er hvert team afhængig af at have leder, der træffer beslutningerne, men hvis han ikke er i stand til at lytte til sin makkers indspark, har han ikke de bedste forudsætninger for at træffe den rette.”

Kerneopgaven i sine mange former

Selvom patruljemændene udfører deres arbejde under ekstraordinære forhold, ligner arbejdspladsen organisatorisk set de fleste andre, og derfor kan deres erfaringer være nyttige i mange henseender:

”Patruljemændene oplever en forstærket udgave af stemningerne på en arbejdsplads, og derfor kan deres erfaringer bruges til at komme uheldige episoder i forkøbet de fleste steder. Det gør sig især gældende, når det kommer til konflikter, samarbejde og ledelse, men der er faktisk også rigtig mange ting, man kan arbejde med i forhold til kerneopgaven – bl.a. at forstå, at man også bidrager til at løse kerneopgaven gennem opgaver, der knytter sig mere perifært til – f.eks. supervision, kurser, afdelingsmøder og så videre,” slutter Jesper Corneliussen, der til maj holder plenumoplæg om sine erfaringer fra Slædepatruljen Sirius, når Update19 slår dørene op i Glostrup, Billund og Aalborg.

Ole Joensen

Organisationspsykologi

4099 2050 · oj@humanhouse.com

KONTAKT

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om Update19.

Læs mere, og tilmeld dig temadagen her.

KONFLIKTHÅNDTERING

Uenigheder kan sagtens være konstruktive, men det kan være svært at få øje på, når uenigheden er blevet til konflikt. Ikke desto mindre rummer enhver konflikt kimen til udvikling og nye måder at gøre tingene på. At nå til den erkendelse kræver et åbent sind og viljen til at ville. Som regel skal man bare have lidt hjælp. Når vi indgår i en mediations- eller konfliktløsnings­proces, giver vi de stridende parter mulighed for at give hver deres version af det problematiske.

Share This