Samtaleforløb som vejen tilbage fra en sygemelding

Erhvervspsykolog Mette Mikkelsen er slet ikke i tvivl om fordelene ved at starte et samtaleforløb med medarbejdere, der enten er sygemeldt eller er på nippet til at blive det. Ikke alene får det medarbejderen hurtigere tilbage på arbejdspladsen, det forebygger også, at vedkommende bliver ramt igen – eller at andre i organisationen gør.

Der er dækket op med kaffe, te og vand på det lille bord. Tavlen er plastret til med tegninger og modeller i grøn tusch-farve, og efter så mange samtaleforløb er det efterhånden svært at få den helt ren igen. Mette Mikkelsen har netop afsluttet et samtaleforløb med en stressramt medarbejder, der nu er tilbage på sin arbejdsplads med fornyede kræfter og en genfunden arbejdsglæde.

”Der er stor forskel på, hvor personen er, når han kommer ind gennem vores dør. Nogle ledere er supergode til at spotte de første tegn på mistrivsel og handle, inden det udvikler sig til en sygemelding, hvilket gør vores job nemmere, og det sparer virksomheden en pokkers masse penge. Andre gange oplever vi, at medarbejderen har været sygemeldt i flere måneder, inden der bliver gjort noget, og så er der pludselig rigtig lang vej tilbage til arbejdsmarkedet.”

En god investering

Som udgangspunkt består et samtaleforløb af op mod fem samtaler. Nogle gange kræver det lidt flere at få sygdommen og de arbejdsmæssige forhold under kontrol, nogle gange kan det klares med færre. Målet er altid at give medarbejderen afklaring, og for Mette betyder det at se det hele menneske:

”Som arbejds- og organisationspsykologer har vi fokus rettet mod det hele menneske, og hvis det er et forhold i privaten, der forhindrer os i at vende tilbage til jobbet, så taler vi også om det,” fortæller hun. ”En langtidssygemelding koster op imod 1 mio. kr., så det kan hurtigt svare sig. Faktisk er samtaleforløbet allerede tjent ind, hvis sygemeldingen kan afkortes med bare en måned, og forløbet gør medarbejderen mere bevidst om faresignaler, så han eller hun ikke falder i samme hul igen.”

Alle erhvervspsykologerne i ArbejdsmiljøCentret har tavshedspligt, men hvis den sygemeldte siger god for det, får lederen en overordnet tilbagemelding om problemstillingerne for at skabe læring i organisationen, hvilket kan forhindre, at andre ender samme sted.

Samtaleforløb er relevant for alle former for mistrivsel

Også de mindre virksomheder er de seneste år begyndt at tage hånd om deres medarbejdere allerede ved de første tegn på mistrivsel – for så er to eller tre samtaler ofte nok. For mange ledere er det dog ikke kun det økonomiske perspektiv, der tæller:

”Jeg er stødt på rigtig mange ledere, der bare er så glade for medarbejderen og gerne vil beholde ham. Det er oftest mennesker, der er yderst dedikerede og rigtig glade for deres kerneopgave, men hvor det hele bare er blevet for meget,” siger Mette, der afslutter med at sætte en stor, fed streg under det faktum, at det ikke kun er stressramte, der kan have brug for et samtaleforløb, men at det i lige så høj grad gælder mobning, samarbejdsvanskeligheder, traumatiske hændelser, afskedigelser, forandringer og andre former for hændelser, der kan medføre mistrivsel.

Mette Mikkelsen

Erhvervspsykolog • Vest

3065 5485 · mem@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om, hvordan vores samtaleforløb kan hjælpe stressramte medarbejderer?

7 gode råd: Kan du spotte stress hos en kollega?

Når man er ramt af stress, kan det virke umuligt at finde vej ud af den tilstand, man er havnet i. Uanset om stressen skyldes forhold på arbejdet eller i privaten, vil det påvirke vores præstation og sende os ind i en nedadgående spiral. Du har sikkert hørt om de kropslige symptomer masser af gange, men når du skal spotte stress hos dine kolleger, er det i højere grad en ændret adfærd, der afslører, om hverdagen begynder at slå revner. Her får du syv forhold, hvor ændret adfærd kan være tegn på stress.

BOGEN BIOLOGISK STRESS

32.000 danskere er dagligt sygemeldte pga. af stress, og der er næppe nogen, der har forsøgt at tælle antallet af konflikter, der opstår, når vi i pressede situationer mister vores sociale kompetencer. Ledelsesbogen Biologisk Stress, der er skrevet af cand.psych. Tue Isaksen, giver en indføring i biologien bag stress, og herfra bliver det meget åbenbart, hvordan nutidens vage værdibaserede ledelsesforme og individualiseringen direkte påvirker kroppens biologiske stress-udløsere og dermed kan udløse den voldsomme stigning i stress-sygemeldte, vi ser i Danmark.

Individuelle samtaleforløb

Forskning viser, at det koster virksomheden rigtig dyrt, når en medarbejder er langtidssygemeldt. Omkostningerne dækker bl.a. over løn, nedsat produktivitet og ekstra belastning af de øvrige medarbejdere. Derfor kan det altid betale sig at sætte ind med psykologsamtaler, når stress, konflikter eller andre former for mistrivsel indtager arbejdspladsen.

Share This