SAS vælger ArbejdsmiljøCentret som rådgiver

ArbejdsmiljøCentret har med stor glæde landet en flerårig samarbejdsaftale med det skandinaviske flyselskab SAS, der dækker alle arbejdsmiljøområder. Et stærkt hold af AMC-konsulenter skal varetage opgaverne, heriblandt cand.psych. aut. Tina Mulvad Jørgensen, der gennem længere tid har arbejdet sammen med SAS, og som startede i ArbejdsmiljøCentret den 1. november.

Der er ingen tvivl om, at der er helt særlige arbejdsmiljøbetingelser for de mennesker, der hver dag sørger for, at vi hurtigt og smidigt kan transportere os selv og vores bagage ud i verden. For eksempel arbejder mekanikere ofte om natten og skal håndtere forskellige kemikalier, mens SAS Ground Handling både er udfordret af til tider besværlige kunder og af skub og træk, når de laster kufferter. Under selve flyvningen skal piloter og stewardesser håndtere komplekse krav, mens de sørge for sikkerhed og service.

”Opgaverne er meget forskelligartede, men noget af det første, vi sætter ind med, er natundersøgelser og helbredsundersøgelser,” fortæller Tina Mulvad Jørgensen. ”Vi har samlet et stærkt hold af konsulenter fra de forskellige arbejdsmiljøgrene, der er klar til rådgive om alt fra ergonomi, sundhed og psykisk arbejdsmiljø til forurening, lys og støj. Vi skal også arbejde med det strategiske arbejdsmiljø, hvor vi bl.a. skal hjælpe med gennemførelse af APV’er.”

Tina har gennem 10 år arbejdet sammen med SAS i forskellige konstellationer og kender derfor den Skandinaviske virksomhed i dybden. Med den nyligt indgåede rammeaftale er Tina og de øvrige AMC-konsulenter allerede i færd med at igangsætte en god takeoff sammen med SAS.

Lars Tornvig

Direktør, Øst

3123 2157 · lt@amcentret.dk

Tina Mulvad Jørgensen

Organisationspsykolog

9320 5757 · tmj@amcentret.dk

ERGONOMI OG SUNDHED

Ergonomi og sundhed er to nært beslægtede fagområder, som begge i høj grad påvirker medarbejdernes korte og langsigtede evne til at møde frisk på arbejdet. Der er krav til arbejdspladsen om at forbygge negative påvirkninger fra virksomhedens eget arbejdsmiljø, men der er ikke samme tradition for, at virksomheden blander sig i medarbejdernes sundhed, når det kommer til deres egen adfærd i privatsfæren – f.eks. i forhold til kost, motion og søvn.

PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Et godt psykisk arbejdsmiljø er den olie, der får virksomhedens medarbejdere til at fungere som ét samlet hold, der arbejder sammen om at give kunden den bedste service. Når vi i ArbejdsmiljøCentret rådgiver om psykisk arbejdsmiljø, bevæger vi os på tre forskellige niveauer: individet, gruppen og ledelsen. Alt efter den konkrete udfordring har vi fokus på et eller flere af niveauerne og inddrager de relevante værktøjer.

FYSISK ARBEJDSMILJØ

Et fysisk arbejdsmiljø er alt det, der har at gøre med de fysiske rammer for udførelsen af dit arbejde. Det handler om bygninger, maskiner og materialers påvirkning på mennesker, og hvordan de kan inddrages for at skabe de optimale betingelser og forhold på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt at tænke det fysiske arbejdsmiljø ind så tidligt som muligt, når du bygger om eller bygger helt nyt. For når du lægger dig fast på design og materialer, træffer du samtidig et valg om det fremtidige indeklima – både i forhold til luft, akustik, støj, lys og temperaturer.
Share This