Social kapital giver overskud

Langt de fleste, der har hørt om social kapital, tror, at det først og fremmest handler om at have det godt på arbejdspladsen. Med det, vi laver, og med kollegerne. Men det er kun en sidegevinst. En fantastisk og på mange måder nødvendig sidegevinst – ingen tvivl om det – men ikke desto mindre sekundært.

Social kapital handler nemlig først og sidst om at skabe relationer på arbejdspladsen, der gør det muligt at samarbejde effektivt om at løse virksomhedens kerneopgave. Lykkes det at skabe gode relationer, vil vi opleve en særlig sammenhængskraft, der igen skaber bedre produktivitet og højere kvalitet i ydelsen. Vi vil føle, at vi er en del af et sammentømret fællesskab med fokus på den kollektive indsats, og det er det, der skaber resultater på bundlinjen.

Den kollektive indsats gør forskellen

Men hvad er en virksomheds kerneopgave? Det er kort sagt den, virksomheden er sat i verden for at løse. I skolen er det at undervise. I et arbejdsmiljøcenter er det at klæde organisationer på til at skabe et godt arbejdsmiljø. Kerneopgaven kan være kompleks, og i de tilfælde er det især vigtigt, at den er stramt defineret. Alle skal have den samme oplevelse af, hvorfor vi går på arbejde – et fælles og ensartet billede er nødvendigt for at kunne løfte i flok. Det er den kollektive indsats, der gør forskellen.

Social kapital skaber tillid – også i krisetider

Vil man højne den sociale kapital, skal man starte med at spørge sig selv: Hvordan er vi lige nu sammen om at løse kerneopgaven? Hvad er det for et fællesskab, vi har? Går vi i samme retning, og er der gensidig respekt? Er vi villige til at ændre normen for, hvordan vores samarbejde skal fungere? Der kan måske også snige sig lidt tvivl ind, for vil det overhovedet flytte noget af betydning? Men det vil det! Social kapital er en ressource for både virksomhed og medarbejdere!

Så kast jer ud i det. Gode relationer skaber bedre opgaveløsning, og fælles opgaveløsning styrker relationerne. Der skabes en platform for konstruktive diskussioner og et rum, hvor det ikke er farligt at sætte en debat i gang og snakke om det, der ikke fungerer i fællesskabet. Er den sociale kapital høj, er det muligt selv i krisetider at have tillid til hinandens hensigter og skabe åbenhed om det, der er svært. Der vil være normer for samarbejdet, som sætter alle i stand til at løse konflikter på en god måde, og de negative konsekvenser og beslutninger opleves som nødvendige og retfærdige.

Ledelsen skal skabe de rette rammer

At skabe en høj social kapital stiller naturligvis krav til ledelsen om at skabe rammer, som medarbejderne kan arbejde inden for. Der skal være retning, og medarbejderne skal have tillid til, at ledelsen arbejder for det fælles bedste. Omvendt skal ledelsen afgive kontrol i tillid til, at medarbejderne gør deres bedste. Tillid begge veje er altså fundamental i forhold til at udfolde det samarbejde, der skaber sammenhængskraft.

Social kapital puster nyt liv ind i virksomheden

Til sidst er det på sin plads at sige, at det er en længere proces at opbygge en høj social kapital, men den gode nyhed er, at når den først er der, bider den sig fast og tilfører vores forståelse af psykisk arbejdsmiljø en ny dimension. Den puster ganske enkelt ny energi ind i virksomheden og skaber en effektiv kultur.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om social kapital.

Trivsel og arbejdsglæde: Derfor skal du investere i medarbejderne

Over hele landet kan man finde eksempler på, at ulykkesforebyggelse ender med at gå op i regler, forbud og afkrydsningsformularer. Det gør den, fordi arbejdsopgaven ”ulykkesforebyggelse” er begrænset til en mindre gruppe medarbejdere, som af et godt hjerte arbejder indædt for at få kollegaerne til at tage deres forebyggende tiltag til sig. Men det er en helt forkert tilgang, hvis man vil ulykker til livs. Det fortæller chefkonsulent Pernille Thau i en ny artikel i magasinet DANSKVAND.

TRIVSELSUNDERSØGELSER

En trivselsundersøgelse tager temperaturen på, hvordan medarbejdere og ledelse har det med at være på arbejdspladsen. Undersøgelsen giver et tydeligt billede af trivslen – eller det modsatte – og I får samtidig et redskab, som I efterfølgende kan benytte i en målrettet dialog om de udfordringer, undersøgelsen eventuelt afdækker. Trivselsundersøgelsen afdækker alle de områder, der er vigtige for at sikre trivslen på en arbejdsplads.

Share This