Støjbarometer: Bliver din hørelse belastet, når du går på arbejde?

Tænkte du over støjniveauet, da du valgte karriere? Nej, det er det nok de færreste, der har gjort. Men medarbejdere i bl.a. industrien, byggebranchen, pædagoger i daginstitutioner og folk i musikbranchen har det til fælles, at de i løbet af en hel arbejdsdag bliver udsat for så stor en mængde støj, at den potentielt kan skade hørelsen.

støjbarometeret herunder kan du se den gennemsnitlige støjbelastning over 8 timer på en række udvalgte erhverv.

Befinder dit erhverv sig i den røde eller den gule del af barometeret, er det vigtigt, at din arbejdsgiver er opmærksom på, hvordan I kan tilrettelægge arbejdsdagen, så din hørelse beskyttes mest muligt.

Ifølge chefkonsulent i Human House Søren Jakobsen kan man sætte det på spidsen ved at sige, at valget står mellem at bruge høreværn på arbejdet nu eller at ende med et høreapparat på sigt, for på listen over anmeldte erhvervssygdomme ligger høresygdomme desværre stadig meget højt. Faktisk ligger høreskader i top fem over anerkendte erhvervsskader, så der er god grund til at beskytte sin hørelse.

Søg Arbejdsmiljøpuljen, og få tilskud til rådgivning om dæmpning af høreskadende støj

I april 2022 blev Arbejdstilsynets tilskudspulje, Arbejdsmiljøpuljen, udvidet til også at gælde for projekter, der skal sørge for at forebygge høreskadende støj på danske arbejdspladser.

Dermed kan din virksomhed med op til 100 ansatte få 80 % tilskud til rådgivning fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Den rådgivning kan f.eks. handle om hjælp til kortlægning af støjen, konkret støjdæmpning af støjkilder, rådgivning om akustiske forhold eller om indkøb af nyt og mere støjsvagt udstyr.

Daginstitutioner og andre små offentlige arbejdspladser kan på P-nummer-niveau også søge om midler fra arbejdsmiljøpuljen.

Udvidelse af Arbejdsmiljøpuljen

Med udvidelsen af Arbejdsmiljøpuljen i april 2022 vedtog Arbejdstilsynet, at puljen også kan give tilskud til projekter om forebyggelse af høreskadende støj, støv og kemiske påvirkninger.

Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om puljen og de projekter, du kan søge tilskud til.

Er dine ører udsatte? Få lavet en høretest

Vidste du, at vi også udfører individuelle høretest, så du kan se, om du er i risikogruppen for at udvikle en permanent høreskade?

Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Ole Ryssel Rasmussen

Teknisk/strategisk arbejdsmiljø • Vest

2252 7855 · or@humanhouse.com

Søren Jakobsen

Teknisk miljøleder • MEM • Øst

2927 2350 · sj@humanhouse.com

KONTAKT

Skal du have hjælp til at forebygge høreskadende støj på arbejdspladsen, eller vil du høre mere om Arbejdsmiljøpuljen? Du er altid velkommen til at kontakte os.

Download støjbarometeret her >

Arbejdsmiljøpuljen udvides: Nu kan mindre private og offentlige virksomheder også søge midler

Nemt at søge støtte fra Arbejdsmiljøpuljen for Fonden Nørre Vesterskov

Fonden Nørre Vesterskov er et bo- og dagtilbud, der tilbyder særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Det lyder ikke umiddelbart som den mest kemi-tunge arbejdsplads, men dykker man ned i bl.a. landbrugs-, køkken- og tømrerværkstederne, finder man kemi rigtig mange steder – og sådan er det faktisk på langt de fleste arbejdspladser: Kemi er overalt. Men der er mange regler, og det er svært at holde overblik i en travl hverdag, og derfor hjalp Human House med at søge støtte fra Arbejdsmiljøpuljen, så Fonden Nørre Vesterskov kunne forebygge ulykker inden for det kemiske område.

Share This