Stort fokus på arbejdsmiljøet har forbedret trivslen og sygefraværet hos Carlsberg Bjælker

Hos Carlsberg Bjælker har man gennem en målrettet og systematisk indsats forbedret arbejdsmiljøet markant og sænket sygefraværet til 1,2 %.

Carlsberg Bjælker øst for Viborg producerer overliggere og forspændte teglbjælker til byggebranchen. Gennem de senere år har virksomheden haft stort fokus på at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte medarbejdere i produktionen. Produktionschef Michael Rejnhardt er glad for at se, at den store indsats har båret frugt.

”Vi har i de senere år arbejdet meget med medarbejdernes trivsel og forsøgt at skabe de bedste rammer for vores ansatte. Et af de steder, hvor vi kan se en markant fremgang, er i vores sygefravær, som er faldet fra lidt over 5 % i 2019 til 1,2 % i 2020”, fortæller Michael Rejnhardt.
Human House har gennem flere år rådgivet Carlsberg Bjælker på arbejdsmiljøområdet og hjælper blandt andet virksomheden i udarbejdelsen og anvendelsen af den årlige arbejdspladsvurdering. Chefkonsulent i Human House Brian Foldager Larsen er imponeret over at se, hvordan Carlsberg Bjælker har arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet.

”Jeg er meget imponeret over den udvikling og det arbejde, arbejdsmiljøorganisationen hos Carlsberg Bjælker har gjort gennem de seneste fem år, og hvordan de aktivt har taget ansvar for at skabe et bedre arbejdsmiljø for deres kolleger. En af de ting, som er allersværest, når man kommer ud til en virksomhed, er, hvis virksomheden har en forventning om, at jeg som konsulent kan løse deres arbejdsmiljøudfordringer. Hos Carlsberg Bjælker forholder det sig stik modsat, og på mange måder er jeg faktisk lidt overflødig, da de er så dygtige til at køre det hele på egen hånd”, siger Brian Foldager Larsen.

Hjælper med at følge op på indgåede aftaler

Til spørgsmålet om, hvad Human House hjælper Carlsberg Bjælker med, trækker arbejdsmiljørepræsentant Jesper Kim Sørensen på smilebåndet, mens han med et glimt i øjet svarer ”ikke en skid”. Jesper Kim Sørensen følger dog hurtigt op og understreger, at han er glad for den sparring og rådgivning, Human House giver til arbejdsmiljøorganisationen.

”Vi sætter rigtig stor pris på de besøg, som vi har fire gange årligt fra Brian og Human House. Brians besøg er med til at holde os oppe på de punkter, vi arbejder med. Man kan på en måde sige, at han er vores dårlige samvittighed – forstået på en positiv måde. Han får os til at handle, og vi vil helst ikke have besøg af Brian to gange i streg, uden at vi har arbejdet med det, vi tidligere har talt om”, siger Jesper Kim Sørensen.

Inddragelse af den enkelte medarbejder

Hos Carlsberg Bjælker er det vigtigt, at den enkelte medarbejder føler sig set og hørt. Hver tirsdag afholder produktionschef Michael Rejnhardt derfor et møde med alle medarbejdere, hvor han fortæller om nye tiltag og beslutninger.

”Det er vigtigt for os, at alle medarbejdere er informeret og ikke mindst hører om de nye tiltag, vi arbejder på eller overvejer at indføre. På denne måde føler alle, at de er en del af beslutningen”, siger Michael Rejnhardt.
Arbejdsmiljørepræsentant Jesper Kim Sørensen supplerer og fortæller, at man udover de ugentlige tirsdagsmøder også har et ugentligt tavlemøde, hvor de enkelte medarbejdere kan komme med input til rutiner og arbejdsgange.

”Tavlemødet om onsdagen er mere dialogbaseret og kan på mange måder sammenlignes med en samtale. Til tavlemøderne kan den enkelte medarbejder komme med indspark til forbedringer i forhold til arbejdsgange. Men i stedet for, at vi bare siger tak for dit forslag, beder vi den enkelte medarbejder om at arbejde videre med punktet, så vi undgår, at forslaget løber ud i sandet. Der er ikke noget mere frustrerende, end hvis man oplever, at der ikke bliver fulgt op på det, man foreslår, for så kunne man i første omgang lige så godt lade være med at sige noget”, tilføjer Jesper Kim Sørensen.

LEAN

Et af de værktøjer, som Carlsberg Bjælker arbejder med, er LEAN 5S. LEAN 5S er et værktøj, som er med til at skabe systemer og rutiner og derigennem skabe bedre rammer for den enkelte medarbejder.

”Siden vi begyndte at arbejde med LEAN, har vi set en klar forbedring i medarbejdernes sundhed og trivsel. Vi har i samarbejde med Brian indarbejdet arbejdsmiljøet og APV-arbejdet med LEAN, så vi i dag kan se en tydelig kulturændring, hvor man i højere grad tager ansvar for hinandens sundhed og sikkerhed”, siger Jesper Kim Sørensen.
Great place to work

Udover LEAN arbejder Carlsberg Bjælker også ud fra certificeringsværktøjet Great Place To Work. Great Place To Work er et analyseværktøj, som ud fra 60 spørgsmål måler medarbejdernes trivsel. Carlsberg Bjælker opnåede i 2020 Great Place To Work-certificeringen og kan nu kalde sig en af Danmarks bedste arbejdspladser.

Martin Valbjørn, der er produktionsmedarbejder, er glad for den udvikling, der er sket på arbejdsmiljøområdet og for at være ansat hos Carlsberg Bjælker.

”Indsatsen og det store fokus på vores sundhed og trivsel har gjort, at der er sket en klar forbedring på arbejdsmiljøområdet. Jeg er rigtig glad for at gå på arbejde, da jeg føler, at der bliver lyttet til de ting, jeg foreslår. Der er selvfølgelig altid noget, der kan gøres bedre, men overordnet set er jeg glad for at mærke, at der sker forbedringer”, siger Martin Valbjørn.

Brian Foldager Larsen

Arbejdsmiljøkoordinator • Vest

3179 4845 · bl@humanhouse.com

KONTAKT

Er du blevet inspireret af historien om Carlsberg Bjælkers store indsats for et sundt og godt arbejdsmiljø? Kontakt os, og hør hvad vi kan hjælpe din virksomhed med.

Fra sikkerhedskultur til forebyggelseskultur

I hverdagen tror du måske ikke, at det gør den store forskel, om din virksomhed tænker i sikkerhedskultur eller forebyggelseskultur, men det gør det. Ifølge Pernille Thau, der er chefkonsulent i ArbejdsmiljøCentret, skaber den traditionelle sikkerhedskultur et alt for ensporet fokus på at forebygge ulykker gennem adfærd. Og hvis man bruger adfærd som pejlemærke for at forebygge ulykker, så er ulykken i virkeligheden allerede sket.

Det gode arbejdsmiljø på hjemmearbejdspladsen

DET GODE ARBEJDSMILJØ PÅ HJEMMEARBEJDSPLADSEN Coronapandemien har betydet mere hjemmearbejde, og selvom det ser ud til, at vi er ved at få styr på COVID-19, tyder alt på, at vi kommer til at arbejde mere hjemmefra fremover. Arbejdsmiljøloven gælder også for hjemmearbejdspladser, så virksomhederne skal sikre, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt at arbejde hjemmefra. Undersøgelser baseret på erfaringerne fra tiden med corona viser, at hjemmearbejde kan være. . .

Arbejdsmiljøpulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker

Puljen for små private virksomheder med maksimalt 50 ansatte målt i fuldtidsstillinger dækker projekter med en periode på maksimalt 1 år. Puljen er åben fra 29. marts 2021 til 2023, men midlerne i puljen fordeles efter først til mølle-princippet, og derfor kan du med stor fordel begynde at overveje, om I har udfordringer i jeres arbejdsmiljø, som I har brug for rådgivning til at håndtere.

Share This