STYR PÅ ERGONOMIEN PÅ KONTORET

De havde snakket om det længe i Køge Kommune. Direktøren syntes også, det var en god ide, og de havde tidligere arbejdet intensivt med støj og indeklima i bred forstand. Så nu skulle det være! Nu skulle der være styr på ergonomien i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Så da afdelingschef Ulla Johannesen og arbejdsmiljørepræsentant Søren Mahler hentede ekstern assistance ind, var det med henblik på individuel gennemgang af kontorarbejdspladserne. Elise Høyrup fra ArbejdsmiljøCentret lagde ud med et oplæg om ergonomi og de gener, det kan give, hvis ergonomien ikke er i orden.

“Da vi havde fået lidt basis- og baggrundsviden, gik vi i gang med at kigge på hver enkelt arbejdsplads. Søren og jeg fulgte med Elise rundt og blev lidt efter lidt klædt på til at tage over. Så nu kan vi fremover selv instruere vores kolleger, når vi kan se, at der er behov for småjusteringer,” fortæller Ulla.

Koster ikke nødvendigvis mange penge

Og småjusteringer er tit det, der skal til, når nogen oplever gener i forbindelse med kontorarbejdspladsen. Mange af justeringerne er desuden ganske gratis, og i Teknik og Miljø er der da heller ikke brugt mange penge på nyt inventar i kølvandet på gennemgangen.

“I mange tilfælde har det været nok at skråtstille bordene, der hvor lyset blev reflekteret i PC-skærmen. Faktisk er vi nået ret langt med bare at kigge på vores kontorlandskab og bytte lidt rundt på tingene,” fortæller Søren.

Stil de rigtige krav til leverandørerne

I forlængelse af den ergonomiske gennemgang er der blevet købt en del nye stole ind, for den del skal der bare være styr på, er Søren og Ulla enige om. Stolen er et vigtigt arbejdsredskab, når man arbejder på kontor. Den skal passe til personen og være rigtigt indstillet. Herudover er der investeret i en del mousetrappere, og PC-skærmene skal skiftes ud over en fireårig periode.

“Med den eksterne rådgivning ved vi nu præcis, hvilke krav vi skal stille til vores leverandører. Tidligere tænkte vi ikke ergonomi ind i det – da var det mere et spørgsmål om det tekniske. Men det er jo langt fra nok at have fokus på den del,” siger Ulla.

Ergonomi er en vigtig prioritering

Ulla og Søren har fået meget ros for initiativet af deres kolleger; for at have taget sig god tid til at hjælpe. Selv er de glade for, at de prioriterede, som de gjorde, og ikke lod hensynet til andre opgaver fjerne opmærksomheden fra de ansattes behov.

“Mange gange er det ikke pengene, der afgør, om man vælger at sætte noget i gang, men derimod den tid det vil tage, og den tid, der så går fra noget andet, som også er vigtigt. Men ergonomi er jo vigtigt, og Søren og jeg vil fremadrettet være opmærksomme på de små ting i hverdagen, som kan gøres anderledes,” siger Ulla.

Kontakt Elise Høyrup, og hør mere om et eventuelt samarbejde.

ENSIDIGT GENTAGET ARBEJDE

Medarbejdere, der udfører ensidigt gentaget arbejde (EGA), er ofte så besværet af smerter i nakke, skuldre, arme og håndled, at de typisk har 3-5 gange så meget sygefravær som andre. Det giver store omkostninger i sig selv, men tilstedeværelsen af EGA har faktisk også betydning for virksomhedens evne til at rekruttere arbejdskraft og dermed dens konkurrencedygtighed. En tværfaglig vurdering af opgaver, indretning og rutiner, vil give et klart billede af, hvor der er brug for variation og andre, mere hensigtsmæssige måder at tænke på.  

KONTORERGONOMI

Mange medarbejdere, der arbejder ved computer i længere tid ad gangen, overbelaster deres muskelfibre og oplever derfor at få smerter i nakke, skuldre, lænd, albuer eller håndled – og det kan nemt blive dyrt i nedsat produktivtet og sygemeldinger. Heldigvis kan den rigtige indretning af arbejdspladsen fjerne generne igen, og forebyggende indsatser kan endda reducere risikoen for, at de overhovedet opstår.

Ergonomisk indretning af arbejdspladsen

Ergonomisk indretning af arbejdspladsen handler om forebyggelse af arbejdsrelaterede gener og skader. Der er ergonomiske hensyn at tage i alle brancher og i alle jobs, og selv om de naturligvis varierer, er der den fællesnævner, at belastningerne kan føre til nedslidning. En gennemgang af medarbejdernes arbejdspladser, arbejdsgange og tekniske hjælpemidler er en rentabel investering. Desuden er det vigtigt at undersøge, hvordan samspillet mellem mennesket, redskaberne og metoderne er.

Share This