Sund og sikker genåbning af arbejdspladsen hos Boligforeningen P.M.

Efter flere ugers nedlukning på grund af corona-krisen er mange danskere så småt begyndt at vende tilbage til deres arbejdspladser. Det gælder også i Boligforeningen P.M. i Brønderslev, hvor medarbejderne står for administration og vedligehold af boligforeningens i alt 1.024 boliger. Det betyder, at medarbejderne møder mange forskellige mennesker i hverdagen, og derfor skal der lægges en udførlig plan for, hvordan arbejdspladsen kan genåbne på en sund og sikker måde.

Da statsministeren bad danske arbejdspladser om at lukke ned, reagerede Boligforeningen P.M. prompte. Det fortæller Niels Otto Hansen, som er driftsleder i boligforeningen:

”Vores kontor blev lukket ned for direkte henvendelser, og beboerne fik at vide, at de skulle ringe i forvejen i stedet for at møde op. Vi var hurtige til at opdatere med informationen på hjemmesiden, og faktisk fik vi også husstandsomdelt beskeden for at sikre, at informationen blev forstået af alle beboere.”

I en boligforening er det ikke alle opgaver, som kan varetages fra hjemmekontoret, og derfor ligger det Niels Otto Hansen på sinde at lave en god plan for genåbningen af kontoret, så medarbejderne kan genoptage deres arbejde i en ny hverdag hurtigt men samtidig fuldt forsvarligt:

”Selve kontoret er den nemme del at lukke op, fordi vi kan styre, hvem der kommer og går. Her har vi opsat en disk i forkontoret, hvor nye lejere og fraflyttere kan henvende sig for at få styr på papirarbejdet i stedet for at komme med ind på de enkelte kontorer. Derudover læner vi os op ad Sundhedsstyrelsens officielle råd i forhold til coronavirus, som vi rent praktisk bruger som en tjekliste f.eks. i forhold til håndhygiejne og afstande på kontoret.”

Klar rollefordeling er vigtig
Maria Kulebjerg er økonomiassistent og en af de medarbejdere, som sidder på kontoret. Hun fremhæver den konkrete handlingsplan, som en stor fordel i en tryg genåbning:

”Der er ekstra meget at planlægge og holde styr på, så derfor er det rart, at vi på kontoret har en klar rollefordeling i forhold til hvem, der gør hvad, og hvordan vi er placeret. Det gør det nemmere at fokusere på mit arbejde, som er lidt mere besværligt nu, fordi beboerne ikke må komme herind,” fortæller hun.

Sparring om genåbning med en arbejdsmiljøkonsulent
Boligforeningen P.M. har en abonnementsaftale hos Arbejdsmiljøcentret Human House, som de bruger til at have en løbende dialog om arbejdsmiljøarbejdet med deres faste arbejdsmiljøkonsulent, Kirsten Marie Jensen.

Derfor var det oplagt for Niels Otto Hansen at bruge hende som sparringspartner på planen for at se, om der var nogle blinde vinkler.

Forud for mødet gennemgik Kirsten Marie Jensen genåbningsplanen og vurderede, hvor det var væsentligt at rådgive boligforeningen:

”De har selv udarbejdet nogle tydelige retningslinjer for genåbningen, og de har tænkt på rigtig meget selv. De har f.eks. både taget stilling til de medarbejdere, som tager rundt og holder flyttesyn i boligerne og til dem, som sidder på kontoret, hvor mange beboere kommer forbi.”

Tiltag skal indarbejdes i dagligdagen – også på sigt
Den proaktive plan har gjort, at Kirsten Marie Jensen koncentrerer sin rådgivning på et andet område. Hun fokuserer i stedet på at hjælpe boligforeningen med at sikre, at de gode tiltag, der bliver igangsat nu, bliver indarbejdet i alle arbejdsgange, så de også gør gavn på sigt:

”Mit fokus er at tale med dem om, hvordan en fælles tilgang til planen for genåbning vil komme til at bære arbejdspladsen. Det gælder nu og her, men det gælder også fremadrettet, når hverdagen indtræffer igen, og vi skal finde tilbage til det, vi kendte, men under nye omstændigheder,” fortæller Kirsten Marie Jensen og fortsætter:

“Lige nu er alt koncentreret om corona, men hvis Niels Otto Hansen og hans kolleger formår at hive de gode tiltag op på et højere niveau, bliver de indarbejdet i handleplanen for arbejdsmiljøet generelt. Frem for at arbejde med en række nye specifikke corona-initiativer, som blot kan arkiveres, når vi kommer på den anden side af krisen, vil de samme initiativer i stedet kunne indarbejdes i de almindelige discipliner inden for arbejdsmiljø, og det gavner virksomheden på lang sigt.”

Den vinkel vækker genklang hos Niels Otto Hansen, som allerede har konstateret, at den vanskeligste opgave fremadrettet er at sikre, at medarbejderne opretholder deres nuværende skarpe fokus på sundhed:

”Lige nu er vi alle meget opmærksomme på at holde afstand, men koncentrationen glider i takt med, at tiden går, fordi det bliver hverdag igen. Derfor er det vigtigt at give en reminder om, hvad der er på spil,” slutter Niels Otto Hansen.

Kirsten Marie Jensen

Seniorkonsulent • Vest

3176 2122 · kmj@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om, hvordan vi kan rådgive om genåbningen af din virksomhed? Kontakt os, og hør mere.

Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder

Arbejdsmiljøorganisationens vigtige rolle i en tid med corona

På mange danske arbejdspladser er det en anderledes hverdag, der venter, når virksomhederne åbner efter nedlukningen, og det stiller krav til arbejdsmiljøorganisationens rolle som problemløser: Hvordan forebygger I risikoen for smitte hos de tilbagevendte kolleger, og hvordan sikrer I arbejdsmiljøet hos de hjemmearbejdende kolleger? Og hvordan kan I aktivere den samlede arbejdsmiljøindsats efter karantænen? Det er nogle af de spørgsmål, som Arbejdsmiljøcentret Human House oplever, at både private og offentlige virksomheder søger svar på.

5 gode råd til en sikker og sund hverdag på arbejdspladsen i en coronatid

Hos ArbejdsmiljøCentret har vi forholdt os til Sunhedsstyrelsens fem gode råd til, hvordan vi beskytter os selv og hinanden mod smitte, og vi har udbygget hvert råd med vigtige overvejelser, du bør gøre dig i forhold til at sikre en sund genåbning af arbejdspladsen.

Sund og sikker genåbning af arbejdspladsen

Mange virksomheder står over for at kunne forberede en forsigtig genåbning af vores arbejdspladser rundt om i landet. Det betyder, at der for mange nu venter en stor og presserende opgave med at sikre, at den gradvise genåbning sker på en forsvarlig, sund og sikker måde. Vi står som altid klar til at guide og rådgive, så du hurtigt kan få overblik over, hvor du skal have dit fokus, når du starter forberedelserne til at byde medarbejdere og kunder indenfor på ny.

Share This