SUNDHEDSTJEK DER SKABER VÆRDI I ARBEJDSMILJØET

Hos ArbejdsmiljøCentret tilbyder vi sundhedstjek til vores kunder, som en investering i medarbejderne. Det er ikke kun et signal til medarbejderne om, at deres helbred og trivsel er en prioritet for ledelsen. Tjekket er også et oplagt sted at starte, når den generelle sundhed skal have et løft, da forskning viser, at sunde medarbejdere medvirker til større trivsel på arbejdspladsen, øget produktivitet samt lavere sygefravær.

ArbejdsmiljøCentret gennemførte i starten af 2018 sundhedstjek på 79 medarbejdere hos virksomheden Eltwin i Risskov. Projektet er et resultat af ArbejdsmiljøCentrets samarbejde med Dansk Firmapension og Skandia, hvor Eltwin som kunde har benyttet sig af Skandias Sundhedspulje og derigennem fået midler til forebyggende indsatser. Sammen med Dansk Firmapension besluttede Eltwin, at midlerne skulle bruges på gennemførsel af sundhedstjek.

Ejerskab for sundhedstjek

Hos Eltwin er en positiv indstilling sidestillet med et positivt arbejdsmiljø. For hvis der ikke er trivsel, er der heller ikke arbejdsglæde, mener Pia Byrial, QHSE- and CSR Manager og nøgleperson for arbejdsmiljøet hos Eltwin, som har haft ansvaret for gennemførslen af sundhedstjekkene i virksomheden. ”Da Skandia tilbød at hjælpe med at finde et uvildigt firma til at gennemføre sundhedstjek, var vi ikke et sekund i tvivl! Selvfølgelig skal vi det – vi skal have hele pakken,” lyder det fra Pia Byrial.

Som CSR-certificeret ser Eltwin nemlig deres medarbejdere som den vigtigste ressource, og derfor betaler det sig at investere i medarbejdernes sundhed og trivsel: ”Vi har taget ansvaret i forhold til vores interessenter, hvor medarbejderne er vores vigtigste ressource, og de vigtigste at passe på og bekymre os om”.

Det kræver dog en indsats at få medarbejderne til at opleve ejerskab for projektet med sundhedstjek og at føle ansvar for egen sundhed. Derfor har Pia Byrial været rundt hos hver enkelt medarbejder og spurgt, hvornår det kunne passe ind i deres kalender at deltage. På den måde lykkedes det hende at få stort set alle virksomhedens ansatte til at deltage i sundhedstjekket, selvom deltagelse var 100 procent frivilligt. Der blev fra start skabt en god stemning omkring det sunde fokus, og kollegerne var gode til at komme med kærlige kommentarer til hinanden. Dette resulterede i en deltagelsesprocent på 93 procent, hvilket er væsentligt højere end normalt.

Sundhedstjek der skaber værdi i arbejdsmiljøet

Den positive stemning og fællesskabet udmærker sig fortsat blandt Eltwins medarbejdere. Udover de tiltag, som Eltwin i forvejen har implementeret i forhold til at skabe en sundere arbejdsplads, har mange valgt at arbejde videre med deres personlige mål inden for f.eks. kost eller motion: ”Hver eneste dag bliver der lavet planke, hvor folk ligger alle steder på gulvet og laver fælles træning,” fortæller Pia Byrial som eksempel. Men sundhedstjekket har også haft stor indflydelse på medarbejderne i forhold til kost: ”Der bliver talt om mad. Der købes fælles gulerødder og mandler ind. Sundhedstjekket har i den grad skabt fællesskab,” fortæller Pia Byrial.

Spørger man ind til, hvorvidt forventningerne til sundhedstjekket er blevet indfriet, er svaret tydeligt: ”Ja, for søren! Alle, der havde tilkendegivet deres interesse, deltog! Medarbejderne er supermotiverede for at gennemføre undersøgelsen igen til næste år.”

Eltwin havde valgt, at følgende parametre skulle indgå i medarbejdernes sundhedstjek:

  • Udspecificeret kolesterol
  • Blodsukker
  • Blodtryk
  • Kropskomposition (fedtprocent, BMI, visceral fedt)
  • Livvidde
  • Kondital (steptest)
  • Handlingsplan med udvidet samtale
  • Smerteforebyggelse

Rikke Boisen

Projektleder sundhed • Øst/Vest

9340 2200 · sundhed@amcentret.dk

KONTAKT

Er du nysgerrig på, hvordan ArbejdsmiljøCentret kan hjælpe jeres virksomhed til at opnå succes med sundhedstjek? Så skriv til os, og hør mere.

Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder

Når velfunderet faglighed går online: Sundhedssamtaler hos Eltwin

Nye omstændigheder kræver nye løsninger. Det har hele verden, hele Danmark og dermed også konsulenter og kunder hos ArbejdsmiljøCentret måttet sande under coronakrisen. Det har medført et øget fokus på, hvordan de løsninger og den rådgivning, som kunderne efterspørger, kan formidles uden at mødes ansigt til ansigt. Et vellykket eksempel på det er afholdelsen af online og telefoniske sundhedssamtaler, som skaber motivation og opbakning til små skridt mod øget velvære og sundhed hos medarbejderne hos Eltwin – også når arbejdet foregår hjemmefra.

Nyt samarbejde med Skandia giver målrettede forebyggelsesprojekter

Den 25. juni indgik ArbejdsmiljøCentret et nyt samarbejde med pensions- og sundhedsselskabet Skandia. Samarbejdet skal hjælpe danske arbejdspladser med at forebygge de mange sygemeldinger, der hvert år koster danske virksomheder milliarder af kroner i tabt arbejdskraft. For selvom sygemeldingerne har forskellige årsager, så er det fælles, at langt de fleste kan forebygges. Derfor kan nye og eksisterende kunder hos Skandia nu få tildelt et beløb øremærket til at forbedre arbejdsmiljøet gennem forebyggelsesprojekter med ArbejdsmiljøCentret.

Syv gode råd: Nudge dig til et bedre arbejdsmiljø

Hver dag træffer vi tusindvis af beslutninger, og der er derfor ikke noget at sige til, at hjernen af og til ser sit snit til at gå på autopilot. Ofte resulterer det dog i, at dårlige vaner bider sig fast og kan være svære at ændre igen. Nudging er en metode, der blidt skubber os til ubevidst at handle mere hensigtsmæssigt i det daglige, og når det kommer til arbejdsmiljøet, er det et meget effektivt værktøj, der f.eks. kan hjælpe med at forebygge ulykker, sænke sygefraværet og øge trivslen.
Share This