Temadag om trivsel i Skanderborg kommune

Arbejdsmiljøuddannelsens suppleringskurser kan skrues sammen på mange måder. I Skanderborg Kommune har man siden 2009 valgt at tilbyde alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen en årlig temadag. Denne gang var der 137 repræsentanter og ledere, der takkede ja til et kompetenceløft.

Den røde tråd i dette arrangement var trivsel. Hvordan bliver vi endnu mere kompetente til at pleje det psykiske arbejdsmiljø og styrke trivslen i vores job og på vores arbejdsplads? Det var det spørgsmål, der gik forud for dagen.

AMC skød dagen i gang med et oplæg om den sociale kapital i et kommunalt perspektiv. Hvad kan ledere og medarbejdere gøre for at fremme den sociale kapital; et begreb, der bygger på relationer, som er baseret på retfærdighed, tillid og samarbejde. Temadagen bød efterfølgende på tre parallelle workshops.

Stress i et biologisk perspektiv

Erhvervspsykolog Tue Isaksen tog sine tilhørere med ind i den biologiske stresstilstand. Hvorfor mister vi evnen til at koncentrere os, tænke logisk, være kreative og nytænkende, når vi er stressramte? Hvorfor bliver vi aggressive eller grådlabile? Når vi forstår, hvad der sker rent biologisk, bliver det lidt nemmere at acceptere, at vi ikke fungerer, som vi plejer, når vi er stressede. Det nytter ikke at slå sig selv oveni hovedet, for vi kan ganske enkelt intet stille op overfor biologien.

Ressourcekrævende borgere og konflikthåndtering

Det kan være en ret stor følelsesmæssig belastning at have med vrede/voldelige borgere at gøre. Hvordan passer man på sig selv, og hvordan håndterer man helt konkret personer, der er aggressive i ord og handling?

Det emne tog AMC fat på i de tre timer, hun havde til rådighed på sin workshop. Emnet er topaktuelt, for vrede borgere findes overraskende mange steder i vores samfund i dag. Som ansat er det uhyre vigtigt, at man har viden om, hvordan man kan forsøge at forebygge borgernes vrede.

Lederen i spidsen fortrivsel

Fra den sociale kapital over i lederens absolutte nøglerolle for trivslen på arbejdspladsen. Ledertrivslen er i disse år under pres mange steder, så derfor er udfordringen at kvalificere lederne til at bære de mange forskellige kasketter, de har anno 2013, og trives med det.

Behovet for god ledelse stiger i takt med forandringshastigheden, og ingen kan vist være i tvivl om, at kommunalt ansatte ledere de seneste år har været udfordret i lige præcis det felt. Her har virkeligheden i den grad budt på omstruktureringer, og opgaveløsningen er blevet mere mere og mere kompleks.

Tue Isaksen

Erhvervspsykolog • Vest

2134 2078 · ti@humanhouse.com

Kontakt Tue Isaksen, og hør mere om et eventuelt samarbejde.

Trivsel og arbejdsglæde: Derfor skal du investere i medarbejderne

Over hele landet kan man finde eksempler på, at ulykkesforebyggelse ender med at gå op i regler, forbud og afkrydsningsformularer. Det gør den, fordi arbejdsopgaven ”ulykkesforebyggelse” er begrænset til en mindre gruppe medarbejdere, som af et godt hjerte arbejder indædt for at få kollegaerne til at tage deres forebyggende tiltag til sig. Men det er en helt forkert tilgang, hvis man vil ulykker til livs. Det fortæller chefkonsulent Pernille Thau i en ny artikel i magasinet DANSKVAND.

FYSISK OG PSYKISK VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

Op mod hver tredje voldshændelse sker på arbejdspladsen, og det er typisk ansatte i serviceerhverv og offentlige erhverv, som overfaldes af kunder eller klienter. Fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen skal tages seriøst. Det er ledelsens ansvar at forebygge volden og ruste medarbejderne til at håndtere konfliktsituationer. Hvis arbejdspladsen ikke griber ind, er det en dobbelt krænkelse af medarbejderen.

TEAMUDVIKLING

Medarbejdere i et godt team arbejder dynamisk og skaber synergi, så de får bedre resultater sammen end hver for sig. Det stiller store krav til lederen at få medarbejderne til at fungere optimalt sammen, og når to eller flere organisationer lægges sammen, er det en endnu større udfordring. Vi hjælper ledere med at udvikle teams i hele organisationer, små og store afdelinger og projektgrupper. Vores erfarne organisationspsykologer arbejder med forskellige former for teamudvikling.

Share This