TIL ANGREB MOD SKIMMELSVAMP

De er ikke altid til at få øje på. De har det med at gemme sig bag tapetet, inde i væggen eller på bagsiden af gipsplader. Og som regel opdager man dem først, når der breder sig en muggen kælderlugt, eller når en eller flere medarbejdere føler sig skidt tilpas.

Så er det på høje tid at gribe ind. Mindre angreb af skimmelsvamp giver sjældent anledning til problemer med indeklimaet. Større koncentrationer af visse typer af svampesporer kan derimod, over tid, give allergilignende symptomer hos mennesker, som er disponeret for det.

Skimmelsvamp elsker fugt

Skimmelsvamp er altid tegn på, at der igennem længere tid har været fugt i bygningen eller lokalet. Det kan skyldes uhensigtsmæssige vaner; måske luftes der for lidt ud, måske fungerer ventilationen ikke optimalt. Der kan også være fejl i konstruktionen eller mangelfuld isolering. De alvorligste problemer opstår som regel i forbindelse med vandskader, utætte tage og rør, eller vand der suges op i væggene fra fundamentet.

Få en byggeteknisk undersøgelse

Er der mistanke om skimmelsvamp men ingen synlige spor, er det en god idé at få foretaget en byggeteknisk undersøgelse. Som fagpersoner går vi konstruktionen efter og foretager fugtmålinger. Er der fugt, kan der trækkes materialeprøver ud eller laves et kontaktaftryk. En analyse kan fastslå, om og i så fald hvor meget og hvilken type skimmelsvamp der er tale om.
  • Få foretaget en byggeteknisk undersøgelse og fastslå årsagen
  • Fjern årsagen, så skimmelsvampene ikke kan vokse videre
  • Fjern skimmelsvampene
  • Få udbedret eventuelle skader forårsaget af skimmelsvampene
  • Følg op med en kvalitetskontrol

Risiko for allergiske reaktioner

Selv om skimmelsvampe ikke er akut skadelige, og der normalvis ikke er risiko forbundet med at opholde sig i lokaler, hvor de vokser i mindre omfang, finder der mennesker, som reagerer allergisk:
  • Slimhindeirritationer – øjne, næse, svælg
  • Hovedpine
  • Udtalt træthed
  • Koncentrationsbesvær
  • Svimmelhed
Disse gener, som er de mest almindelige, er ikke at forveksle med allergi, og de forsvinder almindeligvis, når svampene er fjernet.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om skimmelsvamp.

SKIMMELSVAMP

Der kan være mange årsager til, at bygninger påvirkes af fugt. Men ens for dem alle er det, at opfugtet bygningsmateriale medfører risiko for skimmelsvampangreb, og det påvirker indeklimaet og brugerne negativt. Derfor er det vigtigt at få undersøgt en bygning, så snart du får mistanke om skimmelsvampevækst. Påvirkning fra skimmelsvampe kan give langvarige symptomer såsom hovedpine, slimhindeirritation, rødme, træthed og koncentrationsbesvær. Det er de samme symptomer, man kan opleve i andre sammenhænge, f.eks. ved for høj rumtemperatur, og derfor kan det være svært at fastslå den egentlige årsag til problemet uden eksperthjælp.

LUFTFORURENING

Mange arbejdspladser oplever udfordringer med luftforurening. Luftforurening kan være skyld i mange forskellige helbredsskader, som af og til er uoprettelige. Nogle former for forurening kan hverken lugtes eller smages, og derfor er det vigtigt at fastslå, hvilke risici der er til stede, så du kan tage forbehold på vegne af dine medarbejdere. Luftforureningsskader opstår typisk ved indånding af stoffer, der påvirker vores organer – især lunger og luftveje. Ifølge lovgivningen skal du kunne vurdere og dokumentere de skadelige påvirkninger, der findes i din virksomhed.

INDEKLIMA

De fleste mennesker opholder sig indendørs størstedelen af deres arbejdstid – og det stiller krav til indeklimaet. Vi præsterer nemlig bedst, når vi er i komfort. Desværre er dårligt indeklima en realitet mange steder, og det har negativ indflydelse på koncentrationen og kan forårsage øget sygefravær.

Share This