Tilbage på arbejdspladsen: Sammenhold på afstand

Vi er blevet gode til at holde afstand, gå i buer uden om hinanden, vinke og sende luftkys i stedet for at kramme, og køkulturen har vel aldrig været mere velfungerende end netop nu. Nu skal mange af os endelig møde op på arbejdspladsen, og det er for mange både tiltrængt og glædeligt, men det giver også nye udfordringer og bekymringer; for hvordan formår vi at forene den nødvendige fysiske distance med det kollegiale og sociale sammenhold?

Arbejdspladsen som arena giver os blandt meget andet muligheden for det fysiske møde mellem mennesker – et møde, der har været savnet af mange i den tid, hvor hjemmearbejdspladser og selvisolation har været den nye virkelighed. Nu genåbner vi, og meget er markant anderledes fra, da vi rømmede arbejdspladsen for lang tid tilbage. Det er uundgåeligt, at vi gør os tanker om, hvordan vi nu gebærder os, når vi skal opretholde distancen og gendyrke sammenholdet på samme tid. Gruppen af erhvervspsykologer hos Arbejdsmiløcentret Human House giver en håndfuld råd til, hvordan vi får det bedste ud af igen at dele fysisk lokation – i en sundhedsmæssig forsvarlig form.

1: Det kan være svært at komme tilbage

Vi er alle forskellige, og der skal være plads til både lettelse og bekymring. Det er helt afgørende, at vi udviser rummelighed og forståelse over for hinanden, for for nogle er det måske næsten angstprovokerende at skulle møde op på arbejdspladsen igen, hvor tankerne om smitterisiko pludselig kan fylde meget. Andre er måske så lettede over at være ude blandt venner og kolleger igen, at de skal mindes om, at procedurerne ikke er som før. Der skal være plads til og forståelse for det hele. Det er nemt at komme til at fordømme, og det skal vi være påpasselige med. Så udvis tålmodighed over for hinanden – tålmodighed er et nøgleord i hele genåbningsprocessen.

2: Afstem forventningerne: Hvilke nye vaner tager vi med os? Hvilke gamle vaner kan vi fortsat bruge?

Det er vigtigt, at vi forholder os til, hvilken adfærd der er nødvendig for, at alle kan føle sig trygge, når de er på arbejde. Start derfor med at blive enige om, hvilke gode nye vaner vi skal tage med os fra nedlukningstiden; måske skal vi fortsat afholde en del af møderne virtuelt, også de helt uformelle godmorgen-møder, hvor vi tjekker ind og giver en kort status. Brug walk-and-talks som mødeform, og udnyt det gode vejr og den naturlige afstand, en gåtur giver. Overvej nu, hvilke præ-corona-vaner vi skal genoptage, og er der noget, vi helt skal slette fra vores fremtidige arbejdsform?

3: Lav et fælles leveregelkodeks

Bliv enige om procedurer og forholdsregler i forhold til de helt daglige rutiner, som eksempelvis hvordan vi gør, når vi:

  • holder pause
  • spiser frokost
  • holder møder
  • går på toilettet
  • går hjem

Og sørg for, at alle er orienterede om levereglerne og forstår dem.

4: Hav fokus på arbejdsfællesskabet: Hold øje med hinanden, og tal sammen

Der kan være meget at tage højde for i de sociale relationer på arbejdspladsen post corona. Alle har haft forskellige oplevelser af situationen, og hvor nogle kan have været i meget alvorlig kontakt med sygdommen – måske endda have mistet venner eller familie – kan andre have mistet jobbet eller været mere end almindeligt udfordret på hjemmefronten i forhold til privatøkonomi, ægtefælles jobsituation, børn eller lignende. Samtidig har andre følt sig ensomme og isolerede, kedet sig og savnet venner og social stimulans. Der skal være plads og rummelighed til alle følelser og oplevelser, og det er helt afgørende, at vi tager det hele i betragtning og respekterer alle de personlige behov og forholdsregler, som corona har afstedkommet.

5: Opfordring til ledelsen: Lav et reboarding-forløb 

Det er vigtigt, at ledelsen tager teten og sørger for klare retningslinjer, åbenhed og struktur i forbindelse med genåbningen af arbejdspladserne. Lederen bør tage stilling til bl.a. praktiske ting såsom, hvor mange personer vi kan være på arbejde på samme tid? Hvem skal møde ind på arbejdspladsen på samme tid, og hvem skal blive hjemme? Og er det fortsat okay at arbejde hjemmefra, når det er muligt? Det vil være oplagt at have en reboarding-plan for den enkelte medarbejder og for medarbejdergruppen som helhed – med 1:1-møder og afdelingsmøder, der kan sikre, at alle er ajourført, at forventninger er afstemt, og at arbejdsfællesskabet er tilgængeligt for alle.

Stine Moesmand

Organisationspsykolog • Øst

3157 4854 · sm@humanhouse.com

Sara Lundhus

Erhvervspsykolog • Vest

2310 3077 · sl@humanhouse.com

KONTAKT

Har du brug for sparring, rådgivning eller et forløbsforslag til, hvordan du sikrer, at alle er trygge og trives, når din arbejdsplads genåbner? Kontakt os, og hør mere.

Udviklingen må ikke gå i stå: Arbejdsmiljødage i Sønderborg Kommune med livestreaming og coronazoner

Op mod 300 arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra Sønderborg Kommune var samlet henover to dage, da kommunen i oktober afholdt deres supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Corona og forsamlingsforbuddet gjorde det naturligvis ikke muligt for samtlige deltagere at være samlet i bogstavelig forstand, men det forhindrede ikke Sønderborg Kommune i at prioritere arbejdsmiljøet og sætte vigtige emner som arbejdsfællesskabet og det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen.

Værktøj til ledere: Sådan får du medarbejderne godt tilbage på arbejdspladsen

Coronakrisen har vendt op og ned på de faste rutiner, og det har medført, at mange ledere står i en særlig situation, når de skal modtage medarbejderne tilbage på arbejdspladsen. Derfor har konsulenter fra Human House Ledelse & Arbejdsmiljø udviklet et værktøj, som skal hjælpe ledere i små og mellemstore virksomheder med at håndtere tilbagevendte medarbejdere, som har vidt forskellige ønsker og forventninger til at vende tilbage til arbejdspladsen.

COVID-19: Hotspot-gennemgang af storrumskontor

Storrumskontorer kan være et potentielt hotspot i forhold til COVID-19. Tag på tour med Karina Haasum, når hun viser rundt på vores kontor i Søborg og forklarer, hvordan den lokale arbejdsmiljøgruppe arbejder med at forebygge smittefare ved COVID-19.

Share This