Få tilskud til arbejdsmiljøet

Corona har ramt mange små, private virksomheder hårdt, men der er heldigvis hjælp at hente i Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøpulje. Puljen er tiltænkt virksomheder med færre end 50 ansatte, og det er oplagt at søge om støtte til projekter, man som virksomhed ofte kommer til at afskrive på grund af manglende tid og ressourcer.

Sara Lundhus er erhvervspsykolog i Human House Ledelse & Arbejdsmiljø, og hun håber, at mulighederne i Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøpulje når ud til målgruppen – og vigtigst af alt – at målgruppen benytter sig af det. Hun mener nemlig, at det er oplagt for de mindre, private virksomheder, der i løbet af krisen har haft det svært, at søge om tilskud:

”Krisen har slidt på mange parametre af virksomhederne. Virksomhederne har i løbet af dette corona-år måttet kæmpe for at følge med de mange forandringer og omstille sig på en eksplosiv eller manglende efterspørgsel, nye drifts- eller produktionsbetingelser og nye samarbejdsformer. Det har trukket store veksler på relationerne og medarbejderressourcerne. Der kan derfor være meget gevinst at hente ved at se indad og give arbejdsmiljøet ekstra opmærksomhed og gøre sig tanker om, hvordan vi bedst vender tilbage til en mere normal hverdag,” lyder det fra Sara Lundhus, som uddyber:

”Som virksomhed eller organisation er man ofte helt bevidst om, at der er behov for en indsats, men netop små, private virksomheder er ofte begrænsede af manglende ressourcer i forhold til at afsætte den fornødne tid eller midler til at få håndteret problemerne. Det kan betyde, at problemerne bliver ignoreret eller bliver nedprioriteret, og lige så stille vokser sig større. Og netop nu, efter et år med corona, gør det sig mere gældende end nogensinde før,” pointerer erhvervspsykologen.

En håndsrækning til små og store virksomheder
Med sin håndsrækning i form af Arbejdsmiljøpuljen har Beskæftigelsesministeriet erkendt netop det samme; at der er et stort behov for, at små, private virksomheder bliver hjulpet til at varetage og opprioritere arbejdsmiljøet. Der er mange steder at sætte ind, men set i lyset af forårets genåbning mener Sara Lundhus, at det er oplagt at se på det psykiske arbejdsmiljø:

”Det kan for mange virksomheder være meget relevant at søge bistand til projekter, der vedrører, hvordan man som ledelse og organisation bedst muligt agerer og håndterer tilbagevenden efter corona. For mange mindre virksomheder har krisen haft enormt stor betydning i forhold til både efterspørgsel, drift og samarbejdsformer. Driften har måske været afbrudt på grund af smitte i personalet, eller der er foretaget større indretningsmæssige ændringer for at forebygge smittespredning. Der kan under alle omstændigheder være tale om forhold, der naturligt har påvirket samarbejdet og samhørigheden på arbejdspladsen,” siger Sara Lundhus.

Fokus på trivsel og arbejdsfællesskab i genåbningen
Erhvervspsykologen understreger, at det er helt afgørende, at man som virksomhed evner at skabe en dialog om, hvad vi vender tilbage til. Hvad er det for en opgave, vi skal løse, og hvordan griber vi det an? Er der nye post corona-rammer, vi skal forholde os til?

”Et godt arbejdsfællesskab med fokus på opgaven er altafgørende for, at man som mindre eller mellemstor virksomhed lykkes og får succes. At det daglige samarbejde spiller, og at man får udnyttet alle ressourcer bedst muligt, er i særdeleshed vigtigt, når man ikke er så mange hænder til at løfte. Frustrationer over eller konflikter om, hvordan opgaverne bedst løses og af hvem, kan have store økonomiske konsekvenser for en mindre virksomhed og gøre forskellen på fiasko og succes. Lige nu er det hele sat ekstra på spidsen, når vi vender tilbage til arbejdspladsen og skal finde rytmen igen efter nedlukning og hjemsendelser,” vurderer erhvervspsykologen.

Sara Lundhus foreslår derfor, at man som virksomhed benytter muligheden for at søge om tilskud til projekter, der styrker samarbejdet og det psykiske arbejdsmiljø i en tid, hvor mange er sårbare, og hvor meget fortsat er usikkert.

Stig Holm

Afdelingsleder, Kolding

2630 0544 · sh@humanhouse.com

Sara Lundhus

Erhvervspsykolog • Vest

2310 3077 · sl@humanhouse.com

Ønsker du at høre mere om Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøpulje eller  om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed? Kontakt os, og hør mere.

Genåbningen af arbejdspladsen kræver tid og tilvænning

Selvom der kan synes langt fra det nordlige Grønland til en arbejdsplads i Danmark, er der flere lighedspunkter mellem Slædepatruljen Sirius’ isolation fra omverdenen og nedlukningen af de danske arbejdspladser, hvor den enkelte medarbejder har måttet arbejde alene hjemmefra. Psykolog og tidligere jægersoldat Jesper Cornelisussen er tidligere udsendt med Slædepatruljen Sirius i Grønland, og han forklarer, hvordan man i Forsvaret og Slædepatruljen Sirius arbejder med at forebygge eventuelle konflikter i forbindelse med hjemkomsten fra en udstationering.

ÅBEN FOR ANSØGNINGER: Arbejdsmiljøpulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder

Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøpulje er målrettet virksomheder med maksimalt 50 ansatte målt i fuldtidsstillinger, og den dækker projekter med en periode på maksimalt 1 år. Midlerne i puljen fordeles efter først til mølle-princippet. Det er derfor vigtigt, at I allerede nu får overblik over, hvilke udfordringer i jeres arbejdsmiljø, I har brug for autoriseret rådgivning til at håndtere.

Lån & Spar Bank på vej til at knække koden til smerteforebyggelse

Noget tyder på, at Lån & Spar Bank er godt på vej til at knække koden til smerteforebyggelse med deres seneste sundhedsinitiativ, der er udviklet i samarbejder med ArbejdsmiljøCentret. Forebyggelsesprojektetet har så stort potentiale, at Lån & Spar Bank er med i konkurrencen om at blive Danmarks Sundeste Arbejdsplads.

Share This