Trivsel og arbejdsglæde: Derfor skal du investere i dine medarbejdere

At øge medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde er en investering, der ofte betaler sig tilbage i form af højere produktivitet, mindre sygefravær og lavere personalegennemstrømning. Men mange virksomheder ser arbejdet med trivsel som noget, der kommer i vejen for kerneopgaven og produktiviteten, men sådan kan man ikke dele det op, mener erhvervspsykolog Gitte Berle Falsig.

”At arbejde med trivsel står ikke i modsætning til produktionen og kerneopgaven – tværtimod. Mange virksomheder har en tendens til at vælge at investere direkte i produktionen frem for i medarbejdernes trivsel, hvis de får valget, men i virkeligheden er det ikke et valg, man kan skille ad. Når medarbejdere trives, er de mere produktive, og de har færre sygedage, hvilket har stor økonomisk betydning for forretningen,” fortæller Gitte Berle Falsig, men tilføjer, at noget af det, der er rigtig dyrt for en virksomhed, er at have en høj personalegennemstrømning.

”Det er dyrt og tidskrævende at finde nye medarbejdere og lære dem op, alt imens de gamle medarbejdere tager dyrebar viden og erfaring med sig, når de forlader virksomheden. Og det gør de, hvis de ikke trives. I dagens Danmark er lønnen ikke længere det eneste parameter, vi vælger job ud fra. Om det så er fleksibilitet til at hente ungerne tidligt, en ekstra ferieuge eller andre frynsegoder, så er der én ting, der er fundamental: Vi bliver ikke på en arbejdsplads, hvis vi ikke har det godt.”

Trivsel og arbejdsglæde giver bedre kundeoplevelse

Men øget produktivitet, lavere sygefravær og mindre personalegennemstrømning er ikke den eneste fordel, der kommer fra en arbejdsplads fuld af trivsel og arbejdsglæde.

”Når vi trives og føler en personlig tilknytning til vores kolleger og arbejdsplads, er vi mere tilbøjelige til at gå den ekstra mil for at se virksomheden lykkes. Derfor søger vi også at give kunderne en bedre oplevelse – om det så er igennem direkte kundekontakt, mere innovative produkter eller en bedre og mere professionel helhedsoplevelse. Og en god kundeoplevelse giver betydeligt bedre odds for, at kunden vender tilbage eller anbefaler virksomheden til andre.”

Trivselsarbejdet i sin helhed

Ifølge Gitte Berle Falsig kræver det både klare rammer og et godt forhold medarbejderne i mellem for at få trivslen i vejret:

”Vi bruger meget af vores tid på arbejdspladsen, og derfor er det sociale samspil med vores kollegaer vigtigt. Om kommunikationen kollegaer imellem er ordentlig og respektfuld, om man smiler til hinanden, ser hinanden og hjælper hinanden på kryds og tværs er essentiel for medarbejdernes trivsel. Sociale arrangementer såsom sommerfest, årlig bowlingtur eller at spise rundstykker sammen hver fredag kan være godt nok og skabe ekstra samhørighed, men det er hverdagens små oplevelser, der i sidste ende afgør, om du bliver på arbejdspladsen eller vælger nye veje.”

Gitte Berle Falsig fortæller samtidig, at det sociale kun er det ene ben. Det skal suppleres af et arbejdsfællesskab, hvor vi sammen lykkes med opgaven:

”Vi oplever, at mennesker trives og udvikler sig i takt med, at de leverer et godt stykke arbejde, og derfor er det vigtigt at skabe klart definerede rammer for, hvad den overordnede kerneopgave er, og hvordan hver enkelt medarbejder bidrager til, at vi sammen når i mål. Det er vigtigt at vide, hvilken retning organisationen skal i, og hvilken rolle lederen forventer at den enkelte tager individuelt og i fællesskab med de øvrige ansatte for at nå derhen. For rigtig mange er et arbejde, hvor vi bliver udfordret, også vigtig for trivslen. Når vi overvinder udfordringerne og leverer et godt stykke arbejde i fællesskab med andre, oplever vi positive følelser og føler os som en del af noget større – og dermed styrker vi arbejdsfællesskabet,” tilføjer Gitte Berle Falsig og fastslår afslutningsvist arbejdsfællesskabet vigtige rolle i at styrke både produktivitet og trivsel.

Gitte Berle Falsig

Organisationspsykolog • Vest

3110 2564 · gbf@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide, hvordan trivsel og arbejdsglæde kan gavne produktiviteten på din virksomhed? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Supervision i coronaens tidsalder

Supervision er en udviklende metode, der skaber indsigt, styrker relationer og udvikler faglighed, samt bidrager til udvikling af samarbejdet. Supervision handler om at stoppe op, reflektere og skabe et trygt rum, hvor der er fokus på udvikling og læring i forhold til måden, man arbejder på. Men er det overhovedet muligt at skabe sådan et rum, når mange har taget arbejdet med hjem i stuerne og væk fra arbejdspladserne, og når travlheden tilmed ikke er blevet mindre? Det mener Anne Aistrup, der er organisationspsykologisk konsulent i Arbejdsmiljøcentret Human House.

Derfor virker nytårsforsætter (ikke)

En vane er en ubevidst handling, der gentages igen og igen over lang tid. Det er noget, vi gør helt uden at tænke over det, fordi det sparer energi, giver en følelse af tryghed og får hjernen til at udskille dopamin i kroppen. Derfor er det også rigtig svært at ændre på selv uhensigtsmæssige vaner, og på trods af hvad mange tror, er det ikke nødvendigvis nemmere at ændre en vane, bare fordi vi går ind i et nyt år. Derfor virker nytårsforsætter kun, hvis du har en oprigtig indre motivation og vilje, der kan få dig igennem de sure dage, lyder det fra erhvervspsykolog Gitte Falsig, der her giver sit bud på, hvad der skal til, for at et nytårsforsæt virker.

ARBEJDSMILJØØKONOMI

Når I bruger penge på at forbedre trivslen i jeres virksomhed, er det fremfor alt en investering. Men hvordan kan I finde ud af, om investeringerne er rentable? Det kan I, hvis I ser hver investering i trivsel som løsningen på et forretningsproblem. Det kan være manglende indtjening eller højt sygefravær. Regn ud, hvad problemet koster jeres organisation – og modsat, hvad det vil koste at løse problemet. Så er I godt på vej til at have svaret på ovenstående spørgsmål og en sund arbejdsmiljøøkonomi.

Share This