Trivselsagenter i aktion på Regionshospitalet Randers

Udviklingen af en ny strategi blev startskuddet til en helt ny tilgang til trivsel på Regionshospitalet Randers. Udgangspunktet var klart: Uanset hvilken strategi man besluttede sig for, ville effekten afhænge af medarbejdernes trivselsniveau, og derfor skulle trivsel sættes på dagsordenen. Det blev det, efter omkring 20 medarbejdere blev uddannet til trivselsagenter – og der er endnu flere på vej.

Hvis medarbejderne ikke trives, så er deres ressourcer til udvikling og innovation væsentligt mindre, lyder det fra Maria Gaden Bjerre, der er HR-konsulent på Regionshospital Randers. Hun havde allerede taget trivselsagentuddannelsen for nogle år siden, da den blev udbudt som åben uddannelse, men med så massivt et fokus på trivsel i organisationens strategi, var det nødvendigt, at hendes kolleger også blev uddannet:

”Hvis man som organisation vil arbejde seriøst med trivsel, er man nødt til at aktivere flere medarbejdere. Ligesom mange andre steder er tid en mangelfuld ressource hos os, og derfor besluttede vi, at udddannelsen skulle holdes på selve hospitalet. Det medførte stor interesse fra både medarbejdere og ledere, fordi det var nemt at deltage, og vi var meget bevidste om, at det var nødvendigt at inddrage ledelsen for at lykkes med projektet. Og så styrkede det bevidstheden om, at der var stærk sammenhæng mellem undervisning og praksis.”

Trivselsagentens funktion

En trivselsagent har i samarbejde med ledelsen ansvaret for at sætte trivsel på dagsordenen og sætte initiativer i gang, der understøtter udviklingen. Uddannelsen bygger på organisatorisk medlemskab, og deltagerne lærer bl.a. at lave analyser og forstå det psykiske arbejdsmiljø. Men i en organisation fyldt med medarbejdere, hvis arbejde består i at kere sig for andre mennesker, var det menneskelige perspektiv af trivsel også vigtig at få med:

”Det har været vigtigt at lære at analysere, hvad der er på spil, og hvilke indsatser der giver det bedste udbytte, men at lære om menneskers generelle psykiske velbefindende har også spillet en vigtig rolle for os. Det er afgørende for os at vide, hvad der skal til, for at vi trives som medarbejdere, så vi kan sørge for, at den enkelte finder mening i sine opgaver, har de ressourcer, der skal til for løse dem, og føler, at de bidrager til at løse kerneopgaven,” fortæller Maria Gaden Bjerre, der snart sender et nyt hold medarbejdere af sted på trivselsagentuddannelsen.

Flere trivselsagenter på vej

En af de ting, Regionshospitalet Randers gerne ville opnå med uddannelsen, var at sætte trivsel på dagsordenen. Og det må man sige, at de er lykkes med.

”Særligt i de afdelinger, hvor lederne har været med på uddannelsen, er der skabt et synergifelt. Lysten til at sætte initiativer i søen spreder sig, og vi håber, at alle er efterhånden klar over, at trivsel er noget, vi tager seriøst,” fortæller Maria Gaden Bjerre, der i hverdagen hjælper de andre trivselsagenter, hvis de mangler inspiration eller er lidt frustrerede. Trivselsagenterne har desuden dannet et internt netværk, der mødes regelmæssigt for at holde gejsten ved lige og sparre på udfordringer.

”Trivselsagentuddannelsen er et værktøj til at løse implementere strategien, og vi er er lykkes med at gøre den til en del af vores DNA. Det kunne vi f.eks. mærke, da vi for nylig uddelte en trivselspris til det bedste initiativ, og her var hele 15 trivselsindsatser nomineret på tværs af hele hospitalet. Vi kan også se det, når trivselsagenterne selv kommer med et projektforslag til organisationens 2.000 medarbejdere om, hvordan trivsel spiller sammen med dette års strategiske fokus – nemlig kommunikation. Vi har været helt vildt glade for det, og selvom det nogle gange kan være svært at holde fast i det i hverdagen, så kan vi mærke lysten til at skabe et godt arbejdsmiljø spire overalt,” slutter Maria Gaden Bjerre.


Vil du også være trivselsagent? Vi starter nye hold til foråret. Læs mere her.

Gitte Berle Falsig

Organisationspsykolog • Vest

3110 2564 · gbf@amcentret.dk

KONTAKT

Er du interesseret i, hvordan trivselsagentuddannelsen kan højne trivslen på din arbejdsplads? Kontakt os, og hør mere.

Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder

PROCESFORLØB

Et procesforløb er et åbent forløb, der kan vare fra få timer til flere dage og over en kortere eller længere periode. Der findes lige så mange måder at gennemføre et procesforløb på, som der er årsager til at starte et op. Det afgørende er dog, at I som organisation helt fra start har gjort jer klart, hvad det endelige mål er, og hvilke succeskriterier forløbet skal opfylde.

TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

Glade medarbejdere er mindre syge, mere effektive og mere kreative. De seneste års forskning indenfor positiv psykologi har afsløret mange hemmeligheder om arbejdsglæde og dens gavnlige effekter for ansatte og virksomheder. Den ene persons trivsel er ikke nødvendigvis den andens, og derfor er det vigtigt at kunne spotte både arbejdsglæde og mistrivsel.

TRIVSELSAGENT

I en tid præget af forandringer og effektiviseringskrav er trivsel kommet under pres på mange arbejdspladser og virksomheder. Derfor er det vigtigt, at der er nogen, som insisterer på at spotte mistrivsel og understøtte trivsel – og her kan en trivselsagent gøre en forskel.  På Trivselsagentuddannelsen får deltagerne ny viden og kompetencer til at spotte og gribe ind ift. mistrivsel og til at understøtte trivsel på arbejdspladsen. Uddannelsen har fokus på de faktorer i arbejdsmiljøet, som fremmer trivsel, samarbejdsevnen og kvaliteten i arbejdet.
Share This