TUNGT ARBEJDE PÅ BYGGEPLADSEN

I tømrer- og snedkerfirmaet Vinther & Lassen A/S i Randers har de fået fagspecifik hjælp til at få ekstra godt styr på de tunge løft – og dem er der mange af på deres byggepladser, hvor blandt andet stilladsarbejde kan være en belastende udfordring for de ansattes fysik.

På baggrund af et rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet er det dog montering af vinduer, der i en periode har været særlig bevågenhed omkring, hvorfor virksomheden har indkøbt en elektrisk løsning, der løfter vinduet op, hvor det skal sidde.

Sparet for tunge løft

Kim Rasmussen, direktør i Vinter & Lassen, fortæller, at de ansatte på den måde bliver sparet for mange tunge løft. Desværre er der på nogle byggepladser for lidt plads eller for dårligt et underlag til at ‘vinduesvognen’ kan køre, men netop er de ansatte blevet instrueret i, hvordan de uundgåelige løft udføres på den mest skånsomme måde.

Kontakten til de ansatte centralt

Og lige netop instruktionen og kontakten til de ansatte er central, når der skal justeres på de daglige rutiner. I forlængelse af rådgivnings­påbuddet og vinduesproblematikken, har der været behov for at besøge alle relevante byggepladser for at få en snak med medarbejderne om ergonomi i bred forstand – og for at tage billeder af rutinerne.

Fælles instruktion på fyraftensmøder

På baggrund af billederne har medarbejdere fået et oplæg, en gennemgang og fælles instruktion på fyraftensmøder, hvor alle var samlet. Kim Rasmussen har fået mange positive tilbagemeldinger fra sine medarbejdere, der har været glade for ikke kun at skulle præsenteres for teoretisk viden. Tilstedeværelsen på byggepladserne med fokus på helt konkrete opgaver og rutiner har været vigtig for dem og har ført til værdifuld erfaringsudveksling pladserne imellem.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om tunge løft.

TUNGE LØFT I ARBEJDET

Tunge løft kan hurtigt forårsage skader, der både har personlige omkostninger for den enkelte medarbejder, men som også har betydelige konsekvenser for virksomhedens produktivitet, kvalitet og vækstmuligheder. Derfor er det vigtigt at fjerne tunge løft, hvor det er muligt, og at forbedre forholdene, der har indflydelse på de løft, der ikke kan undgås.

MASKINSIKKERHED

Arbejdsulykker har store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Ud over det bedrøvelige i at medarbejdere oplever smerter eller ligefrem mister førligheden, så koster ulykkerne årligt både virksomheder og samfundet rigtig mange penge. Ved at forbedre maskinsikkerheden kan du forebygge arbejdsulykker og sikre, at ingen kommer til skade ved at betjene farlige maskiner.

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

Ved planlægning af bygge- og anlægsarbejde er der en række forpligtelser, som bygherren skal leve op til. Herunder den plan for sikkerhed og sundhed, som skal udarbejdes, hvis der er mere end ti ansatte beskæftiget på en gang eller mere end en arbejdsgiver. ormålet med PSS er at sikre alle ansatte et godt og sikkert arbejdsmiljø. Desuden kan PSS'en fint fungere som et styringsredskab for byggeledelsen. PSS'en skal i hele byggeperioden være tilgængelig for de ansatte og arbejdsgiverne.

Share This