Udvikling af sikkerhedskultur

Sikkerhedskulturen i en organisation skal bygge på såvel ledelsens som medarbejdernes fælles ønske om, at ingen kommer til skade hverken fysisk eller psykisk.

Alle arbejdspladser har en arbejdsmiljøkultur. Spørgsmålet er, om den bunder i et fælles ønske i hele organisationen om at forbedre arbejdsmiljøforholdene og gøre arbejdspladsen til et sikkert sted at være. Hvis ikke, vil der altid være huller i det sikkerhedsmæssige fundament.

Hovsa-løsninger bør høre til sjældenheder

Vi ser desværre en del eksempler på arbejdspladser, hvor der stort set altid tyes til hovsa­løsninger, når der opstår et sikkerhedsmæssigt problem. Det kan være en fysisk arbejdsulykke eller en psykisk belastning, muligvis endda traumatiserende. Det er selvsagt ikke befordrende for medarbejdernes oplevelse af tryghed og sikkerhed.

Regler bør ikke opleves som besværlige

Så er der virksomheder, hvor der er masser af sikkerhedsregler, som ingen tager ejerskab for. Det er oftest, fordi reglerne besværliggør de ansattes arbejde. De føler måske, at deres muligheder for at løse deres opgave tilfredsstillende bliver ringere, eller de vurderer, at reglerne er for stramme og for svære at efterleve i praksis.

Husk det større perspektiv

Vi ser også arbejdspladser, hvor medarbejderne og lederne er dygtige til at tage ansvar for deres eget afgrænsede arbejdsmiljø. Det er, som det skal være, men det store perspektiv mangler. Det fælles ansvar for, at kulturen bygger på såvel ledelsens som medarbejdernes ønske om, at ingen kommer til skade.

Sikkerhedskultur handler om holdning

Udviklingen af sikkerhedskultur handler om værdier og holdninger, der tilsammen udgør et solidt sikkerhedsnet for alle i organisationen. Det handler om at gå nye veje og finde frem til en sikkerhedsmæssig forsvarlig adfærd, der ikke nødvendigvis gør arbejdet mere besværligt.

Der vil som regel altid være modstand, når rutiner skal ændres, men når først virksomhedens holdning til sikkerhed i arbejdsmiljøet er forankret, vil man opleve, at ændringerne giver mening og gør en forskel.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om sikkerhedskultur.

Share This