Udvikling skaber attraktive arbejdspladser i Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommunes ældreområde har med tilskud fra Forebyggelsesfonden iværksat projekt ”Den attraktive arbejdsplads”, som omfatter ca. 900 medarbejdere og ledere. Målet med projektet er at gøre Ældreområdet til en attraktiv arbejdsplads, som vægter medarbejdernes sundhed, trivsel, personlige og faglige udvikling med henblik på at fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere.​

Ældreområdet har i projektet bl.a. samarbejdet med BST Nord, som har været med allerede fra ansøgningsfasen til at designe og planlægge projektet i samarbejde med ældreområdets ledelse.​ Projektet har fokus på både fysisk og psykisk nedslidning og sundhed. I relation til den fysiske sundhed har alle medarbejdere og ledere fået tilbudt en sundhedssamtale af en af vores arbejdsmiljøkonsulenter med tilhørende konditest. Udover at få målt værdier for sundhed i form af blodtryk, BMI mv. har der også været mulighed for at drøfte egen sundhed og arbejdsmiljø samt opstille individuelle mål for sundheden.​

Medarbejderne har efterfølgende fået tilbudt en opfølgende sundhedssamtale. Andre tiltag for at forbedre den fysiske sundhed har været: foredrag om motion, sund kost og vægttab. Efterfølgende har der for interesserede medarbejdere være mulighed for at deltage på et diætisthold. Endelig har en stor del af medarbejderne taget i mod et tilbud om et skræddersyet 12 ugers løbeprogram.

Psykisk sundhed – anerkendende kommunikation

Foruden de sundhedsorienterede tilbud har alle medarbejdere i ældreområdet deltaget i aktiviteter, som har haft til formål at udvikle de sociale kompetencer i forhold til borgere, pårørende, kollegaer og ledelse. Her har udviklingen i anerkendende kommunikation været i fokus.​

Alle medarbejdere har deltaget i et to-dags kursus i anerkendende kommunikation. Efterfølgende er der blevet iværksat læringsgrupper lokalt på arbejdspladserne for at sikre, at denne kommunikationsform fortsat er en integreret del af kulturen på arbejdspladserne både i relation til borgere og pårørende samt det kollegiale samarbejde.​

​Derudover er 50 personer i projektet udpeget som nøglepersoner til at sikre det fortsatte arbejde med den anerkendende kommunikation på arbejdspladserne i relation til borger- og pårørendeproblematikker, som opstår i dagligdagen.​

Tina Juul, Birgitte Munch-Petersen og Hanne Melbye var blandt de 50 kommunikationsvejledere, der blev uddannet inden for den anerkendende kommunikation. De oplever alle, at uddannelsen har været meget udviklende og lærerig, både fagligt og personligt. Det, som de især har bidt mærke i og taget med sig videre fra uddannelsen, er en ny måde at stille spørgsmål på, hvor man fokuserer på løsninger og muligheder i stedet for problemer, hvilket giver mulighed for at dreje sagen i en konstruktiv retning.​

”Man er meget opmærksom på kommunikationen, og man er blevet meget hurtigere til at bemærke, når der er noget, der ikke lige fungerer,” siger Birgitte Munch-Petersen,der er  sygepl. gruppekoordinator ved Krogholmgaard. På den måde er der også færre uafklarede ting, der får lov at fylde og tages med hjem, når arbejdsdagen er forbi.

Tæt samarbejde

“BST Nord har tilrettelagt opgaverne med fokus på læringsmetoder, som er involverende og anerkendende, og som i videst muligt omfang foregår som en del af den daglige praksis,” fortæller Mette Pontoppidan.​

Rudersdal kommunes projekt afrundes i 2010 med en opfølgende spørgeskemaundersøgelse og en endelig evalueringsrapport.

Lars Tornvig

Direktør, Øst

3123 2157 · lt@amcentret.dk

Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder

Klar kommunikation forebygger konflikter

I foråret 2011 afholdt vi fire konflikthåndteringskurser for områdecenteret Møllebo, som sigtede mod at træne medarbejdere og ledelse i effektiv konflikthåndtering og –forebyggelse i forhold til konflikter mellem ansatte, borgere og pårørende. Sådan skabes nemlig større arbejdsglæde og udvikling, mens fagligheden forbliver i top, og medarbejderne kan yde den bedste service. I løbet af de tre dage, som hvert kursus varer, gik Møllebos medarbejdere i dybden med mange forskellige emner inden for konflikthåndtering.
Share This