Udviklingsprojekt i hjemmeplejen

Hjemmesygeplejerskerne Sydøst fra Gentofte Kommune er samlet til et fælles seminar i plejehjemmet Egebjergs lokaler i Gentofte. Seminaret er et led i et fælles udviklingsprojekt, som Gentofte Kommune godkender som afdelingens trivselsmåling. På endevæggen i lokalet hænger en tidslinje, som viser afdelingens udvikling gennem de sidste år, hvor de har haft problemer med skiftende ledere til i dag, hvor Janet Sørensen, tidligere hjemmesygeplejerske, er blevet ansat som daglig leder og skal få afdelingen til at hænge sammen igen. 

​Alle grupper har skrevet deres egen lille historie og skiftes til at læse dem op for hinanden. Historierne handler om trolde, helte og skurke, men fælles for dem alle er, at de fortæller noget om udviklingen i afdelingen, og hvordan man nu har fokus på fremtiden.​

​Ledelsen, der ikke var der

I august 2008 blev Janet Sørensen ansat som daglig leder for hjemmesygeplejerskerne Sydøst. Før Janet Sørensen kom til, havde de i hjemmesygeplejen Sydøst haft mange skiftende ledere. I løbet af tre til fire år har der været op til fem forskellige ledere, hvilket i følge Merete Højgaard Hansen har betydet, at medarbejderne ikke har følt, at de har haft en daglig leder.

”Vi manglede overblik. Vi skulle prøve selv at have det, men når der ikke er nogen bestemt udnævnt til det, mister man det. Vi overså nogle gange noget. Vi fik for mange timer, og der var mere overarbejde, end det var nødvendigt. Der var flere, der holdt op, fordi de simpelthen ikke kunne holde ud at være her,” fortæller Merete Højgaard Hansen.​ ​”Efter vi har fået Janet, er der faldet meget mere ro over det. Vi skal ikke selv gå og tænke over, hvordan vores timer er i morgen og næste uge.”

​​Udviklingsprojektet

Gentofte Kommune har indledt et projekt, som skal føre til at de i 2010 er Danmarks mest attraktive arbejdsplads. Derfor arbejder Gentofte Kommune med at skabe en anerkendende kultur med henblik på at kunne fastholde personalet. I hjemmesygeplejen Sydøst har de fået lov til at benytte udviklingsprojektet som deres trivselsmåling. På den måde bliver trivselsmålingen til en proces frem for en måling.

Fortiden evalueres og nye værdier skabes

Hjemmesygeplejerskerne Sydøst havde sammen med Janet Sørensen og hendes overordnede leder Birgitte August Janholt i alt tre seminarer med organisationspsykolog Anne Lehnschau. De handlinger, medarbejderne og ledere fandt frem til i forhold til den anerkendende kommunikation, var blandt andet, at de lytter ordentligt efter, hvad der bliver sagt, at de respekterer andres synspunkter og forskelligheder, og at de altid henvender sig til en kollega med en positiv attitude og åbenhed.​

Den anerkendende kommunikation skal hjælpe til, at de undgår misforståelser og får en bedre forståelse for hinandens handlinger samt skabe basis for en positiv og konstruktiv dialog.

Fælles fokus på fremtiden

Der er flere ting, der har været med til at forbedre trivslen for hjemmesygeplejerskerne, og ikke mindst, siger Mette Gramkow Brock, ”er det en god arbejdsplads med gode kolleger, så hvis man kan få drøftet fortiden og få lagt låg på og så sige, at nu ved vi, hvad vores fælles mål for fremtiden er. Fagligheden skal selvfølgelig være høj, men det sociale er også vigtigt, så det er rart at gå på arbejde. Det er vigtigt med nogle gode kolleger, som man rent fagligt kan sparre med, men som også engagerer sig lidt i, hvordan man har det og spørger til det – så begge aspekter er med.”​

Selvom fortiden ikke har været ens for alle og nogle har haft en svær fortid i hjemmeplejen Sydøst i Gentofte Kommune, så har medarbejderne nu et fælles fokus på fremtiden.

Anne Lehnschau

Erhvervspsykolog • Øst

6163 2181 · ale@amcentret.dk

Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Kunder
Share This