Unges sikkerhed på jobbet

Den ene undersøgelse efter den anden viser, at unge oftere kommer til skade på arbejdspladsen end deres erfarne kolleger. Det kan skyldes mange forhold, herunder at arbejdsgiver forsømmer at give de unge instruktion og sikre rammer.

Mange unge har en risikoadfærd. De tænker måske ikke over, at deres arbejde kan være farligt, før de eventuelt mærker det på egen krop. Unge har typisk ikke den samme konsekvenstankegang som voksne, de er måske mere uopmærksomme, og så er det ikke utænkeligt, at de kopierer andres adfærd og slækker på sikkerheden, hvis de fornemmer, at de vil falde igennem, hvis de gør det sikkerhedsmæssigt rigtige.

Kultur og sikkerhedsadfærd

Alt er som bekendt relativt, men det lader til, at det typisk er i mandefag, at unge oplever den holdning, at det ikke er vigtigt at bruge sikkerhedsudstyr. Måske fordi det er nemmere og hurtigere at udføre arbejdet, hvis man ikke bruger det. Det opfattes som besværligt og dermed unødvendigt. Når arbejdskulturen på en arbejdsplads tager den drejning, er risikoen for mangelfuld og direkte forkert oplæring tilstede.

Hvis normen på arbejdspladsen er, at man er pylret, hvis man går op i sikkerhedsforanstaltninger, kan det være svært for de unge at gøre noget andet. Ganske enkelt fordi de ønsker at blive accepteret i det hierarki, hvor de selv er placeret nederst. Det handler altså også meget om identitetsskabelse i arbejdslivet og på arbejdspladsen.

Risikoadfærd i håb om anerkendelse

Arbejdsgiver kan have en forventning om, at den unge på lige fod med sine erfarne kolleger skal arbejde hurtigt, effektivt og bundlinjeorienteret, og det kan ikke overraskende føre til arbejdsulykker. Den unge tager chancer for at leve op til forventningen og møde anerkendelse og samtidig vise de erfarne i faget, at de er i stand til at løse potentielt farlige opgaver. Det kan være nærmest umuligt at sige fra over for den slags pres ovenfra.

Unge har brug for en rollemodel

Unge medarbejdere har brug for en erfaren person, der kan give tryghed i arbejdet og retningslinjer for, hvordan han/hun bedst passer på sig selv. En person, den unge har faglig respekt for. Det er også vigtigt, at den unge ikke at blive sat til opgaver, han eller hun ikke mestrer endnu. Det giver den unge mulighed for at tilegne sig erfaringer i eget tempo.

Sikkerhed – en integreret del af planlægningen

Derfor bør der være meget mere fokus på at skabe en arbejdspladskultur, der fremmer sikker adfærd og omtanke. Hvor sikkerhed er en naturlig del af planlægningen af arbejdet, og lovgivningen tages alvorligt. Der er helt særlige regler for, hvad unge må. Det er arbejdsgivers ansvar, at den unge instrueres i reglerne og bliver bevidste om, hvad et godt arbejdsmiljø er. Unge kan have svært ved selv at gennemskue, hvad der er farligt.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om unges sikkerhed på jobbet.

EKSTERN MILJØRÅDGIVNING

Når det kommer til påvirkning af det eksterne miljø, stiller myndighederne strenge krav. Men området er omfattende og kan ofte være svært at gennemskue for den enkelte virksomhed. Uanset om det gælder støj, luftforurening, affald eller spildevand, har vi overblik over processerne og kan hjælpe med at dokumentere og nedbringe påvirkningerne. Ekstern miljørådgivning giver dig mulighed for at trække på vores brede vifte af ekspertviden, og på baggrund af målinger og beregninger præsenterer vi tiltag, der sikrer, at alle relevante miljøkrav overholdes.

MASKINSIKKERHED

Arbejdsulykker har store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Ud over det bedrøvelige i at medarbejdere oplever smerter eller ligefrem mister førligheden, så koster ulykkerne årligt både virksomheder og samfundet rigtig mange penge. Ved at forbedre maskinsikkerheden kan du forebygge arbejdsulykker og sikre, at ingen kommer til skade ved at betjene farlige maskiner.

Share This