Vaner presser indeklimaet på vores vej tilbage efter corona

Restriktionerne er ophævede, de fleste danskere har fået deres vaccine, og vi er så småt begyndt at vende tilbage til det samfund, vi opfatter som normalt. Reboardingen betyder også, at vi vender tilbage til det samme indeklima, vi forlod på arbejdspladsen for halvandet år siden, da vi alle rykkede hjem. Men ifølge Peter Sunesen, der til daglig rådgiver om teknisk arbejdsmiljø, bør vi udnytte, at posen er blevet rystet – det er nu, vi skal lave positive ændringer, inden vi vokser fast i vores gamle vaner igen.

Coronatiden er en periode, vi helst ville have været foruden, men den har åbnet op for udvikling og nye måder at tænke på. Det er vigtigt at tage med, når vi finder os til rette på arbejdspladsen igen. Som mennesker er vi dog tilbøjelige til at gøre, som vi plejer, fordi vaner sparer energi, giver en følelse af tryghed og får hjernen til at udskille dopamin. Men lige nu er posen rystet, og vi har en sjælden mulighed for at ændre vores dagligdag.

”En ting er at ændre den fysiske indretning – at flytte eller forbedre belysningen eller flytte skrivebordene rundt. Det kan i sig selv forbedre indeklimaet. Men allerbedst er det, hvis vi kan bruge vores læring fra det sidste halvandet år til at indrette os med flere hjemmearbejdsdage, så vi minimerer risikoen for at smitte hinanden med forskellige sygdomme, og til at vænne os til at lufte ud regelmæssigt,” fortæller Peter Sunesen. Han forklarer, at de tre største indeklimaudfordringer i Danmark er adfærd, ventilation samt temperatur og træk, og det er her, vi skal sætte ind.

Adfærd på kontoret

”Da vi stod midt i corona-stormvejret, var der ingen, der var i tvivl om adfærdsspillereglerne. Det er vi blevet mere afslappede med, men hvis indeklimaet skal have et løft, er det faktisk en god idé at holde fast,” forklarer Peter Sunesen. Corona er nemlig ikke den eneste sygdom, der trives blandt mange mennesker.

”Hvis det kan lade sig gøre, er det en rigtig god idé at begrænse antallet af personer i kontorerne ved at have hyppige hjemmearbejdsdage, og at tænke over, hvor mange personer man stopper ind i et mødelokale. Det har en positiv indflydelse på luftkvalitet og eventuel smittespredning. Det samme har de gode corona-råd om afspritning, afstand og god ventilation,” forklarer han og pointerer, at man også bør holde fast i et højt rengøringsniveau med særligt fokus på overflader, der berøres af mange, f.eks. dørhåndtag og gelændere.

Ventilation

Også rumventilation er afgørende for virus, bakterier og luftkvaliteten. Den bedste løsning for at sikre tilstrækkeligt luftskifte er et velfungerende ventilationssystem, der kan lave et luftskifte to til tre gange i timen.

”Sørg for, at anlægget indblæser 100 procent udeluft, og at det kører på fuld drift, gerne to timer før folk møder ind, og indtil to timer efter de er gået hjem. Uden for den periode kan anlægget godt køre på reduceret drift, men det er vigtigt, at anlægget også kører i weekenden.”

I lokaler uden mekanisk ventilation er det vigtigt at åbne vinduer og lufte ud med jævne mellemrum. Men ofte er det faktisk ikke tilstrækkeligt til at opretholde en god luftkvalitet, og især om vinteren er der ovenikøbet stor risiko for, at de åbne vinduer kan skabe trækgener.

”Vi anbefaler normalt, at man laver gennemtræk i cirka fem minutter flere gange om dagen. Det er bedre at lufte kortvarigt ud flere gange end et enkelt langt stræk over f.eks. frokostpausen. Man skal ikke begynde at bruge bordventilatorer, da det både giver træk og kan øge mængden af støv og mikroorganismer i lokalet. Til gengæld kan det give god mening at etablere trækventiler i vinduer eller facader,” anbefaler Peter Sunesen.

Temperatur og træk

Apropos træk: Den parameter, der giver allerflest indeklimagener, er for høje temperaturer. Peter Sunesen forklarer, at det kan give gener i form at hovedpine, træthed, tørre slimhinder og nedsat effektivitet.

Temperaturen påvirker din effektivitet

”Effektiviteten falder væsentligt, når temperaturen stiger, og vi anbefaler at holde den på 21-23 grader. Det kan være svært at holde, men der er flere værktøjer at tage i brug. Når sommervarmen rammer, kan man f.eks. bruge et ventilationsanlæg med køling, og sørge for en lav starttemperatur om morgenen. Det kan også være, man har brug for solafskærmning eller at kortlægge og reducere varmekilderne, hvis de er skabt af noget andet end solen.”

Når vi rammer fyringssæsonen fra oktober måned, kan det også være en god idé at servicere termostater og sikre, at de er indstillet på omkring niveau tre. Og selvom man selvfølgelig gerne vil forhindre medarbejderne i at fryse, skal man ifølge Peter Sunesen være opmærksom på, at det faktisk ikke altid er temperaturen, der er synderen:

”Vi ser relativt ofte, at folk fryser på grund af træk og ikke på grund af temperaturen. Derfor skal man være sikker på, at der er en jævn opvarmning af lokalet, og at alle radiatorer er indstillet ens. Bordene kan flyttes lidt væk fra vinduerne for at undgå kuldenedfald, og man bør generelt undgå at placere arbejdspladser ved døråbninger og lignende. Og så skal den der fantastiske indblæsningsluft altså ikke forårsage træk lokalt,” slutter han.

Læs alle de gode råd til et sundt indeklima under artiklen.

Peter Sunesen

Teknisk arbejdsmiljø • Øst

3125 4032 · ps@humanhouse.com

Få styr på indeklimaet

Hos Arbejdsmiljøcentret Human House tilbyder vi en gennemgang af lokalerne på din arbejdsplads, og på den baggrund vejleder vi i, hvilke muligheder der kan være for at forbedre indeklimaet.

 • Begræns antallet af personer i kontorerne
 • Sørg for et højt rengøringsniveau med særligt fokus på overflader der berøres af mange personer, f.eks. dørhåndtag og gelændere
 • Lad de gode corona-råd om afspritning, afstand og god ventilation blive en del af den nye hverdag
 • Sørg for at anlægget kører på fuld drift, gerne to timer før folk møder ind, og indtil to timer efter at de sidste gået hjem. Kør eventuel reduceret drift på anlægget uden for denne periode.
 • Lad også ventilationsanlægget kører i weekenden på reduceret drift
 • Undgå at recirkulere luften, men sørg for, at indblæsningsluften er 100 procent frisk udeluft
 • Åbn vinduer, og lav gennemtræk i ca. fem minutter flere gange om dagen
 • Etabler trækventiler i vinduer eller facade, der sikrer et mindre, men løbende luftskifte i lokalerne
 • Brug ikke bordventilatorer
 • Brug et effektivt ventilationsanlæg med køling i sommerperioden
 • Sørg for en lav starttemperatur om morgenen i sommerperioden
 • Undersøg behovet for solafskærmning
 • Kortlæg varmekilderne – kan de reduceres?
 • Servicer og indstil termostater til omkring niveau tre, når fyringssæsonen starter
 • Sørg for jævn opvarmning af lokalet, f.eks. ved ens indstilling af radiatorer
 • Flyt bordet lidt væk fra vinduerne ved kuldenedfald
 • Undgå at placere arbejdspladser ved døråbninger
 • Sørg for at indblæsningsluften ikke giver anledning til trækgener lokalt

Virus spredes mindre i godt indeklima

Viras overlevelsesevne reduceres med 80 %, når der er styr på luftfugtighed og temperatur. Derfor er det oplagt optimere indeklimaet, mens lokalerne på din arbejdsplads står tomme: Få styr på indeklimaet og optimer forholdene på arbejdspladsen. Sådan lyder opfordringen fra teknisk miljøleder hos ArbejdsmiljøCentret, Søren Jakobsen, som her forklarer, hvordan man ved at sikre den rette luftfugtighed og temperatur på kontoret faktisk kan reducere spredningen af virus markant.

IC-meter

Med et IC-meter kan du lave præcise målinger af forholdene i dit indeklima. IC-metret måler kontinuerligt temperatur, luftfugtighed, CO2-niveau, støjniveau og lys der, hvor du ønsker at monitorere dit indeklima. Du kan købe dit IC-meter hos Human House - læs mere her.

INDEKLIMA

De fleste mennesker opholder sig indendørs størstedelen af deres arbejdstid – og det stiller krav til indeklimaet. Vi præsterer nemlig bedst, når vi er i komfort. Desværre er dårligt indeklima en realitet mange steder, og det har negativ indflydelse på koncentrationen og kan forårsage øget sygefravær.

Share This