Virus spredes mindre i godt indeklima

Viras evne til at overleve reduceres med 80 %, når der er styr på luftfugtighed og temperatur. Det er oplagt at lave en justering af indeklimaet inden eller i forbindelse med, at medarbejderne vender tilbage til arbejdspladsen.

Få styr på indeklimaet og optimer forholdene på arbejdspladsen, så alle trygt kan fortsætte arbejdet, når vi så småt begynder at vende tilbage til vores vante jobrammer. Sådan lyder opfordringen fra teknisk miljøleder hos ArbejdsmiljøCentret, Søren Jakobsen, som her forklarer, hvordan man ved at sikre den rette luftfugtighed og temperatur på kontoret faktisk kan reducere spredningen af virus markant.

Sammenhængen mellem luftfugtighed og spredning af luftbåren virus har været genstand for undersøgelse i løbet af de seneste år. Forskningsresultaterne er især relevante nu, hvor vi alle oplever konsekvenserne af spredningen af coronavirus – ikke mindst fordi forskningsresultaterne hjælper os til at forstå, hvordan vi kan mindske spredningen af virus på eksempelvis kontorer fremover.

Flere anerkendte amerikanske undersøgelser – bl.a. en undersøgelse af Dr. Stephanie Taylor fra 2016 – viser, at viras overlevelsesevne reduceres med 80 %, når der er styr på luftfugtigheden og temperaturen:

Graf-virus-luftfugtighed
Kilde: Dr. Stephanie Taylor

Værdien ’RH’ står for relative humidity (relativ luftfugtighed) og angiver fugtigheden i procent af det, som luften maksimalt kan indeholde ved en given temperatur. Og forskningsresultaterne viser, at smitte via luftbårne vira spredes i mindre grad, når man opretholder en optimal luftfugtighed:

”Forskningen viser, at en luftfugtighed over 40 % RH giver det ideelle indeklima for at mindske smittespredning. Desværre kommer luftfugtigheden indendørs ofte under dette niveau i vinterhalvåret. Det betyder, at der er en betydelig højere risiko for smittespredning af virus”, forklarer Søren Jakobsen.

En simpel luftfugter løser ikke problemet
Den gode nyhed er, at luftfugtigheden kan reguleres, så vi rent faktisk kan gøre noget ved indeklimaet – også i vinterhalvåret. Men hvordan gør du så det i praksis?

Ifølge Søren Jakobsen er det en meget kompleks øvelse at opnå den ideelle luftfugtighed i indeklimaet, uden at det har en negativ effekt på andre indeklimaparametre:

”Der er rigtig mange mulige løsninger på problemstillingen. Nogle kunne måske finde på at købe en luftfugter i et byggemarked som et kvikfix på problemet, men i bedste fald hjælper det overhovedet ikke, og i værste fald gør det indeklimaet værre ved at skabe nye problemer som f.eks. skimmelsvamp. Løsningen er i stedet at få hjælp fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver”.

Ud fra de konkrete forhold på arbejdspladsen kan en arbejdsmiljørådgiver med speciale i indeklima vurdere, hvilke tiltag der er den rigtig løsning i den givne situation. Løsningerne kunne bl.a. være:

 • at sænke temperaturen i lokalerne
 • at få en bedre hygiejne på kontoret – bl.a. håndhygiejne
 • at sikre korrekt befugtning af luften på den korrekte måde, så det ikke skaber en negativ effekt på indeklimaet og virus
 • mere effektiv rengøring
 • at anvende en ny rengøringsmetode med støvbindere
 • at sikre, at virksomhedens rumventilationsanlæg fungerer optimalt, så luften ikke bliver for tør i vinterperioden

”Hos ArbejdsmiljøCentret har vores konsulenter mange års erfaring med forskellige konkrete løsninger, der passer til de forskellige parametre, som er i spil på en arbejdsplads. Vi kan guide dig til at opnå et godt indeklima, som både giver gode arbejdsforhold for dine medarbejdere og holder virus væk,” understreger Søren Jakobsen.

Symptomer på for tør luft i lokalet:

 • Øjenirritationer
 • Tør hals
 • Hovedpine
 • Hoste
 • Træthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Tør hud

Styring af luftfugtigheden:

 • mindsker overlevelsesevnen for virus og bakterier
 • reducerer risikoen for smittespredning
 • minimerer statisk elektricitet
 • mindsker støvkoncentrationen i luften
 • giver et godt indeklima

Søren Jakobsen

Teknisk miljøleder • MEM • Øst

2927 2350 · sj@humanhouse.com

KONTAKT

Skal indeklimaet på din arbejdsplads gennemgås af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver? Kontakt os, og hør mere om vores ydelser.

Vaner presser indeklimaet på vores vej tilbage efter corona

Restriktionerne er ophævede, de fleste danskere har fået deres vaccine, og vi er så småt begyndt at vende tilbage til det samfund, vi opfatter som normalt. Reboardingen betyder også, at vi vender tilbage til det samme indeklima, vi forlod på arbejdspladsen for halvandet år siden, da vi alle rykkede hjem. Men ifølge Peter Sunesen, der til daglig rådgiver om teknisk arbejdsmiljø, bør vi udnytte, at posen er blevet rystet – det er nu, vi skal lave positive ændringer, inden vi vokser fast i vores gamle vaner igen.

God ventilation kan være med til at forebygge virussmitte på arbejdspladsen

Efter mange måneder med informationer om COVID-19, social afstand og smitterisiko ved de fleste af os efterhånden godt, at en af de måder, coronavirus spredes, er via luften i form af dråbesmitte. Det betyder, at en smittet person ved at hoste eller nyse kan sprede dråber, der indeholder virus. Når vi samler os indenfor og samtidig befinder os i lokaler med dårligt luftskifte, bliver risikoen for dråbesmitte større, fordi mængden af dråber øges, og deres tid i luften er længere. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at vi sikrer, at luften i de rum, vi opholder os i, bliver udskiftet jævnligt.

Sund og sikker genåbning af arbejdspladsen

Mange virksomheder står over for at kunne forberede en forsigtig genåbning af vores arbejdspladser rundt om i landet. Det betyder, at der for mange nu venter en stor og presserende opgave med at sikre, at den gradvise genåbning sker på en forsvarlig, sund og sikker måde. Vi står som altid klar til at guide og rådgive, så du hurtigt kan få overblik over, hvor du skal have dit fokus, når du starter forberedelserne til at byde medarbejdere og kunder indenfor på ny.

Share This