BOLIGFORENINGER

Boligforeninger og boligselskaber skal løfte mange forskelligartede arbejdsmiljøudfordringer for at skabe et godt boligmiljø for deres medlemmer og en god arbejdsplads for deres medarbejdere. Boligforeninger har både klassiske kontorarbejdspladser, bygherreansvaret for store og små byggeprojekter samt medarbejdere, der vedligeholder og servicerer de enkelte lejemål, samtidig med at de ofte også fungerer som sociale ressourcepersoner for beboerne. Her følger seks eksempler på vigtige arbejdsmiljøtemaer i boligforeninger og boligselskaber

Ergonomi

Arbejdet med at renholde og vedligeholde bygninger og omgivende arealer samt bortskaffelse af affald er ofte en hård ergonomisk udfordring for kroppen, med både tunge, besværlige og skæve arbejdsstillinger, ligesom tunge løft og mange trapper er hverdag. Medarbejderne risikerer derfor både akutte skader og langsigtet nedslidning, hvilket kan forebygges med de rigtige værktøjer, tekniske hjælpemidler, viden, samarbejde og velvalgt fysisk træning.

Sundhedstjek

At få målt sin sundhed og en god dialog med en arbejdsmiljøsygeplejeske giver både opmærksomhed, motivation og viden til at forbedre sin egen sundhed. At investere i sundhedstjek af medarbejderne giver både gladere og mere raske medarbejdere både på kort og langt sigt.

Arbejdsmiljø ved nybyggeri og væsentlige ombygninger

Som bygherre skal boligorganisationerne sikre arbejdsmiljøet både på byggepladsen og i den fremtidige bygning. Det er økonomisk fornuftigt og faktisk også et lovkrav at starte med at gennemtænke arbejdsmiljøet, allerede når arbejdet med at designe og projektere bygningen starter. Det er ganske enkelt meget billigere at flytte en væg, så længe den kun er streger i et computerprogram, eller at gennemtænke byggeprocessen, så den ikke skal stoppes undervejs pga. ulykkesrisici.

Indeklima og gamle bygninger

En rigtig stor andel af de danske lejeboliger er opført eller væsentligt ombygget fra 1920 til 1990. Det betyder, at datidens materialevalg og konstruktionsløsninger kan mærkes på indeklimaet med deraf følgende problemer med PCB og skimmelsvamp, ligesom ombygninger og nedrivninger ofte betyder håndtering og bortskaffelse af bly og asbest.

Konflikter og psykisk arbejdsmiljø

Boligforeninger og boligselskaber har mange medarbejdere og mange lejere fordelt over store geografiske afstande. Ligesom på mange andre arbejdspladser opstår der desværre konflikter internt i afdelinger, mellem afdelinger eller mellem beboere og medarbejdere. At få løst disse konflikter og få viden og værktøjer til at forebygge og håndtere potentielle konflikter giver tilfredse lejere og bedre trivsel for medarbejderne samt en øget medarbejderfastholdelse, hvilket igen giver en effektiv og god arbejdsplads.

Forandringer i boligforeninger

Boligforeninger og -selskaber lever i en konstant forandringsproces, hvor såvel organisationens egen forandringsbehov som krav fra beboerdemokratiet, samfundet og regering hele tiden presser på.

Derfor skal hele organisationen, afdelingerne og de enkelte medarbejdere være omstillingsparate og –robuste for at kunne imødegå disse krav. Alle i organisationen skal derfor være klædt på til at kunne varetage disse konstante forandringskrav og samtidig fastholde trivslen og arbejdsglæden.

Vil du vide mere?

Arbejdsmiljø i boligforeninger og boligselskaber er et meget bredt tema. Fra sundhed, ergonomi, ulykkesrisici, teknik, kemi til ledelse og psykisk arbejdsmiljø. Hvis du vil vide mere om, hvordan I kan skabe et endnu bedre arbejdsmiljø, er du meget velkommen til at kontakte en af vores konsulenter.
Du har også mulighed for at tilmelde dig vores netværk for boligforeninger, hvor boligforeninger fra hele landet mødes 3-4 gange om året og stiller skarpt på de aktuelle udfordringer, som deltagerne oplever vedrørende deres arbejdsmiljø.

konsulenter

Gert Fuursted

Ergoterapeut • Vest

Seniorkonsulent

3065 5477 · gf@humanhouse.com

 KONTAKT OS

Vil du vide mere om vores projekter og samarbejder med boligforeninger i hele Danmark? Kontakt os, og hør mere.

NETVÆRK

Interesseret i at sparre og dele viden med andre i samme situation?

Kontakt os, og hør mere om vores netværk for boligforeninger.

PERSONLIGE SUNDHEDSPROFILER I AAB

Gennem flere år har Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) i Aarhus haft stort fokus på at skabe og fastholde en sund arbejdsplads. Derfor var det et naturligt skridt for direktør Anders Rønnebro at tilbyde sine medarbejdere en personlig sundhedsprofil, der både kunne sætte fokus på den enkelte medarbejders individuelle mål, men som også giver et klart billede af, hvilke resultater virksomheden har opnået med de seneste års sundhedsfremmende tiltag.

KONFLIKTMÆGLING BLEV EN ØJENÅBNER

Beslutningen om at hente en ekstern organisationskonsulent ind som konfliktmægler viste sig at blive en øjenåbner for både de konfliktramte medarbejdere og produktionschefen i afdelingen. En APV afslørede konflikten, der havde stået på i flere år, og som berørte adskillige medarbejdere. Med individuelle samtaler og plenummøder fik AMCs konsulent åbnet op om samarbejdsproblemerne, og i dag er trivslen blevet et fast punkt på dagsordenen til alle informationsmøder.

GODE RÅD TIL MEDARBEJDERE I FORANDRINGSPROCESSER

Måske kender du det fra din egen arbejdsplads, for det er efterhånden mere reglen end undtagelsen, at der sker organisatoriske forandringer. Langt de fleste føler sig utrygge i den situation, og det kræver derfor en målrettet indsats at forhindre, at forandringerne går ud over trivslen. 

Share This