BYGGERI OG ANLÆG

Projekter og primær forretning inden for byggeri og anlæg adskiller sig væsentligt fra andre brancher. Byggepladserne skifter udseende fra dag til dag, og der er ofte mange forskellige og skiftende virksomheder og myndigheder involveret i projektet på og omkring byggepladsen. Her kan du læse fem eksempler på vigtige arbejdsmiljøtemaer inden for bygge- og anlægsbranchen.

Arbejdsmiljø i projekterings- og byggefasen

Arbejdet med arbejdsmiljøet i den fremtidige bygning og undervejs i byggeriet skal senest starte, når projekteringen påbegyndes. Det er økonomisk set fornuftigt, men det er faktisk også et lovkrav at starte med at gennemtænke arbejdsmiljøet, senest når arbejdet med at designe og projektere bygningen starter. Det er ganske enkelt meget billigere at flytte en væg, så længe den består af streger i en computer, eller gennemtænke byggeprocessen, før den opstartes, så den ikke skal stoppes undervejs pga. ulykkesrisici.

Arbejdsmiljø under nedrivning og ombygning

Ved nedrivning og ombygning møder håndværkerne ofte mange uforudsete udfordringer. Det kan være materialer, vi i dag ved er farlige for helbredet, f.eks. asbest, pcb og bly, eller det kan være svært tilgængelige arbejdsstillinger og uhåndterbare affaldsmaterialer, der dels skal bringes væk, men ofte også er underlagt lovkrav om sortering og miljørigtig bortskaffelse.

Trivsel via bedre relationer

En effektiv byggeplads skabes af et velfungerende team på tværs af deltagende virksomheder. Tillid, hjælpsomhed og respekt er vigtige faktorer, når opgaverne skal løses. En indsats på at skabe bedre trivsel via bedre relationer er derfor både en indsats for et godt arbejdsmiljø og en markant effektivitetsforbedring.

I 2016 vandt vores kunde B. Nygaard Sørensen årets arbejdsmiljøpris inden for psykisk arbejdsmiljø via et projekt, der netop fokuserede på trivsel og relationer.

Helbredet i byggeri og anlæg

Interessen for medarbejdernes sundhed og helbred har aldrig været højere i branchen. Både virksomheder og medarbejdere har set ideen i, at sundhed forebygger både nedslidning samt pludselige muskel- og ledskader, ligesom koncentrationsevnen og samarbejdet forbedres, når vi har fokus på søvn, kost og ernæring. Med en samlet indsats, bliver det ofte en samlet holdkonkurrence, hvilket yderligere skaber et stærkt sammenhold.

Arbejdsmiljøprisen – årets håndværker

Vores konsulenter Brian Foldager og Vibeke Rasmussen udgør juryen for valget af vinderen af ArbejdsmiljøPrisen til Årets Håndværker. For ArbejdsmiljøCentret er det en stor fornøjelse at deltage i branchens gallafest og ikke mindst møde de håndværkere, der hver dag gør sig ekstra umage med både at levere kvalitet til kunderne og godt arbejdsmiljø til de ansatte.

 Vil du vide mere?

Arbejdsmiljø i byggebranchen favner naturligvis også de mere administrative dele af bygge- og anlægsvirksomhederne. Det kan du læse meget mere om i vores ydelser vedrørende byggeri og anlæg. Du kan også gå på opdagelse i vores øvrige ydelser og finde supplerende og lovpligtige uddannelser til byggebranchen. Du er også altid velkommen til at tage fat i en af vores konsulenter – så hjælper vi dig på rette vej.

Få 80 % tilskud til arbejdsmiljørådgivning

Arbejdsmiljøpuljen giver mindre private virksomheder med færre end 50 ansatte mulighed for 80 % tilskud til arbejdsmiljørådgivning, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning samt ulykkesforebyggelse. I folderen nedenfor kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe din virksomhed med.

Læs mere her

konsulenter

Brian Foldager Larsen

Arbejdsmiljøkoordinator • Vest

Chefkonsulent

3179 4845 · bl@humanhouse.com
konsulenter

Vibeke Rasmussen

Fysioterapeut • MEM • Øst

Chefkonsulent

4026 5925 · vira@humanhouse.com

KONTAKT OS

Vil du vide mere om vores arbejde inden for byggeri og anlæg? Kontakt os for at høre, hvad vi kan gøre for dig.

Sundhedskufferter ruller ud til 100 mænd hos ELINDCO

Da ELINDCO afholdt arbejdsmiljødag for de ansatte, var formålet klart: flere sundhedsfremmende tiltag. Faktum er nemlig, at 11 procent færre mænd end kvinder besøger egen læge, og i en virksomhed med primært mandlige ansatte kan forebyggende tiltag have stor betydning. Derfor rullede AMC’s sundhedskufferter ud for at gøre medarbejderne bevidste om egen sundhed. I løbet af fire timer var intet mindre end 100 mænd forbi sundhedsworkshoppen, hvor to sundhedskonsulenter stod klar til at foretage fysiologiske målinger og tegne et billede af medarbejdernes sundhed.

10 ÅR SOM HUSRÅDGIVER HOS B. NYGAARD SØRENSEN

Hos entreprenørvirksomheden B. Nygaard Sørensen har de altid adgang til nyeste viden om arbejdsmiljø. Den mellemstore virksomhed har nemlig tænkt langsigtet og hyret en husrådgiver ind, og det betyder, at de altid er på forkant med det strategiske arbejde. I dag spænder arbejdsområderne helt fra systematisk arbejdsmiljøledelse og konkrete byggepladsforhold til arbejdsmiljøledelse, audit, certificering, styring af AMU samt konkret byggepladsindretning og daglig sikkerhedsrådgivning.

TUNGT ARBEJDE PÅ BYGGEPLADSEN

Efter et rådgivningspåbud har tømrer- og snedkerfirmaet Vinther & Lassen fået hjælp af ArbejdsmiljøCentret til at få ekstra godt styr på de tunge løft – dem er der nemlig mange af på byggepladser, hvor bl.a. stilladsarbejde kan være en fysisk belastning. Virksomheden har især haft fokus på løft i forbindelse med vinduesmontering, men også en bred, praktisk gennemgang af ergonomi på byggepladser har givet stor værdi for de ansatte.

Share This