FØDEVARER

Der er masser at tage højde for, når arbejdsmiljø og fødevarer skal forenes. Virksomheden vil gerne skabe en god arbejdsplads for medarbejderne og samtidig have en effektiv produktion med hygiejne i højsædet. Samtidig arbejdes der med store maskiner, skarpe genstande og til tider tunge og uhåndterlige produkter, som gør arbejdsmiljøarbejdet endnu vigtigt. Og så skal virksomheden oven i købet tage hensyn til både produktionsmedarbejderne, rengøringen og de tekniske medarbejdere.

Muskel-skeletbesvær

Arbejdet med fødevarer er ofte en hård ergonomisk udfordring for kroppen, med både tunge, besværlige og skæve arbejdsstillinger, ofte kombineret med ensidigt gentaget arbejde. Medarbejderne er derfor i højrisiko for muskel- og skeletsmerter og nedslidning, hvilket langt hen ad vejen kan forebygges med rokering, produktionsplanlægning, værktøjer, viden, samarbejde og velvalgt fysisk træning.

Fødevarer og ulykkesforebyggelse

Ulykker er stadigt et vigtigt indsatsområde, når det gælder arbejdet med fødevarer. Farlige maskiner, skarpe knive, selvkørende trucks og krydsende færdsel samt arbejdet med kemikalier og andre materialer kræver viden, værktøjer og fornuftig adfærd. Inden for fødevarebranchen er der stort fokus på at flytte sikkerhedskulturen ved hjælp af målrettede adfærds- og kulturindsatser rettet mod alle medarbejdere og ledere.

Arbejdsmiljørigtig ledelse

Ledelse og arbejdsmiljø kan ikke adskilles. Hver eneste dialog eller manglende dialog og hver eneste beslutning eller manglende beslutning skaber både virksomhedens drift og arbejdsmiljøet. Derfor ser vi mange industrivirksomheder, der i disse år uddanner alle deres ledere i arbejdsmiljø for at sikre, at sikkerhed og arbejdsmiljø kommer på dagsordenen  virksomhedens daglige arbejde. Lederne får indsigt i og viden om værdien i arbejdsmiljøet på højde med andre KPI’er som f.eks. maskinbelægning, og denne viden er både målrettet det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Støj og hygiejne – forebyggelse

Fødevareindustriens maskiner er støjende, og lokalerne er ofte indrettet ud fra et hygiejnisk perspektiv. Dette betyder hårde, glatte overflader og en hård gengivelse af støj.

At nedbringe støjen er et særskilt indsatsområde, som kræver dyb viden og erfaring fra industrien og mulige arbejdsmiljøløsninger. Derfor er der mange fødevarevirksomheder, hvis projekt- og tekniske afdelinger gennem uddannelse får viden om og indsigt i at udarbejde en kravsspecifikation i forbindelse med indkøb af nye maskiner og ved om- eller nybygning.

Sundhedstjek og helbredskontrol ved natarbejde

At få målt sin sundhed og få en god dialog med en arbejdsmiljøsygeplejeske giver både opmærksomhed, motivation og viden til at forbedre sin egen sundhed. At investere i sundhedstjek af medarbejderne give både gladere og mere raske medarbejdere, både nu og på lang sigt.

For medarbejdere med natarbejde ved vi, at den skæve døgnrytme øger en række sundhedsrisici. Her giver helbredskontrollen med en arbejdsmiljøkyndig sygeplejerske endnu mere værdi.

 

konsulenter

Stig Holm

Afdelingsleder, Kolding

Strategisk arbejdsmiljø

2630 0544 · sh@humanhouse.com

KONTAKT OS

Vil du vide mere om vores arbejde inden for fødevarebranchen? Kontakt os for at høre, hvad vi kan gøre for dig.

Ergonomisk rådgivning hos Tulip Food Company

Slagteribranchen er en af de brancher, der oplever mange nedslidningsskader på grund af arbejdets hårde natur. Det har koncernledelsen hos Tulip også måttet sande, og derfor udviklede de i 2016 en 5-årig strategi, der skal nedbringe ulykkestallet og mindske nedslidningen. Et af de helt store udviklingspotentialer ligger i den måde, arbejdet bliver udført, og derfor blev AMC involveret for at gennemgå virksomheden i Svenstrup og klarlægge, hvor udfordringerne lå henne.

UDVIKLING AF SIKKERHEDSKULTUR

Sikkerhedskulturen i en organisation skal bygge på såvel ledelsens som medarbejdernes fælles ønske om, at ingen kommer til skade hverken fysisk eller psykisk. Alle arbejdspladser har en arbejdsmiljøkultur. Spørgsmålet er, om den bunder i et fælles ønske i hele organisationen om at forbedre arbejdsmiljøforholdene og gøre arbejdspladsen til et sikkert sted at være. Hvis ikke, vil der altid være huller i det sikkerhedsmæssige fundament. Hovsa-løsninger bør høre til sjældenheder Vi. . .

FOREBYGGELSESPROJEKTER

De fleste virksomheder har fået øjnene op for, at forebyggelse er en investering, der virkelig betaler sig. Som arbejdsmiljørådgiver er vi glade for at skabe viden og udvikle værktøjer, der understøtter et godt arbejdsmiljø, men når der er travlt, oplever vi ofte, at de gode vaner går fløjten. Kulturændringer fra ledelsen er ofte afgørende for, om forebyggelsen lykkes, og det er udgangspunktet for vores forebyggelsesprojekter, der dækker alle aspekter af arbejdsmiljøet.

Share This