KOMMUNER

Danmarks 98 kommuner består hver af en række enheder med vidt forskellige arbejdsopgaver og dermed vidt forskellige udfordringer på arbejdsmiljøområdet. Der er store forskelle på arbejdsopgaver og -processer i materialegården, på daginstitutionen, plejehjemmet eller socialkontoret. Arbejdsmiljø i kommuner spænder fra sundhed, ergonomi og ulykkesrisici over teknik og kemi til ledelse og psykisk arbejdsmiljø. Her kan du se seks eksempler på vigtige kommunale arbejdsmiljøtemaer:

Indeklima og gamle bygninger

Mange kommunale bygninger er opført fra 1960 til 1990. Datidens materialevalg og konstruktionsløsninger betyder, at mange kommunale bygninger har store problemer med PCB, skimmelsvamp, belysning eller et for højt CO2-niveau. Alt sammen ting, der gør os syge, trætte og ukoncentrerede.

Det borgernære psykiske arbejdsmiljø

Vold, trusler, mobning og borgerkonflikter er blevet hverdag. Borgerne er blevet mere krævende og stiller meget høje krav til de kommunale faggrupper. På Facebook og andre sociale medier udsættes medarbejderne for en kommunikationsform, der går fra respektløs chikane til direkte mobning, og på selve arbejdspladsen er trusler og direkte vold noget, vi møder alt for ofte.

Sygefraværsprojekter i kommuner

Sygefraværet er i fokus i mange kommuner. Gevinsten ved et lavt sygefravær er positiv for både kommunen, medarbejderen, kollegaerne og borgerne, og det er derfor dejligt at se, at en række kommuner har opnået store varige, forbedringer af sygefraværet via fokuserede arbejdsmiljøindsatser.

Ledelsesudvikling i kommuner

Der er i dag udbredt erkendelse af, at god ledelse har stor betydning for de kommunale enheder. Vi kan se og måle god ledelse på borger- og medarbejdertilfredshed, på sygefravær, effektivitet og forandringsevne. Ledelses- og organisationsudvikling er dermed en central nøgle til at få skabt endnu bedre kommunale enheder inden for de økonomiske rammer, der nu engang er til rådighed.

Uddannelse af MED-organisation

MED-organisationen har længe været en vigtig og integreret del af kommunens organisation, ledelse og beslutningsproces. Lovkravet om supplerende arbejdsmiljøuddannelse bruges mange steder proaktivt til at opgradere den arbejdsmiljøfaglige viden, hvorved MED-organisationen bliver et endnu bedre instrument i udviklingen af den gode kommune.

Kommunen som bygherre

Kommunerne optræder også som bygherrer, hvor de har mulighed for og pligt til at designe og bygge en optimal fremtidig arbejdsplads. Bygherreansvaret for arbejdsmiljøet på byggepladsen påhviler dermed også kommunerne. Et ansvar, som loven kræver skal udøves fra den allerførste projektering påbegyndes.

konsulenter

Jasper Eriksen

Afdelingsleder • Holstebro

Strategisk arbejdsmiljø

3065 5487 · je@humanhouse.com
konsulenter

Ole Joensen

Organisationspsykologi

Chefkonsulent • Øst

4099 2050 · oj@humanhouse.com

KONTAKT OS

Vil du vide mere om, hvordan du skaber et endnu bedre arbejdsmiljø i jeres kommune, er du meget velkommen til at kontakte en af vores konsulenter.

AMC vinder 4-årig trivselsordning i Aabenraa Kommune

En helt ny trivselsordning skal sikre, at medarbejderne i Aabenraa Kommune kan få hurtig hjælp, når behovet opstår, og at forebyggelse får en helt central plads i kommunens strategiske arbejde. Det skal styrke kommunen som en sund, sikker og attraktiv arbejdsplads, og ArbejdsmiljøCentret skal de næste fire år hjælpe med at løfte opgaven på den psykiske del.

Køge Kommune har styr på kontorergonomien

I Køge Kommune havde de længe snakket om at få helt styr på ergonomien i Teknik- og Miljøforvaltningen. Derfor var det et værdsat tiltag, da ArbejdsmiljøCentret gennemførte en ergonomisk gennemgang, der skabte plads til både små og store forbedringer. Mange af ændringerne handlede om småjusteringer, der ikke krævede fordyrende indkøb, og to medarbejdere blev klædt ekstra godt på, så de fremover selv kan instruere kollegerne.

TEMADAG OM TRIVSEL I SKANDERBORG KOMMUNE

Arbejdsmiljøuddannelsens suppleringskurser kan skrues sammen på mange måder. I Skanderborg Kommune har man siden 2009 valgt at tilbyde alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen en årlig temadag. Denne gang var der 137 repræsentanter og ledere, der takkede ja til et kompetenceløft.

Share This