PHARMA, MEDICO OG BIOTEK

Forskning og udvikling er nøglen til fremtiden i pharma, medico og biotek, mens kvalitet, produkt- og leverancesikkerhed er den daglige drifts fokusområder. Tiltrækning og fastholdelse af de bedste medarbejdere er en topprioritet i disse brancher, ligesom det er afgørende at have helt styr på det tekniske, kemiske og biologiske arbejdsmiljø, således at der er styr på kvalitet og renhed i alle produktionsprocesser. Her kan du se fem eksempler på vigtige arbejdsmiljøtemaer.

Arbejdsmiljørigtig ledelse

Ledelse og arbejdsmiljø kan ikke adskilles. Hver eneste dialog eller mangel på samme og hver eneste beslutning eller mangel på samme skaber både virksomhedens drift og arbejdsmiljøet. Derfor ser vi mange industrivirksomheder, der i disse år uddanner alle deres ledere i arbejdsmiljø, således at de bliver endnu mere bevidste om såvel arbejdsmiljølovgivningen som de fagligheder, der ligger inden for emnet, herunder ikke mindst det psykiske arbejdsmiljø.

Sundhedstjek

At få målt sin sundhed og få en god dialog med en arbejdsmiljøsygeplejeske giver både opmærksomhed, motivation og viden til at forbedre sin egen sundhed. At investere i sundhedstjek af medarbejderne give både gladere og mere raske medarbejdere, både nu og på lang sigt.

Ergonomi i pharma, medico og biotek

Stillesiddende arbejde i kontorerne, lange dage i laboratoriet, tunge løft eller fin-montage arbejde i pharma, medico og biotek påvirker kroppen med risiko for både akutte skader og langsigtet nedslidning. Problemerne kan dog i stort omfang forebygges med værktøjer, aktive pauser, jobrotation, viden, samarbejde og velvalgt fysisk træning.

Trivsel og psykiske arbejdsmiljø

Konflikter og mobning er en væsentlig årsag til at samarbejdet fryser til, og medarbejderne måske helt forlader virksomheden. Vidensvirksomheder i pharma-, medico- og biotekbrancherne er helt afhængige af, at viden flyder ubesværet mellem medarbejderne, så projekter og daglige opgave blive løst effektivt. Derfor giver en arbejdsmiljøindsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø værdi både der, hvor der er en konkret konflikt, og der, hvor samarbejdet blot skal løftes fra godt til fantastisk.

Arbejdsmiljø ved nybyggeri og væsentlige ombygninger

Påbegynder du byggeprojekter af nye kontorer, produktion, laboratorier eller forsøgsstalde, skal du være opmærksom på, at arbejdsmiljøloven giver bygherre det fulde ansvar for at sikre arbejdsmiljøet på både byggepladsen og i den fremtidige bygning. Det er økonomisk fornuftigt og faktisk også et lovkrav til bygherre, at I starter med at gennemtænke arbejdsmiljøet, senest når arbejdet med at designe og projektere bygningen starter. Det er ganske enkelt meget billigere at flytte en væg, så længe det kun er streger i et computerprogram, eller at gennemtænke byggeprocessen, før den starter, så den ikke skal stoppes undervejs pga. ulykkesrisici.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om, hvordan du skaber et endnu bedre arbejdsmiljø, kan du finde inspiration på de enkelte ydelsessider. Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte en af vores konsulenter.

konsulenter

Henrik K. Pedersen

Strategisk arbejdsmiljø • Øst

Chefkonsulent

3094 2776 · hkp@humanhouse.com

KONTAKT OS

Vil du vide mere om vores arbejde på pharmaområdet? Kontakt os, og hør mere om vores projekter.

UDVIKLING AF SIKKERHEDSKULTUR

Sikkerhedskulturen i en organisation skal bygge på såvel ledelsens som medarbejdernes fælles ønske om, at ingen kommer til skade hverken fysisk eller psykisk. Alle arbejdspladser har en arbejdsmiljøkultur. Spørgsmålet er, om den bunder i et fælles ønske i hele organisationen om at forbedre arbejdsmiljøforholdene og gøre arbejdspladsen til et sikkert sted at være. Hvis ikke, vil der altid være huller i det sikkerhedsmæssige fundament. Hovsa-løsninger bør høre til sjældenheder Vi. . .

FRA ROBUSTE MEDARBEJDERE TIL BÆREDYGTIGE ORGANISATIONER

Robusthed startede som svaret eller modsvaret til stress. Man kan undgå stress i organisationer, hvis man finder (eller udvikler) særligt robuste medarbejdere. Problem solved! Men også robuste medarbejdere kan bukke under for pres – de holder bare lidt længere til det. Det tema behandler ArbejdsmiljøCentret i en ny artikel. Det er ikke overraskende nyt, men budskabet er værd at gentage igen og igen, for mange ledere glemmer at tage deres egen. . .

HAR DU ANERKENDT DINE MEDARBEJDERE I DAG?

Forskning viser, at sygefraværet falder, når medarbejdere bliver anerkendt for deres indsats. Men det er ikke altid nemt som leder at leve op til det ansvar, og der er endda mange jobs, hvor der skal handles her og nu, og der derfor ingen leder er til at opleve håndteringen af vanskelige situationer. Ifølge erhvervspsykolog Mette Mikkelsen er det vigtigt at skabe et rum, hvor de ansatte kan fortælle om deres oplevelser, og hvor lederen kan vise sin opbakning og anerkendelse.

Share This