SOGNEBRANCHEN

Der er ingen tvivl om, at forebyggelse er den bedste og økonomisk mest fordelagtige vej til et sundt arbejdsmiljø. Når skaden først er sket, er det ofte dyrere at skabe acceptable rammer, og måske er nogle medarbejdere allerede permanent mærket af forholdene. Det gør sig også gældende inden for sogne, hvor der eksisterer nogle særlige arbejdsbetingelser, som det er nødvendigt at tage hånd om.

Dels byder organiseringen af ledelse og ansvar på nogle helt konkrete udfordringer, som kan have konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø i form af usikkerhed om løsning af kerneopgaven, uoverensstemmelser og stress på grund af selvledelse. Dels byder branchen på arbejdsforhold og fysiske rammer, som man ikke finder særlig mange andre steder, og som derfor kan være sværere at finde løsninger på. Det kunne f.eks. være støjproblemer i forbindelse med ringning, udfordringer med indeklimaet i til tider meget gamle bygninger samt særlige løft, træk og skub.

Det er menighedsrådet, der har ansvaret for arbejdsmiljøet for kirkens og kirkegårdens ansatte. Kirken er en arbejdsplads som alle øvrige virksomheder, og det betyder, at hvert menighedsråd skal overholde arbejdsmiljølovgivningen. Derfor skal der konstitueres en arbejdsmiljøorganisation, laves lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV) og arbejdspladsbrugsanvisninger (APB), selvom arbejdet i menighedsrådet som udgangspunkt er frivilligt.

Hos Arbejdsmiljøcentret Human House leverer vi viden, der passer til vores kunder, og vi har bl.a. specialiseret os i sognebranchen, hvor vi løbende løser opgaver i og omkring kirker og sogn i hele Danmark. Vi kender derfor til de mennesker, rammer og arbejdsopgaver, der er en del af hverdagen, og derfor er vi i stand til at løse arbejdsmiljøudfordringerne med en tværfaglig tilgang. Ofte er en arbejdsmiljøudfordring nemlig rodfæstet i en anden, eller den stammer fra et helt andet sted, end man umiddelbart skulle tro.

konsulenter

Tue Isaksen

Erhvervspsykolog • Vest

Chefkonsulent • Cand.psych.

2134 2078 · ti@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om vores arbejde inden for sognebranchen? Kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig.

YDELSER

Se et udpluk af vores ydelser for sognebranchen i vores ydelseskatalog.

ERGONOMI OG SUNDHED

Ergonomi og sundhed er to nært beslægtede fagområder, som begge i høj grad påvirker medarbejdernes korte og langsigtede evne til at møde frisk på arbejdet. Der er krav til arbejdspladsen om at forbygge negative påvirkninger fra virksomhedens eget arbejdsmiljø, men der er ikke samme tradition for, at virksomheden blander sig i medarbejdernes sundhed, når det kommer til deres egen adfærd i privatsfæren – f.eks. i forhold til kost, motion og søvn.

PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Et godt psykisk arbejdsmiljø er den olie, der får virksomhedens medarbejdere til at fungere som ét samlet hold, der arbejder sammen om at give kunden den bedste service. Når vi i Human House rådgiver om psykisk arbejdsmiljø, bevæger vi os på tre forskellige niveauer: individet, gruppen og ledelsen. Alt efter den konkrete udfordring har vi fokus på et eller flere af niveauerne og inddrager de relevante værktøjer.

FYSISK ARBEJDSMILJØ

Et fysisk arbejdsmiljø er alt det, der har at gøre med de fysiske rammer for udførelsen af dit arbejde. Det handler om bygninger, maskiner og materialers påvirkning på mennesker, og hvordan de kan inddrages for at skabe de optimale betingelser og forhold på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt at tænke det fysiske arbejdsmiljø ind så tidligt som muligt, når du bygger om eller bygger helt nyt. For når du lægger dig fast på design og materialer, træffer du samtidig et valg om det fremtidige indeklima – både i forhold til luft, akustik, støj, lys og temperaturer.

Share This