DANMARKS MENTALE SUNDHEDSDAG

I samarbejde med Velliv Foreningen kan private og offentlige arbejdspladser søge om et tilskud på 10.000 kr. til en dag med fokus på medarbejdernes mentale sundhed – nemlig Danmarks Mentale Sundhedsdag.

Som en del af Velliv Foreningens initiativ til at støtte virksomheder til at fokusere på den mentale sundhed på de danske arbejdspladser, har Human House sammensat forskellige workshops og foredrag, som på hver deres måde hjælper til at fremme den mentale sundhed, trivsel og et godt arbejdsmiljø. Under seks forskellige temaer tilbyder vi enten workshops af 3-4 timers eller foredrag af 1-2 timers varighed, som kan arrangeres for de 10.000 kr., som Velliv Foreningens tilskud udgør.

Herunder har vi listet vores seks bud på relevante og inspirerende workshops og/eller foredrag, der på forskellig vis sætter fokus på den mentale sundhed. Du finder en mere detaljeret beskrivelse af temaerne ud for hver boks.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte

Pernille Vedsted i Vest: sl@humanhouse.com, tlf. 31 77 80 82

Stine Moesmand i Øst:  sm@humanhouse.com, tlf. 3157 4854

ARBEJDSGLÆDE I ARBEJDSFÆLLESSKABET

Et stærkt arbejdsfællesskab med fokus på den fælles opgave er ikke alene en forudsætning for en optimal opgaveløsning, men også et afgørende parameter for arbejdsglæde og trivsel.

Under temaet Arbejdsglæde sætter vi fokus på stærke arbejdsfællesskaber og deres betydning for mental sundhed. Vi præsenterer jeres arbejdsfællesskab for anvendelige modeller, der guider den enkeltes mindset hen mod et opgave- og fællesskabsfokus, og vi giver praksisnære eksempler på, hvordan I via den daglige kommunikation, processer og rammer bedst muligt understøtter denne udvikling.

Foredrag
Varighed: 1-2 timer
Pris: kr. 10.000 ekskl. moms + transport

Workshop
Varighed: 3-4 timer
Pris: kr. 14.000 ekskl. moms + transport

Beliggenhed
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Region Sjælland

FRA STRESS TIL MENTAL TRIVSEL
Stress er desværre et tilbagevendende emne på arbejdspladser i alle brancher. Under dette tema får I inspiration til, hvordan I som arbejdsplads kan fremme det gode arbejdsmiljø, hvor et godt samarbejde kan bidrage til at forebygge og håndtere stress.

Deltagerne får forståelse for de biologiske og psykologiske forhold, der ligger til grund for stress, og I får indblik i hvordan forhold i det psykosociale arbejdsmiljø (f.eks. konflikter, chikane eller mobning) også kan føre til mistrivsel og stress. Vi fokuserer på, hvordan man organisatorisk og ledelsesmæssigt kan forebygge stress, og hvordan man kollegialt kan bistå hinanden til et balanceret arbejdsliv. I får også inspiration til, hvordan man som leder, fællesskab og individ bedst muligt bør handle, hvis stress opstår.

Foredrag
Varighed: 1-2 timer
Pris: kr. 10.000 ekskl. moms + transport

Workshop
Varighed: 3-4 timer
Pris: kr. 14.000 ekskl. moms + transport

Beliggenhed
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Region Sjælland

ET BÆREDYGTIGT MINDSET ER NØGLEN TIL SUCCESFULDE FORANDRINGER OG ORGANISATIONSÆNDRINGER
Flere og flere organisationer har bæredygtighed på dagsordenen, og mange virksomheder har taget stilling til hvilke af FN’s verdensmål, de bidrager til.

Vi erfarer et stigende menneskeligt behov for at bidrage til, at verden bliver bæredygtig, og coronakrisen har skubbet til denne udvikling og understreget, at vi befinder os i en tid, hvor arbejdslivet er i konstant forandring.

Med et bæredygtigt mindset kan virksomheder arbejde på at skabe en organisation, som kontinuerligt har fokus på at tilpasse sig den tid og de strømninger, der er inden for jeres branche. God ledelse og godt arbejdsmiljø er en forudsætning for at lykkes med det.

Under temaet Forandringer og organisationsændringer arbejder vi med bæredygtighed på ledelse- og medarbejderniveau. Vi sætter fokus på den indre bæredygtighed, der retter sig mod mental balance hos leder og medarbejder, samt arbejdsfællesskabet præget af psykologisk tryghed, compassion og godt samarbejde.
Vi stiller skarpt på de ledelsesmæssige dilemmaer og problemstillinger, du som leder bør forholde dig til, når du skal bidrage til at skabe en bæredygtig verden, virksomhed og virkelighed for dine medarbejdere. Vi ser på det ansvar og de vaneændringer, fællesskabet og den enkelte medarbejder skal tage på sig for, at vi sammen kan sikre en mere bæredygtig og mentalt sund fremtid.

Foredrag
Varighed: 1-2 timer
Pris: kr. 10.000 ekskl. moms + transport

Workshop
Varighed: 3-4 timer
Pris: kr. 14.000 ekskl. moms + transport

Beliggenhed
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Region Sjælland

KOMMUNIKATION, DER STYRKER SAMARBEJDE OG MENTAL SUNDHED
Et stærkt arbejdsfællesskab er kendetegnet ved god, opgavefokuseret kommunikation og et velfungerende samarbejde. Den daglige kommunikation kan dog blive vanskelig, hvis vi har forskellige forståelser af opgaven, eller når vi har erfaringer, fagligheder eller personligheder med os.

Forudsætningen for hensigtsmæssig kommunikation mellem kolleger eller samarbejdspartnere er en grundlæggende forståelse for, hvordan du bedst formidler et budskab på en hensigtsmæssig og respektfuld måde, og hvordan du gennem egen gestik og kropssprog kan understøtte din formidling.

Under temaet samarbejde og kommunikation sætter vi fokus på sammenhængen mellem hensigtsmæssig kommunikation, godt samarbejde og mental sundhed. Udgangspunktet er både psykologisk teori og fysiologisk praksis, hvor deltagerne har mulighed for at tilegne sig kommunikationsteknikker, som udvikler kropssprog, stemmeføring og performance.

Foredrag
Varighed: 1-2 timer
Pris: kr. 10.000 ekskl. moms + transport

Workshop
Varighed: 3-4 timer
Pris: kr. 14.000 ekskl. moms + transport

Beliggenhed
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Region Sjælland

ET BÆREDYGTIGT ARBEJDSLIV
Et bæredygtigt arbejdsliv indebærer, at vi alle oplever god energi i hverdagen, som giver overskud til både arbejdslivet og privatlivet. Bæredygtighed betyder også, at vi i arbejdsfællesskabet kan passe på hinanden gennem et langt arbejdsliv.

Ud fra et tværgående fokus i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, drøfter vi, hvordan vi sammen kan forbedre vores fysiske og mentale sundhed. Vi dykker ned i de nye tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2021 vedrørende danskernes sundhed, med obs-punkter i forhold til både den mentale sundhed og den fysiske sundhedstilstand; begge områder er udfordret, og det hjælper ikke med at skabe et bæredygtigt arbejdsliv, så hvordan kan vi knække den kedelige tendens? En metode kan være at integrere Sundhedsmiljø (NFA), hvor målet er at komme fysisk og mentalt sundere hjem fra arbejdet, end da vi mødte ind.

Foredrag
Varighed: 1-2 timer
Pris: kr. 10.000 ekskl. moms + transport

Workshop
Varighed: 3-4 timer
Pris: kr. 14.000 ekskl. moms + transport

Beliggenhed
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Region Sjælland

 

HJERNENS MENTALE SUNDHED PÅ ARBEJDE
Fundamentet for mental sundhed på arbejdspladsen er trivsel og et godt arbejdsmiljø. Her er det en fordel at forstå egen og andres adfærd i samarbejdssituationer, så vi danner en arena for god kommunikation og en sund arbejdskultur.

Med funktionel hjernetræning får du indblik i, hvordan træningen  medvirker til at optimere din mentale sundhed på flere planer: både på det individuelle plan og det relationelle plan.

Funktionel hjernetræning medvirker til at skabe større fokus, nærvær og koncentration og giver forståelse for begrænset hjernekapacitet, når du gennem praktiske øvelser blandt andet erfarer egne og andres ”kapacitets-pladser” og reaktionsmønstre.

Med afsæt i viden og praktiske øvelser om funktionel hjernetræning, tilegner du og dine kolleger redskaber til selv at kunne arbejde videre for at fremme samarbejde og kommunikation på arbejdspladsen og ikke mindst højne den mentale sundhed.

Workshop
Varighed: 3-4 timer
Pris: kr. 14.000 ekskl. moms + transport

Beliggenhed
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Region Sjælland

konsulenter

Pernille Vedsted

Direktør, Vest

Ph.d. • MBA

3177 8082 · pv@humanhouse.com
konsulenter

Stine Moesmand

Organisationspsykolog • Øst

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

3157 4854 · sm@humanhouse.com

KONTAKT

Er du interesseret i at høre mere om temaerne, har du brug for sparring eller rådgivning i forbindelse med ansøgningen hos Velliv Foreningen, eller ønsker du at booke en workshop eller et foredrag til din arbejdsplads eller virksomhed? Kontakt os – så tager vi en snak om de mange muligheder.

8 råd til en skarp fondsansøgning til Velliv Foreningen

Velliv Foreningen arbejder for at sætte mental sundhed på dagsordenen ved at støtte forebyggende indsatser, der blandt andet fremmer den mentale sundhed på danske arbejdspladser. Ansøgerfeltet er benhårdt og fyldt med stærke projektideer, så din ansøgning skal sidde lige i skabet, når du sender den. Derfor får du her otte gode råd til en skarp fondsansøgning til Velliv Foreningen.

Pauser som en vej til mere trivsel og effektivitet

Forskning peger på, at vi som mennesker ikke kan koncentrere os mere end 20-40 minutter ad gangen. Hvis vi alligevel fortsætter arbejdet uden pusterum, øger vi risikoen for at lave fejl, sænke effektiviteten og brænde ud. Derfor er det ifølge erhvervspsykolog Gitte Falsig vigtigt, at vi får holdt pauser regelmæssigt, og at pauserne samtidig er kvalitativt gode pauser, der giver os ny energi.

Share This