ET ÅR MED SEXISME: HVAD HAR VI SET, HVAD HAR VI LÆRT OG HVAD SÅ NU?

Det er nu et år siden, at anden bølge af #MeToo blev skudt i gang med Sofie Lindes tale til Zulu Comedy Galla. Hverken organisationer, forskerverdenen eller os arbejdsmiljørådgivere havde forudset den storm, det medførte eller den mængde af krænkelser, der har været gemt væk.

På dette webinar zoomer vi ind på, hvad kan vi gøre for at forebygge og håndtere sexisme og seksuelle krænkelser. Webinaret giver et indblik i de opdagelser, vi har gjort, og de faldgruber vi har set. Derudover vil vi dele ud af de erfaringer, vi har fået gennem vores rådgivning med virksomheder og organisationer på tværs af hele landet. Endelig vil du få gode råd til, hvordan I som organisation kan arbejde videre med emnet.

Deltagerne har i løbet af webinaret mulighed for at indsende spørgsmål, som efterfølgende vil danne rammen for en dialog mellem de to oplægsholdere.

På webinaret får du bl.a. rådgivning om og inspiration til:

  • Læring fra et år med sexisme og krænkelser
  • Kvantitative kortlægninger og kvalitative kulturanalyser
  • Undersøgelse af konkrete krænkelser
  • Kulturudviklende dialoger

Praktisk om webinaret

Mandag d. 6. september 2021
Kl. 14:00 – 15:00

Link til webinaret sendes ved tilmelding.

Tilmeld dig webinaret her

konsulenter

Stine Moesmand

Organisationspsykolog • Øst

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

3157 4854 · sm@humanhouse.com
konsulenter

Trine Juulstrup

Seniorkonsulent • Øst

Dp.Pæd.

2555 2090 · tju@humanhouse.com

KONTAKT

Kontakt os, og hør mere om hvordan I som virksomhed eller organisation forebygger og håndterer sexisme og seksuelle krænkelser.

Et år med fokus på sexisme og krænkende adfærd – hvad har vi lært?

Sofie Lindes tale ved Zulu Comedy Galla 2020 blev starten på en kollektiv erkendelse af et akut behov for kulturændring og åbenhed om et problem, som eksisterer i stort set alle afkroge af samfundet. Hos Human House har man oplevet et markant øget behov for rådgivning og sparring i forhold til både forebyggelse og håndtering af konkrete hændelser. To afdelingsledere deler her deres tanker og erfaringer fra det år, der nu er gået – hvad har vi lært, hvad har vi set, hvor langt er vi kommet, og er vi blevet klogere?

Krænkende handlinger, herunder sexisme

Krænkende handlinger har store konsekvenser på arbejdspladsen – i særdeleshed for den krænkede men i høj grad også for både fællesskabet og arbejdspladsen. Det er ArbejdsmiljøCentrets holdning, at vi alle har et fælles ansvar i at forebygge og håndtere krænkelser. Det stiller naturligvis store krav til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i Danmark, der især bærer ansvaret for at skabe en nultoleranncepolitik og -kultur på arbejdspladsen. Vi hjælper med både forebyggelse, kortlægning og håndtering af krænkende handlinger, herunder sexisme.

Sexisme-hotline

Det er blevet klart for alle, at krænkende handlinger, herunder sexisme, finder sted i alle brancher og på alle slags arbejdspladser. Vi oplever, at mange virksomheder er i tvivl om, hvordan de skal gribe det an, og de efterspørger blandt andet hjælp til selve håndteringen af sager med krænkende handlinger. Derfor har vi har etableret en Sexisme-hotline, hvor krænkede kan ringe ind og få en samtale med en psykolog.

Share This