KONSULENTER

Her kan du møde alle vores konsulenter. Hver især er de eksperter på deres område og har alle mange års erfaring med arbejdsmiljørådgivning. I AMC tror vi på, at vi kommer længst med en helhedsorienteret tilgang, og derfor sørger vi altid for at sparre med vores kolleger, når vi kan se flere perspektiver i en problemstilling. Du er velkommen til at kontakte os direkte for en uforpligtende snak. Du kan også ringe på 8710 8900, hvis du er i tvivl om, hvem der er den rigtige at tage fat i.

Skjul kompetencer
Der var desværre ingen konsulenter, der matchede dine kriterier
konsulenter

Brian Foldager Larsen

Arbejdsmiljøkoordinator • Vest

Chefkonsulent

3179 4845 · bl@amcentret.dk


 • Arbejdsmiljøcertificering
 • Arbejdsmiljøkoordinering
 • Arbejdsmiljørigtig projektering
 • Ergonomisk arbejdsmiljø
 • Koordinatoruddannelsen
 • Sikkerhedskoordinator
 • Strategisk arbejdsmiljø
 • Ulykkesforebyggelse og sikkerhedskultur
konsulenter

Anne Lehnschau

Erhvervspsykolog • Øst

Seniorkonsulent • Cand.psych. aut.

6163 2181 · ale@amcentret.dk


 • Forandringsprocesser
 • Konflikthåndtering
 • Krisebearbejdning (RITS)
 • Mobning og negative handlinger
 • Psykologisk testning
 • Stresshåndtering
konsulenter

Henrik K. Pedersen

Strategisk arbejdsmiljø • Øst

Chefkonsulent

3094 2776 · hkp@amcentret.dk


 • Arbejdsmiljørigtig projektering
 • Arbejdsmiljøstyring, ledelse og certificering
 • ATEX
 • Fysisk, kemisk og biologisk arbejdsmiljø
 • GMO godkendelser
 • OHS/EHS screening og audit
 • Risikovurdering
 • Ulykkesforebyggelse
konsulenter

Karin Borup Herping

Ergonomi og arbejdsmiljø • Vest

Seniorkonsulent

2555 2088 · kbh@amcentret.dk


 • Arbejdsmiljøkultur
 • Strategisk arbejdsmiljø
 • Udvikling af arbejdsmiljøorganisationen
 • APV fra kortlægning til handling
 • Risikovurdering og forebyggelse
 • Ergonomi og indretning
 • Arbejdsmiljøunderviser
 • Oplæg, undervisning og procesforløb
konsulenter

Kristina Kragelund

Erhvervspsykolog • Vest

Seniorkonsulent • Cand.psych. aut.

2611 7541 · kk@amcentret.dk


 • Individuelle samtaleforløb
 • Påbud - psykisk arbejdsmiljø
 • Kortlægning
 • Stressforebygge og -håndtering
 • Konflikthåndtering
 • Supervision
 • Ledersparring
konsulenter

Hans S. Knudsen

Kemiingeniør • Øst

Seniorkonsulent, underviser

2927 3046 · hsk@amcentret.dk


 • APV
 • Arbejdsmiljøuddannelser
 • Indeklima, måling og vurdering
 • Kemi
 • Risikovurdering af arbejdspladser
 • Undervisning i arbejdsmiljø
konsulenter

Hanne Mølgaard

Ergoterapeut • Øst

Seniorkonsulent

6137 0356 · hm@amcentret.dk


 • APV
 • Arbejdsmiljørigtig projektering
 • Arbejdspladsfastholdelse
 • Kortlægning af ensidigt gentaget arbejde (EGA)
 • Løsningsorienteret analyse af arbejdsstillinger, arbejdsstedets indretning og arbejdsflow
konsulenter

Pernille Vedsted

Direktør, Vest

Ph.d. • MBA

3177 8082 · pv@amcentret.dk


 • Ergonomisk arbejdsmiljø
 • Forebyggende træning
 • Fysisk robusthed
 • Kortlægning af fysiske belastninger
 • Projektansøgninger
 • Sundhedsfremme og smerteforebyggelse
konsulenter

Stig Holm

Afdelingsleder, Kolding

Strategisk arbejdsmiljø

2630 0544 · sh@amcentret.dk


 • Strategisk arbejdsmiljø
 • Ulykkesforebyggelse og sikkerhedskultur
 • Risikovurderinger
 • GAP-analyser, screeninger og kortlægninger
 • Undervisning og procesforløb
 • Økonomi og arbejdsmiljø
 • APV fra kortlægning til handling
konsulenter

Tue Isaksen

Erhvervspsykolog • Vest

Chefkonsulent • Cand.psych.

2134 2078 · ti@amcentret.dk


 • Arbejdsmiljø i multikultur
 • Biologisk stresshåndtering
 • Ledersparring
 • Organisationsudvikling
 • Sikkerhedskultur
 • Strategisk arbejdsmiljø
 • Værdiledelse og udfordringer
konsulenter

Mette Lindhardt

Erhvervspsykolog • Vest

Seniorkonsulent • Cand.psych. aut.

2134 2074 · ml@amcentret.dk


 • (Mis)trivselssamtaler
 • Kerneopgave og social kapital
 • Krisehåndtering
 • Samarbejde og kommunikation
 • Sparring og supervision – leder, medarbejdere og grupper
 • Undersøgelses- og rådgivningspåbud
konsulenter

Mette Mikkelsen

Erhvervspsykolog • Vest

Seniorkonsulent • Cand.psych. aut.

3065 5485 · mem@amcentret.dk


 • Forandringsprocesser
 • Håndtering af stress/mistrivsel
 • Ledersparring
 • Psykologiske samtaler
 • Temadage
 • Undervisning
konsulenter

Anja Dahl Pedersen

Erhvervspsykolog • Vest

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

3065 5473 · ad@amcentret.dk


 • Forandringsprocesser
 • Psykisk arbejdsmiljø og stress- forebyggelse
 • Lederudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Konflikthåndtering og samarbejde
 • Sparring og supervision
 • Påbud - psykisk arbejdsmiljø
 • Sikkerhedskultur
 • Produktivitet og trivsel
konsulenter

Stine Ege Qwist

Cand.scient. i idræt • Vest

Seniorkonsulent

9340 2203 · seqw@amcentret.dk


 • Ergonomi
 • Sundhedsindsatser
 • Kortlægning
 • APV
 • Analyse og databearbejdning
 • Træning/intelligent træning
 • Smerteforebyggelse
 • Større sundhedsprojekter
konsulenter

Jasper Eriksen

Strategisk arbejdsmiljø • Vest

Chefkonsulent

3065 5487 · je@amcentret.dk


 • Arbejdsmiljø og økonomi
 • Arbejdsmiljørigtig projektering
 • GAP-analyse, -screeninger og kortlægninger
 • Risikovurdering
 • Strategisk arbejdsmiljø
 • Ulykkesforebyggelse og sikkerhedskultur
 • Undervisning og temadage
konsulenter

Ole Ryssel Rasmussen

Teknisk/strategisk arbejdsmiljø • Vest

Chefkonsulent

2252 7855 · or@amcentret.dk


 • Arbejdsmiljøøkonomi
 • Formidling og undervisning
 • GAP-analyse, -screeninger og kortlægninger
 • Procesrådgivning og facilitering
 • Risikovurderinger
 • Strategisk arbejdsmiljø
 • Støj og akustik
 • Ulykkesforebyggelse og sikkerheds- kultur
konsulenter

Lars Tornvig

Direktør, Øst

Strategisk arbejdsmiljø

3123 2157 · lt@amcentret.dk


 • Arbejdsmiljøaudit
 • Arbejdsmiljøledelse/certificering
 • Arbejdsmiljørigtig projektering
 • Arbejdsmiljøstrategi
 • Arbejdsmiljø økonomi
 • Fugt og skimmelsvampe
 • Indeklima – ventilation
konsulenter

Tine Brodersen

Fysioterapeut • Vest

Seniorkonsulent, underviser

5213 7513 · tb@amcentret.dk


 • APV-processer
 • Arbejdsmiljøuddannelsen
 • Ergonomi
 • Helbredssamtaler ved natarbejde
 • Høreundersøgelser
 • Oplæg, workshops og temadage
 • Strategisk arbejdsmiljø
 • Træning og øvelser
konsulenter

Lillian Midtgaard

Økonomichef

Administration

3149 5806 · lm@amcentret.dk


 • Bogholderi
 • Regnskab
konsulenter

Julie Nielsen

Projektkoordinator • Øst

Sundhed og kortlægninger

9330 2727 · jun@amcentret.dk


 • Sundhedstjek
 • Helbredskontrol ved natarbejde
 • Høreundersøgelser
 • Sundhedsworkshops og -oplæg
konsulenter

Jesper Bardrum

Organisationspsykolog • Øst

Seniorkonsulent • Cand.psych. aut.

5213 7516 · jeba@amcentret.dk


 • Personlige samtaler
 • Krisebearbejdning/-management
 • Konflikthåndtering
 • Stressforebyggelse og -håndtering
 • Supervision - gruppe og individ
 • Kommunikation og samarbejde
konsulenter

Pernille Vindberg

Kommunikationsansvarlig

Markedsføring og web

3065 5483 · pevi@amcentret.dk


 • Kursusadministration
 • Strategisk kommunikation
 • Sociale medier
 • Tekstforfatning
 • Hjemmeside
 • Markedsføring
konsulenter

Jan Glenvig

Strategisk og fysisk arbejdsmiljø • Øst

Chefkonsulent

3110 7262 · jg@amcentret.dk


 • Arbejdsmiljøaudit
 • Arbejdsmiljørigtig projektering
 • Arbejdspladsvurdering
 • Indeklima
 • Kunstig lys og dagslys
 • Risikovurdering
 • Ulykkesforebyggelse
konsulenter

Karina Haasum

Arbejdsmiljørådgiver, ergonomi • Øst

Seniorkonsulent

3094 2781 · kha@amcentret.dk


 • Arbejdsmiljøunderviser
 • Ergonomi
 • Muskel- og skelet påvirkninger (vurdering og løsning)
 • Projekter: Træning på arbejdspladsen
 • Rådgivningspåbud
 • Skræddersyet undervisning og temadage
konsulenter

Stine Moesmand

Organisationspsykolog • Øst

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

3157 4854 · sm@amcentret.dk


 • Coaching og supervision
 • Hogan- og DISC-certificeret
 • Ledergruppeudvikling
 • Psykisk arbejdsmiljø og stressforebyggelse
 • Strategisk organisationsudvikling
 • Sygefraværsprojekter
konsulenter

Søren Jakobsen

Teknisk miljøleder • MEM • Øst

Chefkonsulent

2927 2350 · sj@amcentret.dk


 • APV
 • Arbejdsmiljøledelse
 • ATEX
 • Belysning
 • Indeklima
 • Kemi/støj
 • Maskinsikkerhed og arbejdsulykker
 • Skimmelsvamp
 • Støj og akustik
konsulenter

Gitte Berle Falsig

Organisationspsykolog • Vest

Cand.psych.

3110 2564 · gbf@amcentret.dk


 • Meditation
 • Psykologiske samtaler
 • Trivselsprocesser
 • Sparring og supervision – leder, medarbejdere og grupper
 • Trivselsundersøgelser
 • Undervisning
konsulenter

Ole Joensen

Strategisk arbejdsmiljø • Øst

Chefkonsulent

4099 2050 · oj@amcentret.dk


 • Arbejdsmiljørigtig projektering
 • Arbejdsmiljøsystematik
 • Arbejdsmiljøunderviser
 • Ergonomi
 • Formidling/undervisning
 • Procesrådgivning og facilitering
 • Projekter
 • Ulykkesforebyggelse
konsulenter

Lene Loll

Ergoterapeut • Øst

Seniorkonsulent

4099 2051 · ll@amcentret.dk


 • APV
 • Ergonomi
 • Kurser, temamøder og undervisning
 • Rådgivningspåbud
 • Sundhedsfremmetiltag
 • Årlige drøftelser
konsulenter

Niels Dennig Stenz

Ledelseskonsulent • Vest

Cand.psych.

2620 5297 · nds@humanhouse.com


 • Lederudvikling
 • Ledelseskommunikation
 • Forandringsledelse
 • Coaching
 • Stresshåndtering
 • Teamudvikling
 • Konflikthåndtering
 • Projektledelse
 • Træner i psykometriske værktøjer
konsulenter

Kenneth Ajslev

Adm. direktør

Ledelsesudvikling • Strategisk salg

2268 5540 · kea@amcentret.dk


 • Beslutningsprocesser
 • Forretningsudvikling
 • Fusion og forandringsledelse
 • Lean og supply chain management
 • Strategi
 • Strategisk salg
konsulenter

Lisanne Poulsen

Arbejdsmiljøsygeplejerske • Øst

Seniorkonsulent

3065 5471 · lp@amcentret.dk


 • Blodblymålinger
 • Høretest
 • Lovpligtige helbredstjek for personer, der arbejder om natten
 • Sundhedstjek
 • Vaccinationer
 • Arbejdsmiljøsamtaler
konsulenter

Thomas Bartels

MSc Health Psychology • Øst

Seniorkonsulent, erhvervspsykologi

3115 4929 · thb@amcentret.dk


 • Forandringsprocesser
 • Ledercoaching
 • Stressforebyggelse
 • Samarbejde/konflikter
 • Mindfulness
 • Personlige samtaler
 • Vold og trusler
 • Mobning
konsulenter

Rikke Boisen

Prof.bach. ernæring/sundhed • Øst

Kommunikation og stemmetræning

9340 2200 · sundhed@amcentret.dk


 • Sundhedstjek
 • Helbredskontrol v. natarbejde
 • Høreundersøgelser
 • Sundhedsworkshop og -oplæg
 • Stressforebyggelse via den fysiske krop
 • Stemmebrug og kropssprog
 • Kommunikation og performance
konsulenter

Sven Martin Duckert

Arbejdsmiljøkoordinator • Øst

Projektering og byggeri

5213 7505 · sd@amcentret.dk


 • APV
 • Arbejdsmiljøkoordinering
 • Bygge og anlæg
 • Risikovurdering
 • Ulykkesforebyggelse
 • Undersøgelse af arbejdsulykker
konsulenter

Jan Hyttel

Ledelseskonsulent • Vest

Chefkonsulent

4074 1539 · jhy@humanhouse.com


 • Lederudvikling og forandringsledelse
 • Ledelseskommunikation og coaching
 • Organisationskultur
 • Rekruttering
 • Teamudvikling
 • Konflikthåndtering
 • Interkulturel ledelse
 • Strategi
 • Træner i psykometriske værktøjer
konsulenter

Vibeke Rasmussen

Fysioterapeut • MEM • Øst

Chefkonsulent

4026 5925 · vira@amcentret.dk


 • Arbejdsmiljøledelse og -certificering
 • Byggepladser; sikkerhed, indretning og arbejdsmiljøkoordinering
 • Ergonomi
 • Formidling og undervisning
 • Procesrådgivning og facilitering
 • Sikkerhedskultur
 • Ulykkesforebyggelse
konsulenter

Olu Robbin-Coker

Erhvervspsykolog • Vest

Cand.psych.aut.

2210 3939 · orc@amcentret.dk


 • Trivsel og produktivitet
 • Lederudvikling og coaching
 • Forandrings- og implementeringsprocesser
 • Teamudvikling og samarbejde
 • Interkulturelt samarbejde
 • Emotionel intelligens
 • Kommunikation og konflikthåndtering
 • Psykisk arbejdsmiljø og stresshåndtering
konsulenter

Peter Sunesen

Teknisk arbejdsmiljø • Øst

Seniorkonsulent

3125 4032 · ps@amcentret.dk


 • APV
 • Arbejdsmiljøuddannelse og -undervisning
 • Arbejdsulykker
 • Indeklima og kemi
 • Organisering af arbejdsmiljø
 • Risikovurdering og ulykkesforebyggelse
 • Skimmelsvampe og -renoveringer
 • Støj og akustik
konsulenter

Mogens Tusborg

Arbejdsmiljøtekniker • Vest

Seniorkonsulent

8710 8900 · mail@amcentret.dk


 • Arbejdspladsbrugsanvisninger
 • ATEX og kemi
 • Ekstern miljø
 • Maskinsikkerhed
 • Indeklima
 • Skimmelsvampe
 • Støj og akustik
konsulenter

Jakob Bjarnø Rasmussen

Ledelseskonsulent • Vest

Cand.psych.

2622 8117 · jbr@humanhouse.com


 • Teamudvikling
 • Bæredygtighed
 • Forandringshåndtering
 • Rekruttering
 • Projektledelse
 • Træner i psykometriske værktøjer
konsulenter

Christopher Lehnschau

Ledelseskonsulent • Øst

Cand.merc.(psyk.)

3094 2783 · chl@amcentret.dk


 • Ledelses- og organisationsudvikling
 • Lederudvikling, strategisk sparring, ledercoaching
 • Forandrings- og kompleksitetsprocesser
 • Innovations- og kreativitetsprocesser
 • The Fine Art of Leadership
 • Psykisk arbejdsmiljø
konsulenter

Frode Kirkegaard

Maskinmester • Vest

Arbejdsmiljørådgiver

2555 2093 · fk@amcentret.dk


 • Maskiner, maskinsikkerhed, CE-mærkning af maskiner
 • Risikovurdering
 • Arbejdsmiljømålinger
 • Indeklima
 • Arbejdsmiljøkoordinator
 • Lead auditor
 • Miljøgodkendelse af maskinværksteder
 • OML-beregninger
konsulenter

Jannick Ajslev

Driftsdirektør • COO

Projekter og support

2018 3647 · ja@amcentret.dk


 • APV-automatisering
 • Drift, support og projekter
 • IT og HR
 • Markedsføring
 • Metodeudvikling
 • Kontrakter
 • Leverandørstyring
 • Strategi
konsulenter

Jørgen C. Nielsen

Teknisk arbejdsmiljø • Vest

Seniorkonsulent

3065 5476 · jcni@amcentret.dk


 • Indeklima og ventilation
 • Skimmelsvampe og -renoveringer
 • Emissioner af støv, gasser og dampe
 • Arbejdspladsindretning
 • Miljøscreening af bygningsmasser
 • Påbud
konsulenter

Ninna Næslev

Ledelseskonsulent • Vest

Cand.psych.

2873 5871 · nin@humanhouse.com


 • Lederudvikling
 • Teamudvikling
 • Rekruttering
 • Forandringshåndtering
 • Konflikthåndtering
 • Stresshåndtering
 • Beslutningsprocesser
 • Træner i psykometriske værktøjer
konsulenter

Maria Feldtskov

Kursusadministrator

Projektkoordinator

8710 8900 · kursus@amcentret.dk


 • Kursusadministration
 • HR
 • Indkøb og logistik
 • Konferencer og events
 • Markedsføring
 • Projektkoordinering
konsulenter

Mette Skau

Professionsbachelor • Øst

Kortlægninger og sundhedsfremme

9340 2201 · sundhed@amcentret.dk


 • Sundhedsfremme
 • Sundhedstjek
 • Helbredssamtaler ved natarbejde
 • Høretest
 • APV
 • Kortlægning
konsulenter

Sara Lundhus

Erhvervspsykolog • Vest

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

2310 3077 · sl@humanhouse.com


 • Lederudvikling, supervision og coaching
 • Samarbejdsudvikling og adfærdsprofiler
 • Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø
 • Stressforebyggelse
 • Kommunikation og konflikthåndtering
 • Samarbejde og social kapital
konsulenter

Gert Fuursted

Ergoterapeut • Vest

Seniorkonsulent

3065 5477 · gf@amcentret.dk


 • AMO - struktur, metoder og værktøjer
 • APV-processen – fra kortlægning til handlingsplan
 • Arbejdsmiljørigtig projektering
 • Belysning
 • Ergonomi
 • Helhedsorienteret arbejdsmiljørådgivning
konsulenter

Sille Borberg

Kommunikation og administration

Cand.mag.

2876 6835 · sbo@humanhouse.com


 • Kommunikation
 • Web
 • Tekstforfatning og oversættelse
 • Kursusadministration
konsulenter

Simone Lerche Laursen

Studenterkonsulent • Vest

Psykologistuderende

8710 8900 · sila@amcentret.dk


 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Forandringsprocesser
 • Mobning og negative handlinger
 • Konflikthåndtering
 • Undervisning
 • Stressforebyggelse
konsulenter

Anne Jacobsen

Fysioterapeut • Øst

Seniorkonsulent

9340 2202 · anjc@amcentret.dk


 • Ergonomi og sundhed
 • Sundhedstjek
 • Ergonomisk sundhedstjek
 • Strategisk arbejdsmiljø
konsulenter

Rehan Bakhsh

Arbejdsmiljøkonsulent • Øst

Bygningsingeniør

9320 4520 · reba@amcentret.dk


 • APV
 • Risikovurdering
 • Ulykkesforebyggelse
 • Undersøgelse af arbejdsulykker
 • Bygge og anlæg
 • Sikkerhed, indretning og arbejdsmiljøkoordinering
konsulenter

Jette Knudsen

Civilingeniør • Vest

Seniorkonsulent

5213 7506 · jk@amcentret.dk


 • Teknisk og strategisk arbejdsmiljø
 • Kemi
 • Støjkortlægning og akustik
 • Indeklima
 • Ulykkesforebyggelse og sikkerhedskultur
 • Maskinsikkerhed og PSS
 • APV
 • Arbejdsmiljøcertificering
konsulenter

Pernille Thau

Strategisk arbejdsmiljø • Øst

Chefkonsulent

3172 7812 · pt@amcentret.dk


 • Arbejdsmiljøøkonomi
 • APV
 • DISK-certificering
 • Integration af arbejdsmiljø, sundhed og ledelse
 • Sygefraværsprojekter
 • Psykisk arbejdsmiljø og stressforebyggelse
 • Sundhedsfremme og smerteforebyggelse
konsulenter

Kirsten Marie Jensen

Seniorkonsulent • Vest

Strategisk arbejdsmiljø

3176 2122 · kmj@amcentret.dk


 • Strategisk og systematisk arbejdsmiljø
 • Projektledelse af større rådgivningsopgaver
 • APV
 • Årlige drøftelser
 • Sikkerhedskultur
konsulenter

Lone Høy Westergaard

Økonomielev

Administration

9310 2054 · lhw@amcentret.dk


 • Debitor
 • Kreditor
konsulenter

Jonathan Kalf Hansen

Fysisk arbejdsmiljø • Øst

Civilingeniør

9320 2002 · jkh@amcentret.dk


 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Energi
 • Indeklima
konsulenter

Lene Møller Hvid

Erhvervspsykolog • Vest

Seniorkonsulent • Cand.psych. aut.

9320 2720 · lh@amcentret.dk


 • Supervision
 • Afskedigelser og sygefravær
 • Påbud
 • Individuelle samtaleforløb
 • Ledersparring og -coaching
 • Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø
 • Samarbejdsvanskeligheder og konflikthåndtering
 • Stresshåndtering
konsulenter

Anita Bruun-Laursen

Ledelseskonsulent • Vest

Cand.psych.

2127 5118 · abr@humanhouse.com


 • Lederudvikling
 • Teamudvikling
 • Coaching
 • Rekruttering
 • Forandringshåndtering
 • Konflikthåndtering
 • Projektledelse
 • Stresshåndtering
 • Træner i psykometriske værktøjer
konsulenter

Jacob Hæstrup

Administrativ koordinator • Vest

Økonom

2555 2084 · jh@amcentret.dk


 • Bogholderi
 • Regnskab
 • Web
konsulenter

Tina Mulvad Jørgensen

Organisationspsykolog • Øst

Seniorkonsulent • Cand.psych. aut.

9320 5757 · tmj@amcentret.dk


 • Underviser, krisepsykologi
 • Stresspolitik
 • Stressforebyggelse
 • Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø
 • Individuel psykologisk rådgivning
 • Arbejdsmiljøunderviser (luftfart)
 • Behavior Based Safety (BBS)
 • Gruppeprocesser om mobning
konsulenter

Camilla Butcher

Erhvervspsykolog • Vest

Cand.psych.

2555 2092 · cb@amcentret.dk


 • Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø
 • Stressforebyggelse og -håndtering
 • Individuelle samtaleforløb
 • Sparring og supervision
 • Kommunikation og konflikthåndtering
 • Teamudvikling og samarbejde
 • Forandringshåndtering
 • Trivselsprocesser
konsulenter

Kirstine Hørlück Janns

Erhvervspsykolog • Øst

Cand.psych.

29 45 40 25 · kj@amcentret.dk


 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Stressforebyggelse og -håndtering
 • Kulturændringer
 • Konflikthåndtering
 • Forandringsprocesser
 • Krænkende handlinger
konsulenter

Annet Bunch

Projektkoordinator

Administration

9340 7022 · ab@amcentret.dk


 • Administrative opgaver
 • Kursusadministration
konsulenter

Jesper Klevang Thomsen

Byggeri og anlæg • Vest

Seniorkonsulent • Fysioterapeut

9310 1416 · jkt@amcentret.dk


 • Ulykkesforebyggelse
 • Arbejdsmiljøunderviser
 • Byggeri og anlæg
 • APV
 • Adfærd og kultur
 • Ergonomi og Sundhed
konsulenter

Christopher Henriques

Studenterkonsulent • Øst

Psykologistuderende

8710 8900 · che@amcentret.dk


 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Ledelses- og organisationsudvikling
 • Teamudvikling og samarbejde
 • Forandringsprocesser
 • Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø
konsulenter

Rikke Bæksted Nielsen

Studenterkonsulent • Vest

Psykologistuderende

7010 9080 · rbn@humanhouse.com