KONSULENTER

Her kan du møde alle vores konsulenter. Hver især er de eksperter på deres område og har alle mange års erfaring med arbejdsmiljørådgivning. I AMC tror vi på, at vi kommer længst med en helhedsorienteret tilgang, og derfor sørger vi altid for at sparre med vores kolleger, når vi kan se flere perspektiver i en problemstilling.

Du er velkommen til at kontakte os direkte for en uforpligtende snak. Du kan også ringe til vores hovednummer, hvis du er i tvivl om, hvem der er den rigtige at tage fat i.

Vis kompetencer
Der var desværre ingen konsulenter, der matchede dine kriterier
konsulenter

Carina Hjørngaard Hjorth

Seniorkonsulent

Strategisk arbejdsmiljø • MPH

5213 7506


 • Arbejdsmiljørigtig projektering
 • Arbejdsmiljøunderviser
 • Folkesundhed, sundhedsfremme, forebyggelse og ergonomi
 • Organisering af arbejdsmiljø
 • Projektledelse, kvalitativ analyse
 • Undervisning, foredrag og kurser
 • Arbejdsmiljøstrategi
 • Projektdesign og -ledelse
konsulenter

Brian Foldager Larsen

Chefkonsulent

Arbejdsmiljøkoordinator

3179 4845


 • Arbejdsmiljøcertificering
 • Arbejdsmiljøkoordinering
 • Arbejdsmiljørigtig projektering
 • Ergonomisk arbejdsmiljø
 • Koordinatoruddannelsen
 • Sikkerhedskoordinator
 • Strategisk arbejdsmiljø
 • Ulykkesforebyggelse og sikkerhedskultur
konsulenter

Anne Lehnschau

Seniorkonsulent

Erhvervspsykolog • Cand.psych. aut

6163 2181


 • Forandringsprocesser
 • Konflikthåndtering
 • Krisebearbejdning (RITS)
 • Mobning og negative handlinger
 • Psykologisk testning
 • Stresshåndtering
konsulenter

Henrik K. Pedersen

Chefkonsulent

Strategisk arbejdsmiljø

3094 2776


 • Arbejdsmiljørigtig projektering
 • Arbejdsmiljøstyring, ledelse og certificering
 • ATEX
 • Fysisk, kemisk og biologisk arbejdsmiljø
 • GMO godkendelser
 • OHS/EHS screening og audit
 • Risikovurdering
 • Ulykkesforebyggelse
konsulenter

Gitte Berle Falsig

Organisationspsykolog, konsulent

Cand.psych.

3110 2564


 • Meditation
 • Psykologiske samtaler
 • Trivselsprocesser
 • Sparring og supervision – leder, medarbejdere og grupper
 • Trivselsundersøgelser
 • Undervisning
konsulenter

Hans S. Knudsen

Seniorkonsulent

Kemiingeniør, underviser

2927 3046


 • APV
 • Arbejdsmiljøuddannelser
 • Indeklima, måling og vurdering
 • Kemi
 • Risikovurdering af arbejdspladser
 • Undervisning i arbejdsmiljø
konsulenter

Hanne Mølgaard

Seniorkonsulent

Ergoterapeut

6137 0356


 • APV
 • Arbejdsmiljørigtig projektering
 • Arbejdspladsfastholdelse
 • Kortlægning af ensidigt gentaget arbejde (EGA)
 • Løsningsorienteret analyse af arbejdsstillinger, arbejdsstedets indretning og arbejdsflow
konsulenter

Pernille Vedsted

Direktør, Vest

Ph.d. • MBA

3177 8082


 • Ergonomisk arbejdsmiljø
 • Forebyggende træning
 • Fysisk robusthed
 • Kortlægning af fysiske belastninger
 • Projektansøgninger
 • Sundhedsfremme og smerteforebyggelse
konsulenter

Stig Holm

Afdelingsleder, Kolding

Strategisk arbejdsmiljø

2630 0544


 • Strategisk arbejdsmiljø
 • Ulykkesforebyggelse og sikkerhedskultur
 • Risikovurderinger
 • GAP-analyser, screeninger og kortlægninger
 • Undervisning og procesforløb
 • Økonomi og arbejdsmiljø
 • APV fra kortlægning til handling
konsulenter

Tue Isaksen

Chefkonsulent

Erhvervspsykolog • Cand.psych.

2134 2078


 • Arbejdsmiljø i multikultur
 • Biologisk stresshåndtering
 • Ledersparring
 • Organisationsudvikling
 • Sikkerhedskultur
 • Strategisk arbejdsmiljø
 • Værdiledelse og udfordringer
konsulenter

Mette Lindhardt

Seniorkonsulent

Erhvervspsykolog • Cand.psych. aut

2134 2074


 • (Mis)trivselssamtaler
 • Kerneopgave og social kapital
 • Krisehåndtering
 • Samarbejde og kommunikation
 • Sparring og supervision – leder, medarbejdere og grupper
 • Undersøgelses- og rådgivningspåbud
konsulenter

Mette Mikkelsen

Seniorkonsulent

Erhvervspsykolog • Cand.psych. aut

3065 5485


 • Forandringsprocesser
 • Håndtering af stress/mistrivsel
 • Ledersparring
 • Psykologiske samtaler
 • Temadage
 • Undervisning
konsulenter

Anja Dahl Pedersen

Seniorkonsulent

Erhvervspsykolog • Cand.psych. aut

3065 5473


 • Forandringsprocesser
 • Psykisk arbejdsmiljø og stress- forebyggelse
 • Lederudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Konflikthåndtering og samarbejde
 • Sparring og supervision
 • Påbud - psykisk arbejdsmiljø
 • Sikkerhedskultur
 • Produktivitet og trivsel
konsulenter

Jasper Eriksen

Chefkonsulent

Strategisk arbejdsmiljø

3065 5487


 • Arbejdsmiljø og økonomi
 • Arbejdsmiljørigtig projektering
 • GAP-analyse, -screeninger og kortlægninger
 • Risikovurdering
 • Strategisk arbejdsmiljø
 • Ulykkesforebyggelse og sikkerhedskultur
 • Undervisning og temadage
konsulenter

Sarah Elisabeth Ambs-Thomsen

Seniorkonsulent

Erhvervspsykolog • Cand.psych.

2611 7541


 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Forandringsprocesser
 • Konflikthåndtering
 • Mobning og negative handlinger
 • Kriseberedskab
 • Rådgivningspåbud
 • Stresshåndtering
 • NEO-PI-R®, MBTI® og JTI® certificeret
konsulenter

Ole Ryssel Rasmussen

Chefkonsulent

Teknisk og strategisk arbejdsmiljø

2252 7855


 • Arbejdsmiljøøkonomi
 • Formidling og undervisning
 • GAP-analyse, -screeninger og kortlægninger
 • Procesrådgivning og facilitering
 • Risikovurderinger
 • Strategisk arbejdsmiljø
 • Støj og akustik
 • Ulykkesforebyggelse og sikkerheds- kultur
konsulenter

Lars Tornvig

Direktør, Øst

Strategisk arbejdsmiljø

3123 2157


 • Arbejdsmiljøaudit
 • Arbejdsmiljøledelse/certificering
 • Arbejdsmiljørigtig projektering
 • Arbejdsmiljøstrategi
 • Arbejdsmiljø økonomi
 • Fugt og skimmelsvampe
 • Indeklima – ventilation
konsulenter

Tine Brodersen

Seniorkonsulent

Fysioterapeut, underviser

5213 7513


 • APV processer
 • Arbejdsmiljøuddannelsen
 • Ergonomi
 • Helbredssamtaler ved natarbejde
 • Høreundersøgelser
 • Oplæg, workshops og temadage
 • Strategisk arbejdsmiljø
 • Træning og øvelser
konsulenter

Lillian Midtgaard

Bogholder

Administration

3149 5806


 • Bogholderi
 • Regnskab
konsulenter

Pernille Vindberg

Kommunikationsansvarlig

Markedsføring og web

3065 5483


 • Kursusadministration
 • Strategisk kommunikation
 • Sociale medier
 • Tekstforfatning
 • Hjemmeside
 • Markedsføring og e-commerce
konsulenter

Michael Drastrup

Seniorkonsulent • MPO • Cand.mag.

Psykologi og organisation

2243 0044


 • Cert. coach
 • Aktionslæring
 • Gruppeprocesser og teamoptimering
 • Lærings- og forandringsprocesser
 • Coaching og supervision
 • Organisationsudvikling
 • Psykisk arbejdsmiljø
konsulenter

Stine Moesmand

Chefkonsulent • Cand.psych. aut

Organisationspsykolog

3157 4854


 • Coaching og supervision
 • Hogan og DISC certificeret
 • Ledergruppeudvikling
 • Psykisk arbejdsmiljø og stressforebyggelse
 • Strategisk organisationsudvikling
 • Sygefraværsprojekter
konsulenter

Lotte Staack

Seniorkonsulent

Erhvervspsykolog • Cand.psych. aut

5213 7516


 • Lederrådgivning og supervision
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Rådgivningspåbud
 • Samarbejde/konflikter
 • Samtaler/psykologrådgivning
 • Sygefraværsprojekter
konsulenter

John Bjerre

Seniorkonsulent

Arbejdsmiljøsygeplejerske

3065 5474


 • Arbejdsmiljøuddannelsen
 • Helbredssamtaler ved natarbejde
 • Høreundersøgelser
 • Hygiejne/vaccinationer
 • Kommunikation og samarbejde
 • Konfliktmægling
 • Sundhedsfremme på virksomheden
 • Teamudvikling
konsulenter

Tina Højgaard Mikkelsen

Erhvervspsykologisk konsulent

Cand.mag. i Psykologi & Pædagogik

3094 2783


 • Speciale i arbejdsrelateret stress
 • Coaching og supervision
 • Lærings- og forandringsprocesser
 • Samarbejde og konflikthåndtering
 • Gruppeprocesser og teamcoaching
 • Stressforebyggelse, stresshåndtering og stresscoaching
 • Undersøgelses- og rådgivningspåbud
 • Individuelle samtaler
konsulenter

Jan Glenvig

Chefkonsulent

Strategisk og fysisk arbejdsmiljø

3110 7262


 • Arbejdsmiljøaudit
 • Arbejdsmiljørigtig projektering
 • Arbejdspladsvurdering
 • Indeklima
 • Kunstig lys og dagslys
 • Risikovurdering
 • Ulykkesforebyggelse
konsulenter

Karina Haasum

Seniorkonsulent

Arbejdsmiljørådgiver, ergonomi

3094 2781


 • AM-underviser
 • Arbejdsmiljøunderviser
 • Ergonomi
 • Muskel- og skelet påvirkninger (vurdering og løsning)
 • Projekter: Træning på arbejdspladsen
 • Rådgivningspåbud
 • Skræddersyet undervisning og temadage
konsulenter

Søren Jakobsen

Chefkonsulent

Teknisk miljøleder • MEM

2927 2350


 • APV
 • Arbejdsmiljøledelse
 • ATEX
 • Belysning
 • Indeklima
 • Kemi/støj
 • Maskinsikkerhed og arbejdsulykker
 • Skimmelsvamp
 • Støj og akustik
konsulenter

Ole Joensen

Chefkonsulent

Strategisk arbejdsmiljø

4099 2050


 • Arbejdsmiljørigtig projektering
 • Arbejdsmiljøsystematik
 • Arbejdsmiljøunderviser
 • Ergonomi
 • Formidling/undervisning
 • Procesrådgivning og facilitering
 • Projekter
 • Ulykkesforebyggelse
konsulenter

Lene Loll

Seniorkonsulent

Ergoterapeut

4099 2051


 • APV
 • Ergonomi
 • Kurser, temamøder og undervisning
 • Rådgivningspåbud
 • Sundhedsfremmetiltag
 • Årlige drøftelser
konsulenter

Kenneth Ajslev

Adm. direktør

Ledelsesudvikling • Strategisk salg

2268 5540


 • Beslutningsprocesser
 • Forretningsudvikling
 • Fusion og forandringsledelse
 • Lean og supply chain management
 • Strategi
 • Strategisk salg
konsulenter

Lisanne Poulsen

Seniorkonsulent

Arbejdsmiljøsygeplejerske

3065 5471


 • Blodblymålinger
 • Høretest
 • Lovpligtige helbredstjek for personer, der arbejder om natten
 • Sundhedstjek
 • Vaccinationer
konsulenter

Thomas Bartels

Seniorkonsulent, Erhvervspsykologi

MSc Health Psychology

3115 4929


 • Forandringsprocesser
 • Ledercoaching
 • Stressforebyggelse
 • Samarbejde/konflikter
 • Mindfulness
 • Personlige samtaler
 • Vold og trusler
 • Mobning
konsulenter

Sven Martin Duckert

Arbejdsmiljøkoordinator

Projektering og byggeri

5213 7505


 • APV
 • Arbejdsmiljøkoordinering
 • Bygge og anlæg
 • Risikovurdering
 • Ulykkesforebyggelse
 • Undersøgelse af arbejdsulykker
konsulenter

Vibeke Rasmussen

Chefkonsulent

Fysioterapeut • MEM

4026 5925


 • Arbejdsmiljøledelse og -certificering
 • Byggepladser; sikkerhed, indretning og arbejdsmiljøkoordinering
 • Ergonomi
 • Formidling og undervisning
 • Procesrådgivning og facilitering
 • Sikkerhedskultur
 • Ulykkesforebyggelse
konsulenter

Peter Sunesen

Seniorkonsulent

Teknisk arbejdsmiljø

3125 4032


 • APV
 • Arbejdsmiljøuddannelse og -undervisning
 • Arbejdsulykker
 • Indeklima og kemi
 • Organisering af arbejdsmiljø
 • Risikovurdering og ulykkesforebyggelse
 • Skimmelsvampe og -renoveringer
 • Støj og akustik
konsulenter

Mogens Tusborg

Seniorkonsulent

Arbejdsmiljøtekniker

8710 8900


 • Arbejdspladsbrugsanvisninger
 • ATEX og kemi
 • Ekstern miljø
 • Maskinsikkerhed
 • Indeklima
 • Skimmelsvampe
 • Støj og akustik
konsulenter

Jannick Ajslev

Driftsdirektør • COO

Projekter og support

2018 3647


 • APV automatisering
 • Drift, support og projekter
 • IT og HR
 • Markedsføring
 • Metodeudvikling
 • Kontrakter
 • Leverandørstyring
 • Strategi
konsulenter

Pernille Thau

Chefkonsulent

Strategisk arbejdsmiljø

3172 7812


 • Arbejdsmiljøøkonomi
 • APV
 • DISK-certificering
 • Integration af arbejdsmiljø, sundhed og ledelse
 • Sygefraværsprojekter
 • Psykisk arbejdsmiljø og stressforebyggelse
 • Sundhedsfremme og smerteforebyggelse
konsulenter

Jørgen C. NIelsen

Seniorkonsulent

Teknisk arbejdsmiljø

3065 5476


 • Indeklima og ventilation
 • Skimmelsvampe og -renoveringer
 • Emissioner af støv, gasser og dampe
 • Arbejdspladsindretning
 • Miljøscreening af bygningsmasser
 • Påbud
konsulenter

Maria Feldtskov

Projektkoordinator

Kursusadministration

3172 1956


 • Kursusadministration
 • HR
 • Indkøb og logistik
 • Konferencer og events
 • Markedsføring
 • Projektkoordinering
konsulenter

Jesper Grønbjerg Corneliussen

Erhvervspsykolog, konsulent

Cand.psych.

3176 2122


 • High performance teams
 • Leder- og organisationsudvikling
 • Sparring og supervision: ledere, medarbejdere, grupper
 • Konflikthåndtering og samarbejde
 • Stress og krisesamtaler
 • Krisebearbejdning (RITS)
konsulenter

Gert Fuursted

Seniorkonsulent

Ergoterapeut

3065 5477


 • AMO struktur, metoder og værktøjer
 • APV-processen – fra kortlægning til handlingsplan
 • Arbejdsmiljørigtig projektering
 • Belysning
 • Ergonomi
 • Helhedsorienteret arbejdsmiljørådgivning