ARBEJDSMILJØRIGTIG LEDELSE

I samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har ArbejdsmiljøCentret udarbejdet et uddannelsesforløb målrettet ledere og arbejdsmiljørepræsentanter med talent for og lyst til at blive endnu dygtigere ledere inden for arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljørigtig ledelse er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse.

Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer. Du får ny viden gennem oplæg og refleksion – og ikke mindst gennem sparring om praksisnære problemstillinger i mindre grupper.

Hvert modul varetages af to kompetente undervisere fra hhv. ArbejdsmiljøCentret og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, der har en bred faglig og praktisk erfaring inden for ledelse, arbejdsmiljø og arbejdsmiljøøkonomi.

Udbytte af arbejdsmiljørigtig ledelse

Når du har taget faget, kan du:

  • håndtere udviklingsorienterede situationer og processer inden for ledelse af arbejdsmiljøområdet
  • tage professionel del i planlægningen, udførelsen og ledelsen af arbejdsmiljøarbejdet, og du arbejder proaktivt og systematisk for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen
  • lede forebyggende processer, herunder foretage risikovurdering af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø
  • arbejde målrettet med ROI (Return On Investment).

Eksamen og ECTS-point

Faget svarer til 10 ECTS-point og afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i et individuelt skriftligt projekt. Du bliver bedømt ud fra 7-trinsskalaen.

Adgangskrav

• Relevant erhvervsuddannelse
• Studentereksamen, hf, hhx eller htx
• Relevant grunduddannelse for vokse
• Anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre ovenstående


Husk, at du kan søge om tilskud på op til 10.000 kroner gennem omstillingsfonden, hvis du er faglært eller ufaglært.

Pris og tilmelding

Se priser og tilmeld dig på eal.dk.

Tilskud

Husk, at du kan søge om tilskud på op til 10.000 kroner gennem omstillingsfonden, hvis du er faglært eller ufaglært.

Produktblad

> HENT PRODUKTBLAD

Har du allerede taget din uddannelse?

Husk at tilføje den på din LinkedIn-profil.

LinkedIn Add to Profile button

 

Kontakt os

Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål? Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere.

Stig Holm

Afdelingsleder, Kolding

Strategisk arbejdsmiljø

2630 0544 · sh@amcentret.dk