FYSISK ARBEJDSMILJØ

Vidste du, at produktiviteten stiger med op til 8 procent, når luftkvaliteten forbedres? Eller at forsøg viser, at skoleelevers regnefejl og skrivefejl reduceres markant, blot de samme elever flyttes ind i bedre ventilerede lokaler? Med udgangspunkt i din arbejdsplads får du på uddannelsen i fysisk arbejdsmiljø indsigt og viden til at håndtere hverdagens udfordringer og idéer til, hvordan opgaverne kan gribes an gennem faglig teori og en række cases.

Uddannelsen sætter fokus på tre hovedområder:

  • Indeklimaet i virksomheden: Du lærer om lys, akustik, lufttemperaturer, renhed, træk m.m. Hvad er kravene, og hvad virker rigtig godt?
  • Anvendelse af kemikalier i virksomheden: Hvad er REACH, hvordan håndterer du de forskellige typer kemikalier og giver en god arbejdspladsinstruktion, der er anvendelig?
  • Viden om arbejdsmiljø i nybyggeri og specielt ombygninger i lokaler i nærheden af daglig drift.

Tilmelding
Uddannelsen foregår som fjernundervisning som online kursus og svarer til en ½ dags supplerende uddannelse. Kurset udbydes også som virksomhedstilrettet kursus som både online og fysisk kursus.

Tilmeld dig ved at klikke nederst på siden her.

Praktiske oplysninger

Kurset udbydes som online kursus i 2021. Kurset kan også arrangeres som virksomhedstilrettet kursus i enten online format eller som fysisk kursus.

Kontakt

Vil du vide mere?  Du kan finde svar på de fleste spørgsmål her. Du er også velkommen til at kontakte os direkte.

Pris og betingelser

I 2021 er prisen for deltagelse i dette online kursus 1.600 kr. ekskl. moms, som vil blive faktureret før kursusstart. For vores abonnenter og BST-medlemmer er prisen 1.504 kr. ekskl. moms. Vær opmærksom på eventuelle prisreguleringer per 1. januar.

Afvikles kurset som fysisk kursus med en varighed svarende til 1 dags supplerende uddannelse, vil prisen i 2021 være 2.750 kr. ekskl. moms (for abonnenter 2.585 kr. ekskl. moms).

Maria Feldtskov

Kursusadministrator

Projektkoordinator

8710 8900 · kursus@humanhouse.com