FYSISK ARBEJDSMILJØ

Vidste du, at produktiviteten stiger med op til 8 procent, når luftkvaliteten forbedres? Eller at forsøg viser, at skoleelevers regnefejl og skrivefejl reduceres markant, blot de samme elever flyttes ind i bedre ventilerede lokaler? Med udgangspunkt i din arbejdsplads får du på uddannelsen i fysisk arbejdsmiljø indsigt og viden til at håndtere hverdagens udfordringer og idéer til, hvordan opgaverne kan gribes an gennem faglig teori og en række cases.

Uddannelsen sætter fokus på tre hovedområder:

  • Indeklimaet i virksomheden: Du lærer om lys, akustik, lufttemperaturer, renhed, træk m.m. Hvad er kravene, og hvad virker rigtig godt?
  • Anvendelse af kemikalier i virksomheden: Hvad er REACH, hvordan håndterer du de forskellige typer kemikalier og giver en god arbejdspladsinstruktion, der er anvendelig?
  • Viden om arbejdsmiljø i nybyggeri og specielt ombygninger i lokaler i nærheden af daglig drift.

Tilmelding

Der er p.t. ikke opslået datoer for dette kursus, men følg med på siden her, eller kontakt os for yderligere information.

Praktiske oplysninger

Der er p.t. ikke opslået datoer for dette kursus, men følg med på siden her, eller kontakt os for yderligere information.

I 2020 er prisen for deltagelse i dette kursus 2.700 kr. ekskl. moms, som vil blive faktureret før kursusstart. For vores abonnenter og BST-medlemmer er prisen 2.538 kr. ekskl. moms. I kursusprisen er inkluderet kursusmaterialer og forplejning.

Kurset planlægges til afholdelse i efteråret 2020, dog er datoer endnu ikke fastlagt. Kontakt os, hvis du er interesseret i at høre mere og eventuelt vil adviseres, når datoerne er fastlagt.

Uddannelsen varer én dag.

Kontakt

Vil du vide mere? Du kan finde svar på de fleste spørgsmål her. Du er også velkommen til at kontakte os direkte.

Maria Feldtskov

Kursusadministrator

Projektkoordinator

8710 8900 · kursus@amcentret.dk