Kemisk risikovurdering og instruktion

Den kemiske risikovurdering erstatter den tidligere arbejdspladsbrugsanvisning (APB). På virksomheder, hvor der bliver arbejdet med farlige kemiske produkter, eller hvor der i arbejdsprocesser udvikles farlig kemi, skal der foretages en kemisk risikovurdering. Human House kan indgå i alle trin i forbindelse med den kemiske risikovurdering. 

Formålet med den kemiske risikovurdering er at vurdere, om medarbejdere udsættes for en påvirkning, og hvordan denne påvirkning kan reduceres mest muligt. Der skal derfor gives en instruktion i korrekt brug af kemikalierne, sikkerhedsforanstaltningerne og værnemidlerne.

Der skal laves en en produktliste med tilhørende sikkerhedsdatablade for alle anvendte kemikalier. Listen og sikkerhedsdatabladene skal være tilgængelige for alle ansatte, lette at finde og lette at forstå.

I den kemiske risikovurdering skal der tages stilling til:

 • Hvor farlige er stofferne og materialerne?
 • Hvilke oplysninger om sikkerhed og sundhed giver leverandøren?
 • Hvordan, hvor meget og hvor længe bliver medarbejderen udsat?
 • Hvordan bliver der arbejdet med kemi?
 • Er de forebyggende foranstaltninger effektive nok?
 • Er der erfaringer fra egne arbejdsmedicinske undersøgelser?
 • Har Arbejdstilsynet fastsat grænseværdier?

Risikovurderingen skal være skriftlig og tilgængelig  

Der skal laves en risikovurdering for hver enkelt arbejdsproces, hvor der kan udvikles eller anvendes farlig kemi. Risikovurderingen skal være skriftlig og tilgængelig for alle medarbejdere sammen med produktlisten og sikkerhedsdatablade. Det er vigtigt, at der i risikovurderingen indgår de forhold, der skal indgå i oplæringen og instruktionen af medarbejderne, og om der er andre end de direkte brugere, der skal instrueres (sidemandseffekt).

STOP-princippet

Det er vigtigt, at I vælger foranstaltninger i den rigtige rækkefølge, så forebyggelsen bliver så effektiv som muligt. Den korrekte rækkefølge beskrives ved hjælp af STOP-princippet, som står for:

 1. Substitution (erstatning af givent stof)
 2. Tekniske foranstaltninger
 3. Organisatoriske foranstaltninger
 4. Personlige værnemidler
konsulenter

Hans S. Knudsen

Kemiingeniør • Øst

Seniorkonsulent, underviser

2927 3046 · hsk@humanhouse.com
konsulenter

Jette Knudsen

Civilingeniør • Vest

Seniorkonsulent

5213 7506 · jk@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om den kemiske risikovurdering? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Kemisk risikovurdering og instruktion: Nu er prøveperioden forbi – er alle klædt på til opgaven?

I 2019 blev der indført ændringer i lovgivningen om kemisk risikovurdering på arbejdspladsen, og ændringerne har betydet, at man nu skal gribe opgaven ganske anderledes an end tidligere, når man i sit arbejde f.eks. gør brug af eller udvikler farlige kemikalier.

Kemisk risikovurdering og instruktion

Kemisk risikovurdering og instruktion er et kursustilbud, der sætter fokus på, hvordan man kan gribe opgaven an og komme i gang med at få indarbejdet Arbejdstilsynets gældende kemiregler. Vi sætter fokus på sikkerhed og beskyttelse i forhold til den kemiske risiko i arbejdsprocessen.

KEMIKALIER

Der er kemi alle vegne – også på steder, hvor du ikke lige tænker over det. Påvirkning fra kemikalier kan resultere i irreversible skader som f.eks. kræft, allergier og fosterskader. Derfor er det vigtigt, at arbejdspladsen tager sine forholdsregler, gennemtænker arbejdsprocesserne og forholder sig til lovgivningen på området. Uanset om din virksomhed sælger, producerer, importerer eller anvender kemikalier, er der risiko for, at dine medarbejdere bliver påvirket. Derfor stiller lovgivningen strenge krav ved indkøb, brug og bortskaffelse, hvor du både skal forholde dig til instruktion og substitution, og samtidig skal du kunne vurdere og dokumentere den skadelige påvirkning.

Share This