OML-beregninger af luft- og lugtemission

Miljøstyrelsen har fastlagte grænseværdier for, hvor meget lugt- og luftforurening virksomheder har tilladelse til at udlede. I Human House hjælper vi med at udarbejde vurderinger og beregninger af både lugt- og luftforurening, herunder bl.a. emissioner og spredning af forurenende stoffer og partikler. Vi benytter OML-modellen til at lave beregninger, der sikrer, at din virksomhed lever op til miljøstyrelsens krav. Her kan du læse mere om OML-modellen, samt hvilke industrier vi hjælper på området.

Der kan være mange årsager til, at der er behov for at vurdere din virksomheds spredning af luft- og lugtemissioner f.eks. fra en skorsten. I Human House benytter vi OML-modellen til at sikre, at din virksomhed lever op til myndighedernes krav om begrænsning af luftforurening. OML står for Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller.

OML-modellen er en atmosfærisk spredningsmodel, der bl.a. anvendes i forbindelse med Miljøstyrelsens luftvejledning. Den bruges til at beregne, om B-værdien overholdes og dermed afgøre, om den angivne afkasthøjde er tilstrækkelig, altså om virksomhedens skorsten er tilstrækkelig høj, eller om der skal foretages en bedre filtrering af afkastluften før udledning. B-værdien er grænseværdien for den enkelte virksomheds bidrag til luftforureningen i virksomhedens omgivelser. OML-modellen kan også bruges til at beregne den nødvendige skorstenshøjde.

Vi samarbejder med en lang række virksomheder og industrier og tilbyder derfor OML-beregninger inden for bl.a.:

  • Træindustrien (støv og lugt)
  • Elektronikindustrien (opløsningsmidler)
  • Renseanlæg (lugt)
  • Maleanlæg (opløsningsmidler)
  • Undervognsbehandling (opløsningsmidler)
  • Fjernvarme- og forbrændingsanlæg (støv og gasarter)
konsulenter

Søren Jakobsen

Teknisk miljøleder • MEM • Øst

Chefkonsulent

2927 2350 · sj@humanhouse.com
konsulenter

Frode Kirkegaard

Maskinmester • Vest

Arbejdsmiljørådgiver

2555 2093 · fk@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om OML-beregninger? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Share This