Boligforeningerne står over for nogle helt særlige udfordringer på arbejdsmiljøfronten, der er særegne for branchen. Ofte er der rigtig meget inspiration at hente til arbejdsmiljøarbejdet ved at dele erfaringer og sparre med ligesindede. Den inspiration kan du få ved at deltage i netværket for boligforeninger, hvor du også får konkrete værktøjer til både det strategiske og operationelle arbejdsmiljøarbejde.

I boligforeningerne har beboerdemokratiet – og herved repræsentanter for beboerne – en væsentlig rolle i rammesætningen af arbejdsmiljøarbejdet, og det er en af de ting, der giver en række særlige udfordringer for de arbejdsmiljøansvarlige og arbejdsmiljøgrupperne.

Netværksmøderne

Netværket for boligforeninger mødes tre gange årligt for at diskutere arbejdsmiljø og udveksle erfaringer. Ud over mulighederne for at netværke med ligesindede byder hvert møde på relevante oplæg, opdatering på nyhedsstof som lovgivning og vejledningsmateriale, introduktion til værktøjer og metoder i arbejdsmiljøarbejdet samt dagens dilemma, der danner basis for grundig drøftelse af f.eks. etisk eller lovmæssig karakter. De enkelte netværksmøder foregår på medlemmernes foreningsadresser for at give mulighed for at demonstrere forskellige arbejdsmiljøtiltag.

Set-up

Netværksdeltagerne fastsætter selv temaerne, der dog altid er relevante for hele gruppen. Det kunne f.eks. være:

  • Beboerdemokratiet vs. arbejdsmiljøet
  • Organisering og kooperationen, MED
  • Fysisk og psykisk arbejdsmiljø
  • Ulykker, fravær og sundhed
  • Adfærd og kultur
  • Økonomi og ledelse
  • Byggeri og plan for sikkerhed og sundhed
  • Ergonomi
  • Indkøb

Vi sørger for at udarbejde dagsordener og referater, og vi stiller vores konsulenter til rådighed for oplæg, der understøtter dagens tema, eller koordinerer med eksterne oplægsholdere.

PRIS OG BETINGELSER

Prisen per deltager er 2.975 kroner ekskl. moms per år.

PRODUKTBLAD

> HENT PRODUKTBLAD

KONTAKT

Er du interesseret i at høre, om vores netværk for boligforeninger kunne være noget for dig? Kontakt os, og hør mere om dine muligheder.

Jasper Eriksen

Strategisk arbejdsmiljø • Vest

Chefkonsulent

3065 5487 · je@amcentret.dk