NETVÆRK

Der er mange fordele ved at deltage i et netværk – både for din virksomhed og for dig personligt. Som netværksdeltager kan du gøre brug af andres erfaringer i dit eget arbejdsmiljøarbejde, og du får uvurderlige inputs til at udvikle din måde at tackle hverdagens udfordringer.

Netværker er en oplagt mulighed for at benchmarke din virksomhed op imod andre og blive klar over, hvor du skal sætte ind for at løfte arbejdsmiljøet til næste niveau. Du får også mulighed for at etablere kontakt til andre deltagere, der kan vise sig at være værdifulde samarbejdspartnere for din virksomhed.

Vi dækker hele landet

I ArbejdsmiljøCentret faciliterer vi rammerne for naturlig udveksling af idéer på tværs af deltagernes forskellige baggrunde og erfaringer. For at få det mest konstruktive udbytte er netværkene som udgangspunkt sammensat af virksomheder i forskellige størrelser og fra alle brancher, men det er også muligt at etablere branchespecifikke. I øjeblikket kan du blive netværksdeltager i Region Midt og Nord, Region Syd samt Region Sjælland og Hovedstaden.

 

konsulenter

Jasper Eriksen

Strategisk arbejdsmiljø • Vest

Chefkonsulent

3065 5487 · je@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om dine muligheder for at deltage i et branchespecifikt netværk? Eller har du forslag til oprettelse af nye netværk?

VI FACILITERER BLANDT ANDET NETVÆRK FOR

  • Arbejdsmiljørepræsentanter
  • Arbejdsmiljøledere
  • Boligforeninger
  • Bygge- og anlægsbranchen

NETVÆRK FOR BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

Arbejdsmiljøudfordringerne inden for bygge- og anlægsbranchen adskiller sig på visse punkter fra andre brancher, og det kan gøre det vanskeligt at få inspiration til, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skal gribes an. Derfor har vi skabt et netværk for bygge- og anlægsbranchen (B&A), hvor arbejdsmiljøchefer og -ledere kan dele erfaringer og sparre med ligesindede.

Netværk for boligforeninger

Boligforeningerne står over for nogle helt særlige udfordringer på arbejdsmiljøfronten, der er særegne for branchen. Ofte er der rigtig meget inspiration at hente til arbejdsmiljøarbejdet ved at dele erfaringer og sparre med ligesindede. Den inspiration kan du få ved at deltage i netværket for boligforeninger, hvor du også får konkrete værktøjer til både det strategiske og operationelle arbejdsmiljøarbejde. Netværket for boligforeninger mødes tre gange årligt for at diskutere arbejdsmiljø og udveksle erfaringer.

NETVÆRK FOR ARBEJDSMILJØLEDERE

Til dig, der har centrale og strategiske arbejdsmiljøopgaver. I et netværk for arbejdsmiljøledere kan du få ny inspiration til, hvordan du griber arbejdsmiljøarbejdet an. Du får nye værktøjer, der hjælper dig med at håndtere problemstillinger i hverdagen, og du kan let holde dig opdateret på nye praksisser og lovgivning på området. Netværket mødes fire gange årligt i et medlems virksomhed, hvor et tema er omdrejningspunkt for dagens diskussioner og erfaringsudvekslinger. Netværket underbygger læring og skaber kontakt mellem dig og andre professionelle arbejdsmiljøledere, du kan sparre med i fremtiden.

NETVÆRK FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

Som arbejdsmiljørepræsentant bliver du stiller over for udfordringer i hverdagen. Ved at deltage i et netværk for arbejdsmiljørepræsentanter får du håndgribelige værktøjer til at udvikle arbejdsmiljøarbejdet i hverdagen, og gennem erfaringsudveksling med de øvrige deltagere bliver du meget klogere på din egen rolle, beføjelser og ansvarsområder. Netværket mødes tre gange årligt på et medlems virksomhed, hvor et tema er omdrejningspunkt for dagens diskussioner og erfaringsudvekslinger.
Share This