NETVÆRK FOR BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

Arbejdsmiljøudfordringerne inden for bygge- og anlægsbranchen adskiller sig på visse punkter fra andre brancher, og det kan gøre det vanskeligt at få inspiration til, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skal gribes an. Derfor har vi skabt et netværk for bygge- og anlægsbranchen (B&A), hvor arbejdsmiljøchefer og -ledere kan dele erfaringer og sparre med ligesindede.

Netværk for bygge- og anlægsbranchen mødes fire gange årligt. Du får inspiration og erfaring, der hjælper dig med at håndtere problemstillinger i hverdagen, og som bliver sat i relation til de emner, vi går i dybden med.

I netværket diskuterer vi praksisser og lovgivning på området, vi inddrager arbejdsmiljøeksperter og -forskere til at holde oplæg om relevante emner, og vi sætter rammen for at du kan skabe varige relationer til andre ledere i bygge- og anlægsbranchen.

Netværkets temaer

Deltagerne er selv med til at fastlægge og præsentere de temaer, der giver værdi i hverdagen, og som debatten er omdrejningspunkt for. Vi har tidligere arbejdet med emner som:

Uddannelse: Regler til nyansatte og instruktion
Arbejdsmiljøorganisationen: Hvad kan den bruges til, og hvad er dens opgaver
Psykisk arbejdsmiljø i B&A: Auditering og handling
Vision nul: Pete Keines forskning
Tankestile: Test af netværksdeltagere og diskussion af daglig brug i formidling
At skrive og tale både kort og præcist: Bog fra netværksdeltager

Netværket faciliteres i øjeblikket fra Sjælland, men du er velkommen til at kontakte os, hvis du har interesse i at deltage i et lignende netværk andre steder i landet.

konsulenter

Vibeke Rasmussen

Fysioterapeut • MEM • Øst

Chefkonsulent

4026 5925 · vira@amcentret.dk

KONTAKT

Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om et af vores nuværende netværk, eller hvis du har ønsker til et branchespecifikt netværk.

SIKKERHEDSKULTUR

Langt de fleste arbejdsulykker bunder i uhensigtsmæssig adfærd. Derfor er det vigtigt at etablere og fastholde en sikkerhedskultur, hvor alle tager ansvar for sikker adfærd, hvis man vil sænke antallet af ulykker. Sikkerhedskultur handler om værdier og vaner, og derfor er det et godt sted at sætte ind, når man arbejder målrettet på at reducere eller fastholde ulykkestallet. Rene linjer og ens opfattelse af, hvordan opgaver skal løses, er essentielle for adfærden – ellers vil der være huller i det sikkerhedsmæssige fundament.

BYGGERI OG ANLÆG

Projekter og primære forretning inden for byggeri og anlæg adskiller sig væsentligt fra andre brancher. Byggepladserne skifter udseende fra dag til dag, og der er ofte mange forskellige og skiftende virksomheder og myndigheder involveret i projektet på og omkring byggepladsen. Her kan du læse fem eksempler på vigtige arbejdsmiljøtemaer inden for bygge- og anlægsbranchen.

ARBEJDSMILJØKOORDINATOR

Når du tager den lovpligtige koordinatoruddannelse hos os, kan du være sikker på en uddannelse af højeste standard, som du kan tage i brug med det samme. Vores erfarne undervisere arbejder hver dag med at rådgive kunder på området og kender derfor til de problemstillinger, du møder som arbejdsmiljøkoordinator på byggepladsen, og ved, hvilke værktøjer du skal bruge for at løse dem.
Share This