NETVÆRK FOR ARBEJDSMILJØLEDERE

I et netværk for arbejdsmiljøledere kan du få ny inspiration til, hvordan du griber arbejdsmiljøarbejdet an. Du får nye værktøjer, der hjælper dig med at håndtere problemstillinger i hverdagen, og du kan let holde dig opdateret på nye praksisser og lovgivning på området.

Netværket mødes fire gange årligt i et medlems virksomhed, hvor et tema, som deltagerne på forhånd har bestemt, er omdrejningspunkt for dagens diskussioner og erfaringsudvekslinger. ArbejdsmiljøCentret danner ramme for relevante oplæg og dilemmaer, der underbygger læringen, og skaber kontakt mellem dig og andre professionelle arbejdsmiljøledere, du kan sparre med i fremtiden.

Netværkets opbygning

For at få det mest konstruktive udbytte er netværket som udgangspunkt sammensat af virksomheder i forskellige størrelser og fra alle brancher. I øjeblikket faciliterer vi netværk i hhv. Region Midt og Nord (Netværk N), Region Syd (Netværk S) samt Region Sjælland og Hovedstaden (Netværk Ø). Du kan læse meget mere om netværket og se eksempler på temaer i produktbladet herunder.

Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om et af vores nuværende netværk, eller hvis du har ønsker til et branchespecifikt netværk.

konsulenter

Hanne Mølgaard

Ergoterapeut • Øst

Seniorkonsulent

6137 0356 · hm@humanhouse.com
konsulenter

Stig Holm

Afdelingsleder, Kolding

Strategisk arbejdsmiljø

2630 0544 · sh@humanhouse.com
konsulenter

Jasper Eriksen

Strategisk arbejdsmiljø • Vest

Chefkonsulent

3065 5487 · je@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om vores netværk for arbejdsmiljøledere? Kontakt os, og hør mere om dine fordele som netværksmedlem.

Hent produktblad

NETVÆRK FOR BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

Arbejdsmiljøudfordringerne inden for bygge- og anlægsbranchen adskiller sig på visse punkter fra andre brancher, og det kan gøre det vanskeligt at få inspiration til, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skal gribes an. Derfor har vi skabt et netværk for bygge- og anlægsbranchen (B&A), hvor arbejdsmiljøchefer og -ledere kan dele erfaringer og sparre med ligesindede. Netværk for bygge- og anlægsbranchen mødes fire gange årligt. Du får inspiration og erfaring, der hjælper dig med at håndtere problemstillinger i hverdagen, og som bliver sat i relation til de emner, vi går i dybden med.

Netværk for boligforeninger

Boligforeningerne står over for nogle helt særlige udfordringer på arbejdsmiljøfronten, der er særegne for branchen. Ofte er der rigtig meget inspiration at hente til arbejdsmiljøarbejdet ved at dele erfaringer og sparre med ligesindede. Den inspiration kan du få ved at deltage i netværket for boligforeninger, hvor du også får konkrete værktøjer til både det strategiske og operationelle arbejdsmiljøarbejde. Netværket for boligforeninger mødes tre gange årligt for at diskutere arbejdsmiljø og udveksle erfaringer.

NETVÆRK

Der er mange fordele ved at deltage i et netværk – både for din virksomhed og for dig personligt. Som netværksdeltager kan du gøre brug af andres erfaringer i dit eget arbejdsmiljøarbejde, og du får uvurderlige inputs til at udvikle din måde at tackle hverdagens udfordringer. Netværker er en oplagt mulighed for at benchmarke din virksomhed op imod andre og blive klar over, hvor du skal sætte ind for at løfte arbejdsmiljøet til næste niveau. Du får også mulighed for at etablere kontakt til andre deltagere, der kan vise sig at være værdifulde samarbejdspartnere for din virksomhed.

Share This