NETVÆRK FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

Som arbejdsmiljørepræsentant bliver du stillet over for udfordringer i hverdagen. Ved at deltage i et netværk for arbejdsmiljørepræsentanter får du håndgribelige værktøjer til at udvikle arbejdsmiljøarbejdet i hverdagen, og gennem erfaringsudveksling med de øvrige deltagere bliver du meget klogere på din egen rolle, beføjelser og ansvarsområder.

Netværket mødes tre gange årligt på et medlems virksomhed, hvor et tema, som medlemmerne på forhånd har bestemt, er omdrejningspunkt for dagens diskussioner og erfaringsudvekslinger. Praktisk anvendelighed er helt afgørende, og derfor udvikler vi sammen nye værktøjer til at gribe problemstillinger an. Desuden får du et netværk af ligesindede, der kan give dig gode råd, når du bliver udfordret i hverdagen.

Netværkets opbygning

For at få det mest konstruktive udbytte er netværket som udgangspunkt sammensat af virksomheder i forskellige størrelser og fra alle brancher. I øjeblikket faciliterer vi netværk i hhv. Region Midt og Nord (Netværk N) og Region Syd (Netværk S). Hent produktbladet herunder for at læse meget mere om netværket og se eksempler på temaer.

Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om et af vores nuværende netværk, eller hvis du har ønsker til et branchespecifikt netværk. Og husk, at du kan bruge netværksdeltagelsen som din årlige supplerende uddannelse!

konsulenter

Jasper Eriksen

Strategisk arbejdsmiljø • Vest

Chefkonsulent

3065 5487 · je@humanhouse.com

PRIS 

Prisen per deltager er 3.200 kroner ekskl. moms per år, som inkluderer fuld forplejning.

Hent produktbladet, og læs mere om netværket, tilmelding og abonnementsfordele.

Netværk for ledere – med fokus på psykisk arbejdsmiljø

Netværket for lederen, der har fokus på at skabe det gode og stabile psykiske arbejdsmiljø, hvor både du selv og dine medarbejdere trives og er produktive. Netværket sikrer dig konkret viden, redskaber, metoder og idéer til, hvordan du optimerer det psykiske arbejdsmiljø i dit ledelsesområde, og du får værdifuld erfaringsudveksling og sparring med andre ledere, der oplever de samme udfordringer i hverdagen som du selv. 

NETVÆRK FOR BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

Arbejdsmiljøudfordringerne inden for bygge- og anlægsbranchen adskiller sig på visse punkter fra andre brancher, og det kan gøre det vanskeligt at få inspiration til, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skal gribes an. Derfor har vi skabt et netværk for bygge- og anlægsbranchen (B&A), hvor arbejdsmiljøchefer og -ledere kan dele erfaringer og sparre med ligesindede. Netværk for bygge- og anlægsbranchen mødes fire gange årligt. Du får inspiration og erfaring, der hjælper dig med at håndtere problemstillinger i hverdagen, og som bliver sat i relation til de emner, vi går i dybden med.

Netværk for boligforeninger

Boligforeningerne står over for nogle helt særlige udfordringer på arbejdsmiljøfronten, der er særegne for branchen. Ofte er der rigtig meget inspiration at hente til arbejdsmiljøarbejdet ved at dele erfaringer og sparre med ligesindede. Den inspiration kan du få ved at deltage i netværket for boligforeninger, hvor du også får konkrete værktøjer til både det strategiske og operationelle arbejdsmiljøarbejde. Netværket for boligforeninger mødes tre gange årligt for at diskutere arbejdsmiljø og udveksle erfaringer.

Share This