NETVÆRK FOR BOLIGFORENINGER

Boligforeningerne står over for nogle helt særlige udfordringer på arbejdsmiljøfronten, der er særegne for branchen. Ofte er der rigtig meget inspiration at hente til arbejdsmiljøarbejdet ved at dele erfaringer og sparre med ligesindede. Den inspiration kan du få ved at deltage i netværket for boligforeninger, hvor du også får konkrete værktøjer til både det strategiske og operationelle arbejdsmiljøarbejde.

I boligforeningerne har beboerdemokratiet – og herved repræsentanter for beboerne – en væsentlig rolle i rammesætningen af arbejdsmiljøarbejdet, og det er en af de ting, der giver en række særlige udfordringer for de arbejdsmiljøansvarlige og arbejdsmiljøgrupperne.

Netværksmøderne

Netværket for boligforeninger mødes tre gange årligt for at diskutere arbejdsmiljø og udveksle erfaringer. Ud over mulighederne for at netværke med ligesindede byder hvert møde på relevante oplæg, opdatering på nyhedsstof som lovgivning og vejledningsmateriale, introduktion til værktøjer og metoder i arbejdsmiljøarbejdet samt dagens dilemma, der danner basis for grundig drøftelse af f.eks. etisk eller lovmæssig karakter. De enkelte netværksmøder foregår på medlemmernes foreningsadresser for at give mulighed for at demonstrere forskellige arbejdsmiljøtiltag.

Set-up

Netværksdeltagerne fastsætter selv temaerne, der dog altid er relevante for hele gruppen. Det kunne f.eks. være:

  • Beboerdemokratiet vs. arbejdsmiljøet
  • Organisering og kooperationen, MED
  • Fysisk og psykisk arbejdsmiljø
  • Ulykker, fravær og sundhed
  • Adfærd og kultur
  • Økonomi og ledelse
  • Byggeri og plan for sikkerhed og sundhed
  • Ergonomi
  • Indkøb

Vi sørger for at udarbejde dagsordener og referater, og vi stiller vores konsulenter til rådighed for oplæg, der understøtter dagens tema, eller koordinerer med eksterne oplægsholdere.

Er du interesseret i at høre, om vores netværk for boligforeninger kunne være noget for dig? Kontakt os, og hør mere om dine muligheder.

konsulenter

Jasper Eriksen

Strategisk arbejdsmiljø • Vest

Chefkonsulent

3065 5487 · je@humanhouse.com

PRIS OG BETINGELSER

Prisen per deltager er 3.200 kroner ekskl. moms per år.

Læs mere om netværket, tilmelding og fordele for abonnenter i produktbladet.

Netværk for ledere – med fokus på psykisk arbejdsmiljø

Netværket for lederen, der har fokus på at skabe det gode og stabile psykiske arbejdsmiljø, hvor både du selv og dine medarbejdere trives og er produktive. Netværket sikrer dig konkret viden, redskaber, metoder og idéer til, hvordan du optimerer det psykiske arbejdsmiljø i dit ledelsesområde, og du får værdifuld erfaringsudveksling og sparring med andre ledere, der oplever de samme udfordringer i hverdagen som du selv. 

NETVÆRK FOR BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

Arbejdsmiljøudfordringerne inden for bygge- og anlægsbranchen adskiller sig på visse punkter fra andre brancher, og det kan gøre det vanskeligt at få inspiration til, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skal gribes an. Derfor har vi skabt et netværk for bygge- og anlægsbranchen (B&A), hvor arbejdsmiljøchefer og -ledere kan dele erfaringer og sparre med ligesindede. Netværk for bygge- og anlægsbranchen mødes fire gange årligt. Du får inspiration og erfaring, der hjælper dig med at håndtere problemstillinger i hverdagen, og som bliver sat i relation til de emner, vi går i dybden med.

NETVÆRK

Der er mange fordele ved at deltage i et netværk – både for din virksomhed og for dig personligt. Som netværksdeltager kan du gøre brug af andres erfaringer i dit eget arbejdsmiljøarbejde, og du får uvurderlige inputs til at udvikle din måde at tackle hverdagens udfordringer. Netværker er en oplagt mulighed for at benchmarke din virksomhed op imod andre og blive klar over, hvor du skal sætte ind for at løfte arbejdsmiljøet til næste niveau. Du får også mulighed for at etablere kontakt til andre deltagere, der kan vise sig at være værdifulde samarbejdspartnere for din virksomhed.

Share This