NETVÆRK FOR LEDERE - med fokus på psykisk arbejdsmiljø

Netværket for lederen, der har fokus på at skabe det gode og stabile psykiske arbejdsmiljø, hvor både du selv og dine medarbejdere trives og er produktive. Netværket sikrer dig konkret viden, redskaber, metoder og idéer til, hvordan du optimerer det psykiske arbejdsmiljø i dit ledelsesområde, og du får værdifuld erfaringsudveksling og sparring med andre ledere, der oplever de samme udfordringer i hverdagen som du selv.

Netværket mødes fire gange årligt for at drøfte og udveksle erfaringer om arbejdet med ledelse og psykisk arbejdsmiljø.

Det får du ud af at deltage:

 • Faglig og evidensbaseret viden
 • Metoder, der bygger på
 • Konkrete og anvendelige værktøjer
 • Erfaringsudveksling med andre ledere
 • Sparring på aktuelle udfordringer i din hverdag
 • Opdatering på relevante nyheder inden for psykisk arbejdsmiljø

Mødeindhold

Ud over mulighed for at netværke med ligesindede består møderne af en vekslen mellem faglige oplæg, drøftelser og erfaringsudveksling – alt sammen med fokus på best practice. Hertil vil opdatering på nyhedsstof og seneste forskning indgå som et fast element på møderne.

Set-up

Deltagerne er selv med til at fastlægge og præsentere de temaer, der giver værdi i hverdagen, og som debatten er omdrejningspunkt for, naturligvis med relevans for hele gruppen. Det kunne f.eks. være:

 • Ledelse i krydspres
 • Stress – forebyggelse og håndtering
 • Samarbejde, kommunikation og konflikter
 • Sammenhæng mellem trivsel, produktivitet og økonomi
 • Forandringsprocesser
 • Krænkende handlinger
 • Adfærd og kultur
konsulenter

Anja Dahl Pedersen

Erhvervspsykolog • Vest

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

3065 5473 · ad@humanhouse.com
konsulenter

Christopher Lehnschau

Erhv. psyk. ledelseskonsulent • Øst

Cand.merc.(psyk.)

3094 2783 · chl@humanhouse.com
konsulenter

Lene Møller Hvid

Erhvervspsykolog • Vest

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

9320 2720 · lh@humanhouse.com
konsulenter

Camilla Butcher

Erhvervspsykolog • Vest

Cand.psych. aut.

2555 2092 · cb@humanhouse.com

KONTAKT

Netværkene for ledere med fokus på psykisk arbejdsmiljø er under opbygning over hele landet. Kontakt os, hvis du vil høre mere om netværket i netop dit område.

Find yderligere information om netværket, priser, tilmelding og abonnementsfordele i produktbladet.

Kortlægning af lederens psykiske arbejdsmiljø

I Human House Ledelse og Arbejdsmiljø har vi anvendt vores praksiserfaringer til at udvikle en ny spørgeramme samt et dialogværktøj, der specifikt undersøger lederens arbejdsmiljø og trivsel. Spørgerammen og dialogværktøjet kan anvendes som en målrettet leder-APV, som trivselsmåling eller temperaturmåling, så jeres kommune får et nuanceret grundlag for at understøtte trivsel og komme i dialog om udfordringer og muligheder i lederpositionen.

Kortlægning af lederens psykiske arbejdsmiljø

Mange ledere har en position, hvor de indgår i flere forskellige sammenhænge og dermed også har et utal af tråde ud i resten af organisationen, foruden den rolle de naturligvis har som ledere af deres egne medarbejdere. Desværre viser det sig, at ledernes trivsel og arbejdsmiljø er ikke altid fyldestgørende dækket af arbejdspladsernes generelle arbejde med arbejdspladsvurderinger (APV) eller trivselsmålinger, selvom lederes trivsel og arbejdsglæde har afgørende betydning for hele arbejdspladsen. Derfor har vi i Human House Ledelse og Arbejdsmiljø anvendt vores praksis erfaringer til at udvikle en spørgeramme samt et dialogværktøj, der specifikt undersøger lederens arbejdsmiljø og trivsel.

Netværk for ledere – med fokus på psykisk arbejdsmiljø

Netværket for lederen, der har fokus på at skabe det gode og stabile psykiske arbejdsmiljø, hvor både du selv og dine medarbejdere trives og er produktive. Netværket sikrer dig konkret viden, redskaber, metoder og idéer til, hvordan du optimerer det psykiske arbejdsmiljø i dit ledelsesområde, og du får værdifuld erfaringsudveksling og sparring med andre ledere, der oplever de samme udfordringer i hverdagen som du selv. 

Share This