KRÆNKENDE HANDLINGER, HERUNDER SEXISME

2020 blev året, hvor anden bølge af #metoo-debatten i Danmark for alvor tog fart. Der kan ikke længere herske tvivl om, at sexisme, seksuel chikane og andre krænkende handlinger forekommer på alle slags arbejdspladser. Den type uønsket adfærd har store konsekvenser på arbejdspladsen – i særdeleshed for den krænkede men i høj grad også for både fællesskabet og arbejdspladsen.

Frygt, depression, søvnproblemer, angst- og stresssymptomer er blot en håndfuld af de konsekvenser, som den krænkede kan opleve. Hvorimod det i særdeleshed er mistillid blandt medlemmerne og en dårlig og utryg stemning i teamet, der har en negativ effekt på fællesskabet og lysten til at samarbejde. I sidste instans kan det naturligvis have alvorlige konsekvenser for de arbejdspladser, hvor den uønskede adfærd finder sted. Det kan især medføre dalende trivsel, en væsentlige stigning i sygemeldinger og ultimativt opsigelser.

Det er vores holdning i Human House, at vi alle har et fælles ansvar i at forebygge og håndtere krænkelser. Det stiller naturligvis store krav til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i Danmark, der især bærer ansvaret for at skabe en nultoleranncepolitik og -kultur på arbejdspladsen.

Skab en åben og ærlig kultur ved proaktiv dialog, og kom krænkende adfærd i forkøbet
I henhold til lovgivningen har alle virksomheder en forebyggelsespligt, og øvelsen i forhold til krænkelser er at løfte den ubevidste og indforståede kultur til et bevidst niveau. Det er vigtigt ikke at have berøringsangst for at gribe fat om problematikken og tage de svære dialoger.

Derfor skal dialogen sættes på dagsordenen – også allerede før krænkende handlinger finder sted. Det er vores erfaring, at det er lettere at forebygge de krænkende handlinger, der har rod i manglende indsigt i andres grænser, når dialogen om grænser er naturlig, og emnet ikke er tabubelagt.

Hvad kan vi gøre for dig?
Først og fremmest er det vigtigt at få klarlagt, om krænkende handlinger og sexisme forekommer på din arbejdsplads. Vi har inkorporeret spørgsmål om sexisme og krænkende handlinger i vores APV-undersøgelse og hjælper med kortlægning og kommunikation af problematikkerne.

Når vi rådgiver om forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, har vi fokus på hele organisation. På individniveau hjælper vi naturligvis med at tage hånd om den krænkede, men vi har også et stort fokus på den påståede krænker.

Helt specifikt tilbyder vi blandt andet en sexisme-hotline. Den indebærer, at de medarbejdere, der bliver udsat for krænkende handlinger, kan ringe ind til vores hotline og tale med en af vores psykologer. Hotlinen fungerer desuden som en whistleblowerordning, hvis den krænkede ikke har ønsket anonymitet. Læs mere om vores sexisme-hotline her.

Samtidig har vi et stort fokus på den kultur, der hersker i gruppen eller på hele arbejdspladsen. Her kan vi blandt andet hjælpe med kulturudviklende dialoger, der gør op med en eventuel tavshedskultur. Vi klæder ledere på til at kunne facilitere de kulturudviklende dialoger blandt medarbejderne, og vi bistår med sparring, når ledere skal håndtere sexisme-sager.

På det organisatoriske niveau kan vi hjælpe med udarbejdelse af en stærk og klar politik på området samt forestå upartiske faktaundersøgelser.

konsulenter

Stine Moesmand

Organisationspsykolog • Øst

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

3157 4854 · sm@humanhouse.com
konsulenter

Sara Lundhus

Erhvervspsykolog • Vest

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

2310 3077 · sl@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om krænkende handlinger, herunder sexisme? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

MISTANKE OM UØNSKET ADFÆRD PÅ ARBEJDSPLADSEN?

Sexisme-hotline

Det er blevet klart for alle, at krænkende handlinger, herunder sexisme, finder sted i alle brancher og på alle slags arbejdspladser. Vi oplever, at mange virksomheder er i tvivl om, hvordan de skal gribe det an, og de efterspørger blandt andet hjælp til selve håndteringen af sager med krænkende handlinger. Derfor har vi har etableret en Sexisme-hotline, hvor krænkede kan ringe ind og få en samtale med en psykolog.

Krænkende handlinger på arbejdspladsen

KRÆNKENDE HANDLINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN Krænkende eller sexistiske handlinger på arbejdspladsen kan forebygges, hvis medarbejdere og ledere er opmærksomme på, hvordan de skal håndtere dem. Det er et vigtigt område at være opmærksom på, for forskning viser, at det kan have betydelige helbredsmæssige konsekvenser, når de foregår — ikke alene for den, der udsættes for handlingerne, men også for de, der er vidner til den krænkende adfærd på arbejdspladsen.  På dette. . .

Share This