RITS Psykologisk stress- og krisebearbejdning

Selvom du gør et stort stykke arbejde for at nedbringe ulykkestallet, kan der stadig opstå traumatiske hændelser på din arbejdsplads. Det er især tilfældet i særligt udsatte job, hvor den indledende krisebearbejdelse kan være afgørende for, om medarbejderen skal sygemeldes eller kan vende tilbage til sit job. 

RITS® er en internationalt anerkendt psykologisk metode til stress- og krisebearbejdning, der bruges som beredskab i kollegastøtteordninger. Den ansvarlige uddannes til at rykke ud ved små og store ulykker for at yde indledende krisehjælp til de implicerede kolleger.

RITS® bruges til at bearbejde og rekonstruere den traumatiske hændelse for at klarlægge, hvor påvirket den kriseramte er. Den RITS®-uddannede er trænet til at tage udgangspunkt i den impliceredes unikke situation og ressourcer for at mindske en efterfølgende potentiel reaktion.

Uddannelsens opbygning

Den fulde uddannelse til psykotraumatolog består af 8 trin. Basisuddannelsen består af trin 1-4, der kan tages i Danmark hos ArbejdsmiljøCentret, og som efter bestået eksamen svarer til 20 ECTS-point. RITS® trin 1-2 tager i alt fem dage at gennemføre, og det samme gør sig gældende for RITS® trin 3-4.

Når du har gennemført trin 1-4, har du mulighed for at udbygge din uddannelse med trin 5-8 hos norske SOSCON, der varetager RITS®-varemærket. Efter bestået eksamen svarer trin 5-8 til yderligere 40 ECTS-point.

RITS® er ikke forbeholdt psykologer, men er også relevant for ansatte i særligt udsatte job som f.eks. socialrådgivere, pædagoger, sosu-assistenter, reddere, politi og sygeplejersker.

Særlige introduktionskurser i uge 40 og uge 4

I uge 40 og uge 4 afholder vi to helt unikke RITS®-introduktionskurser. Her bliver du undervist af den norske psykolog og psykiater dr. med. Are Holen. Are er manden bag udviklingen af RITS®-metoden, og hans meget store erfaring og indlevende personlighed vil med sikkerhed gøre disse kurser til en særlig oplevelse.
De to 5-dages kurser afholdes på Hotel Søparken, ca. 10 km fra Aalborg Lufthavn. Læs mere om priser, datoer og et godt tilbud om overnatning ved at klikke på de enkelte kurser herunder.

Tue Isaksen

Erhvervspsykolog • Vest

2134 2078

Kursus Dato Pris Adresse Tilmeld
Kursus Dato Pris Adresse Tilmeld
Kursus Dato Pris Adresse Tilmeld