DET GODE ARBEJDSMILJØ PÅ HJEMMEARBEJDSPLADSEN

Coronapandemien har betydet mere hjemmearbejde, og selvom det ser ud til, at vi er ved at få styr på COVID-19, tyder alt på, at vi kommer til at arbejde mere hjemmefra fremover. Arbejdsmiljøloven gælder også for hjemmearbejdspladser, så virksomhederne skal sikre, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt at arbejde hjemmefra.

Undersøgelser baseret på erfaringerne fra tiden med corona viser, at hjemmearbejde kan være en fordel for både opgaveløsning og for medarbejderens trivsel. Mange, der nu i perioder har rykket arbejdspladsen hjem i privaten, peger på, at de har oplevet at kunne arbejde mere koncentreret og effektivt hjemmefra. Dertil kommer, at mange har sparet transporttid, og at det derved er blevet nemmere at få arbejds- og privatliv til at hænge sammen.

Undersøgelserne har dog også vist, at der er en række opmærksomhedspunkter i forhold til både den mentale og fysiske sundhed, når en større del af ens arbejdstid foregår i hjemmet.

På den supplerende uddannelse får du viden om, hvilke væsentlige arbejdsmiljøbelastninger vi skal være opmærksomme på ved hjemmearbejde, og hvordan vi kan håndtere disse belastninger. Du får bl.a. viden om:

 • Arbejdsmiljølovgivning og hjemmearbejde
 • Væsentlige risikofaktorer og opmærksomhedspunkter ved hjemmearbejde
 • Belastninger og forebyggende tiltag
  • Mental sundhed – psykisk arbejdsmiljø, når man arbejder hjemmefra
  • Fysisk sundhed – ergonomi, bevægelse, kost og søvn
  • Det gode indeklima i hjemmet
  • Viden og adfærd
 • Den gode indretning af hjemmearbejdspladsen
 • Arbejdsmiljøgruppens mulige rolle og opgaver

Tilmelding
Tilmeld dig kurset via oversigten nederst på siden her.

Pris og praktiske oplysninger

Kurset udbydes i 2022 som fysisk kursus, og prisen for deltagelse er 2.850 kr. ekskl. moms, som vil blive faktureret før kursusstart. For vores abonnenter og BST-medlemmer er prisen 2.679 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Vil du vide mere? Du kan finde svar på de fleste spørgsmål her. Du er også velkommen til at kontakte os direkte.

 

Pauline Fjord Andersen

Kursuskoordinator

70 10 90 80 · kursus@humanhouse.com