DIGITAL CHIKANE PÅ ARBEJDSPLADSEN

Digital chikane på arbejdspladsen kan være svært at forebygge og håndtere. Alt, som udspiller sig i den digitale virkelighed, er i sig selv både diffust og til en vis grad ukontrollabelt. Forskning på området viser, at det kan have store konsekvenser både for individets fysiske og psykiske helbred og sociale liv at blive udsat for digital chikane.

På dette kursus sætter vi fokus på, hvordan sager om digital chikane forebygges og håndteres i henhold til Arbejdstilsynets seneste vejledning på området. Det er  vigtigt, at din arbejdsplads har tydelige retningslinjer for, hvordan sager om digital chikane forebygges og håndteres — det er af afgørende betydning for alle medarbejderes psykiske arbejdsmiljø, og på ArbejdsmiljøCentrets kursus om Digital chikane vil du blive gjort i stand til at varetage både konkrete sager og generel forebyggelse af digital chikane på arbejdspladsen.

Få hjælp til at identificere og håndtere digital chikane

Som en naturlig følge af den konstante digitale udvikling og den øgede digitale trafik er digital chikane et stigende problem i samfundet og på de danske arbejdspladser. Fænomenet kan være vanskeligt at håndtere og kan tage mange former: Der kan være tale om offentliggørelse af private oplysninger på nettet, f.eks. billeder eller private kontaktinformationer. Det kan også dreje sig om decideret mobning, nedsættende omtale af en kollega, sms-beskeder med krænkende indhold eller oprettelse af falske profiler, videoer eller billeder af den pågældende person.

Selvom ikke al digital chikane er strafbar, betragtes det stadig som psykisk vold ifølge arbejdsmiljøloven, og oplever du digital chikane på arbejdspladsen, bør der igangsættes en proces, der dokumenterer og fjerner krænkelser og yder rehabiliterende behandling til offeret. Det er derfor vigtigt, at din arbejdsplads har tydelige retningslinjer for, hvordan sager om digital chikane forebygges og håndteres – det er af afgørende betydning for alle medarbejderes psykiske arbejdsmiljø. Herunder ser du nogle af de kerneområder, du vil blive guidet igennem på kurset:

  • Foredrag om identifikation og generel introduktion til emnet
  • Workshops om konflikthåndtering
  • Hjælp til udarbejdelse af retningslinjer og beredskabsplan
  • Sparring om eksempelvis identifikation, registrering og fjernelse af krænkelserne
  • Uddannelse af nøglepersoner i jeres virksomhed, der kan varetage arbejdet med forebyggelse og håndtering af digital chikane
  • Information om psykisk krisehjælp ved konkrete sager om digital chikane

Bemærk, at der p.t. ikke er opslået datoer for dette kursus, men følg med på siden her, eller kontakt os for yderligere information.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Der er p.t. ikke opslået datoer for dette kursus, men følg med på siden her, eller kontakt os for yderligere information. 

Kursets udgangspunkt er faglige oplæg, drøftelser og øvelser, og du vil få rygsækken fyldt op med konkrete værktøjer.

I 2020 er prisen for deltagelse i dette kursus 2.700 kr. ekskl. moms, som vil blive faktureret før kursusstart. For vores abonnenter og BST-medlemmer er prisen 2.538 kr. ekskl. moms.

>HENT PRODUKTBLAD HER

TILMELDING

Dette kursus udbydes ikke som åbent kursus p.t. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i et virksomhedstilpasset forløb med fokus på netop digital chikane.

KONTAKT

Maria Feldtskov

Kursusadministrator

Projektkoordinator

8710 8900 · kursus@amcentret.dk