FORANDRING, KULTUR OG KOMMUNIKATION

I dagens Danmark er næsten alle arbejdspladser under konstant forandring, og det kan være vanskeligt at navigere i. Når forandringens vinde blæser, reagerer vi nemlig forskelligt – nogle bygger vindmøller, mens andre bygger læhegn. De forskellige reaktioner bidrager til at skabe nogle udfordringer for arbejdsmiljøet, som arbejdsmiljøorganisationen er nødt til at forholde sig til og reagere på.

På dette kursus sætter vi fokus på, hvad forandringer kan gøre ved en arbejdsplads og de ansatte. Vi giver inspiration til, hvordan arbejdsmiljøorganisationen kan skabe de bedste forudsætninger for gnidningsfrie forandringer, og vi bruger faglig teori og eksempler fra den virkelige verden til at fylde værktøjskassen op med redskaber til at kunne agere i de udfordringer, som forandringerne skaber.

Persontyper og kultur

Vi fokuserer derudover på kommunikations betydning for at kunne navigere sikkert gennem forandringer. God kommunikation tager altid højde for modtageren. Derfor bør du også tage højde for, at forskellige persontyper modtager budskaber forskelligt. Med præcis og effektiv kommunikation er det nemlig muligt at skabe høj medarbejdertrivsel, godt samarbejde og forbedret bundlinje – også i en forandringstid. På kurset lærer du overordnet at genkende forskellige persontyper og forstå, hvordan du skal kommunikere effektivt til den enkelte.

Kulturen har også en betydning for, hvordan vi styrer os gennem forandringer. Det indebærer den måde, vi omgås på, de holdninger, der hersker i forhold til rammer, krav og retningslinjer, samt de forventninger, der er til medarbejdere og ledelse omkring arbejdspladsen og kerneopgaven. Vi sætter derfor også fokus på de mekanismer, du skal være opmærksom på i dagligdagen, og vi ser på forskellige metoder, du kan bruge til at ændre på kulturen for at sikre et sundt arbejdsmiljø, mens forandringerne står på.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Kursets udgangspunkt er faglige oplæg, drøftelser og øvelser, og du vil få rygsækken fyldt op med konkrete værktøjer.

I 2019 er prisen for deltagelse i dette kursus 2.450 kr. ekskl. moms, som vil blive faktureret før kursusstart. For vores abonnenter og BST-medlemmer er prisen 2.303 kr. ekskl. moms. I kursusprisen er inkluderet kursusmaterialer og forplejning.

Uddannelsen varer én dag.

TILMELDING

Tilmeld dig kurset ved at klikke nederst på siden her.

KONTAKT

Maria Feldtskov

Kursusadministrator

Projektkoordinator

8710 8900 · kursus@amcentret.dk